CẶP XỈU CHỦ MIỀN NAM VIP

Bạn là người chơi CẶP XỈU CHỦ MIỀN NAM mà chưa bao giờ biết mùi chiến thắng, Hãy thử ngay với phương pháp phân tích, thống kê siêu chuẩn xác của chúng tôi. Hãy để giúp các bạn chiến thắng hôm nay.

 CẶP XỈU CHỦ MIỀN NAM, ngày, giá: 4.000.000 VNĐ
Các bạn sẽ nhận được số từ 8h00 đến 18h00.
Có thể nạp cộng dồn ( Ví dụ 8 cái 500k )
Hỗ trợ : Viettel, Mobiphone, Vinaphone, Gate, VNMobile

Quý khách vui lòng liên hệ phần CHAT bên dưới để được hỗ trợ nếu nạp thẻ bị lỗi

 NẠP THẺ TẠI ĐÂY 

 

THỐNG KÊ KẾT QUẢ CẶP XỈU CHỦ MIỀN NAM VIP

  NGÀY CẶP XỈU CHỦ MN  KẾT QUẢ
HÔM NAY  

ĐÃ CHỐT SỐ VIP A/E VÀO LẤY SỐ!

 22/10/2018  HCM 151-232,ĐT 268-826,CM 959-595  Ăn HCM,ĐT,CM
 21/10/2018  TG 291-129,KG 174-471,ĐL 378-387  Ăn TG,KG,ĐL
 20/10/2018  HCM 866-688,LA 048-480,BP 345-534,HG 711-117  Ăn HCM,LA,BP,HG
 19/10/2018  VL 269-962,BD 155-515,TV 373-737  Ăn VL,BD,TV
 18/10/2018  TN 812-218,AG 595-595,BT 018-180  Ăn TN,AG,BT
 17/10/2018  ĐN 048-084,CT 981-189,ST 789-987  Ăn ĐN,CT,ST
 16/10/2018  BT 158-851,VT 252-525,BL 479-497  Ăn BT,VT,BL
 15/10/2018  HCM 405-504,ĐT 689-869,CM 358-835  Ăn HCM,ĐT,CM
 14/10/2018  TG 388-883,KG 917-719,ĐL 179-971  Ăn TG,KG,ĐL
 13/10/2018  HCM 289-298,LA 096-690,BP 944-449,HG 921-129  Ăn HCM,LA,HG
 12/10/2018  VL 440-473,BD 807-950,TV 154-968  Ăn VL,BD,TV
 11/10/2018  TN 489-948,AG 140-041,BT 568-685  Ăn TN,AG,BT
 10/10/2018  ĐN 645-456,CT 309-390,ST 109-901  Ăn ĐN,CT,ST
 09/10/2018  BT 797-979,VT 864-468,BL 556-665  Ăn BT,VT,BL
 08/10/2018  HCM 053-350,ĐT 574-457,CM 370-037  Ăn HCM,ĐT,CM
 07/10/2018  TG 358-385,KG 006-600,ĐL 562-256  Ăn TG,KG,ĐL
 06/10/2018  HCM 118-811,LA 169-961,BP 490-049,HG 909-090  Ăn HCM,LA,BP,HG
 05/10/2018  VL 360-036,BD 748-478,TV 440-004  Ăn VL,BD,TV
 04/10/2018  TN 009-093,AG 804-408,BT 260-026  Ăn TN,AG,BT
 03/10/2018  ĐN 833-338,CT 904-409,ST 490-049  Ăn ĐN,CT,ST
 02/10/2018  BT 580-058,VT 151-515,BL 369-396  Ăn BT,VT,BL
 01/10/2018  HCM 507-705,ĐT 502-205,CM 554-455  Ăn HCM,ĐT,CM
 30/09/2018  TG 156-516,KG 469-496,ĐL 419-140  Ăn TG,KG,ĐL
 29/09/2018  HCM 130-013,LA 992-299,BP 019-910,HG 887-788  Ăn HCM,LA,BP,HG
 28/09/2018  VL 395-359,BD 472-246,TV 573-357  Ăn VL,BD,TV
 27/09/2018  TN 678-896,AG 699-996,BT 503-305  Ăn TN,AG,BT
 26/09/2018  ĐN 120-200,CT 456-764,ST 141-191  Ăn ĐN,CT,ST
 25/09/2018  BT 146-614,VT 214-412,BL 220-022  Ăn BT,VT,BL
 24/09/2018  HCM 665-566,ĐT 146-164,CM 249-942  Ăn HCM,ĐT,CM
 23/09/2018  TG 247-427,KG 943-349,ĐL 840-408  Ăn TG,KG,ĐL
 22/09/2018  HCM 951-159,LA 033-093,BP 579-369,HG 249-942  Ăn HCM,LA,BP,HG
 21/09/2018  VL 895-589,BD 313-131,TV 794-479  Ăn VL,BD,TV
 20/09/2018  TN 582-285,AG 700-077,BT 511-155  Ăn TN,BT
 19/09/2018  ĐN 166-077,CT 349-934,ST 123-231  Ăn ĐN,CT,ST
 18/09/2018  BT 740-047,VT 649-394,BL 883-277  Ăn BT,VT,BL
 17/09/2018  HCM 744-447,ĐT 769-679,CM 517-715  Ăn HCM,ĐT,CM
 16/09/2018  TG 279-927,KG 167-176,ĐL 705-507  Ăn TG,KG,ĐL
 15/09/2018  HCM 722-277,LA 668-886,BP 373-357,HG 398-893  Ăn HCM,LA,BP,HG
 14/09/2018  VL 012-021,BD 212-121,TV 052-025  Ăn,BD,TV
 13/09/2018  TN 996-699,AG 979-797,BT 279-972  Ăn TN,AG,BT
 12/09/2018  ĐN 894-489,CT 687-678,ST 596-569  Ăn ĐN,CT,ST
 11/09/2018  BT 789-987,VT 459-594,BL 398-983  Ăn BT,VT,BL
 10/09/2018  HCM 276-267,ĐT 321-123,CM 139-193  Ăn HCM,ĐT,CM
 09/09/2018  TG 323-232,KG 646-464,ĐL 836-368  Ăn TG,KG,ĐL
 08/09/2018  HCM 367-673,LA 266-662,BP 359-953,HG 120-012  Ăn HCM,BP,HG
 07/09/2018  VL 307-703,BD 252-525,TV 358-855  Ăn VL,BD,TV
 06/09/2018  TN 126-216,AG 616-161,BT 835-853  Ăn TN,BT
 05/09/2018  ĐN 651-156,CT 517-157,ST 618-168  Ăn ĐN,CT,ST
 04/09/2018  BT 159-519,VT 393-939,BL 359-953  Ăn BT,VT,BL
 03/09/2018  HCM 490-049,ĐT 057-075,CM 178-817  Ăn HCM,ĐT,CM
 02/09/2018  TG 566-665,KG 314-243,ĐL 249-942  Ăn TG,KG,ĐL
 01/09/2018  HCM 422-244,LA 291-192,BP 611-116,HG 727-272  Ăn HCM,LA,HG
 31/08/2018  VL 421-124,BD 535-353,TV 276-672  Ăn,BD,TV
 30/08/2018  TN 236-623,AG 256-625,BT 269-962  Ăn TN,AG,BT
 29/08/2018  ĐN 465-456,CT 915-159,ST 443-344  Ăn ĐN,CT,ST
 28/08/2018  BT 339-933,VT 169-961,BL 911-169  Ăn BT,VT,BL
 27/08/2018  HCM 700-007,ĐT 212-121,CM 378-738  Ăn HCM,ĐT,CM
 26/08/2018  TG 679-769,KG 348-843,ĐL 963-369  Ăn TG,KG,ĐL
 25/08/2018  HCM 686-868,LA 926-269,BP 632-266,HG 688-886  Ăn HCM,LA,BP
 24/08/2018  VL 120-210,BD 370-837,TV 006-660  Ăn,BD,TV
 23/08/2018  TN 368-863,AG 283-238,BT 274-472  Ăn TN,AG,BT
 22/08/2018  ĐN 458-584,CT 102-201,ST 993-399  Ăn ĐN,CT,ST
 21/08/2018  BT 635-356,VT 750-075,BL 126-621  Ăn BT,VT,BL
 20/08/2018  CM 101-010,ĐT 123-321,CM 021-120  Ăn HCM,ĐT,CM
 19/08/2018  TG 721-127,KG 377-733,ĐL 046-460  Miss
 18/08/2018  HCM 477-744,LA 089-890,BP 488-884,HG 140-041  Ăn HCM,LA,HG
 17/08/2018  VL 953-359,BD 075-570,TV 356-563  Ăn VL,BD,TV
 16/08/2018  TN 414-717,AG 477-774,BT 368-836  Ăn TN,AG,BT
 15/08/2018  ĐN 134-314,CT 336-633,ST 199-991  Ăn ĐN,ST
 14/08/2018  BT 914-149,VT 091-190,BL 129-921  Ăn BT,VT,BL
 13/08/2018  HCM 678-867,ĐT 408-804,CM 545-454  Ăn HCM,ĐT,CM
 12/08/2018  TG 252-525,KG 468-684,ĐL 549-459  Ăn TG,KG,ĐL
 11/08/2018  HCM 220-022,LA 384-384,BP 024-240,HG 005-500  Ăn HCM,LA,BP
 10/08/2018  VL 409-904,BD 872-788,TV 919-868  Ăn VL,BD,TV
 09/08/2018  TN 097-790,AG 098-890,BT 467-746  Ăn TN,AG,BT
 08/08/2018  ĐN 267-726,CT 248-842,ST 173-371  Ăn ĐN,CT,ST
 07/08/2018  BT 899-998,VT 203-302,BL 456-564  Ăn BT,VT,BL
 06/08/2018  HCM 461-164,ĐT 485-548,CM 572-257  Ăn HCM,ĐT,CM
 05/08/2018  TG 386-683,KG 987-789,ĐL 670-760  Ăn TG,KG,ĐL
 04/08/2018  HCM 395-359,LA 236-632,BP 565-656,HG 332-223  Ăn HCM,LA,BP
 03/08/2018  VL 612-126,BD 017-710,TV 589-985  Ăn VL,BD,TV
 02/08/2018  TN 039-390,AG 151-414,BT 595-959  Ăn TN,BT
 01/08/2018  ĐN 796-679,CT 231-123,ST 216-126  Ăn ĐN,CT,ST
 31/07/2018  BT 039-390,VT 138-813,BL 136-631  Ăn BT,VT,BL
 30/07/2018  HCM 340-034,ĐT 112-211,CM 640-046  Ăn HCM,ĐT,CM
 29/07/2018  TG 939-393,KG 654-421,ĐL 971-179  Ăn TG,KG,ĐL
 28/07/2018  HCM 528-258,LA 592-259,BP 089-980,HG 055-550  Ăn HCM,LA,BP
 27/07/2018  VL 913-319,BD 267-276,TV 488-884  Ăn VL,BD,TV
 26/07/2018  TN 148-814,AG 156-561,BT 849-489  Ăn TN,AG,BT
 25/07/2018  ĐN 167-671,CT 543-467,ST 313-131  Ăn ĐN,CT,ST
 24/07/2018  BT 320-023,VT 270-720,BL 347-473  Ăn BT,VT,BL
 23/07/2018  HCM 948-489,ĐT 670-067,CM 636-363  Ăn HCM,ĐT,CM
 22/07/2018  TG 567-756,KG 936-369,ĐL 607-706  Ăn TG,KG,ĐL
 21/07/2018  HCM 349-439,LA 606-060,BP 961-169,HG 275-572  Ăn HCM,BP,HG
 20/07/2018  VL 885-588,BD 541-145,TV 147-417  Ăn VL,BD,TV
 19/07/2018  TN 296-629,AG 797-979,BT 794-479  Ăn TN,AG,BT
 18/07/2018  ĐN 840-408,CT 169-691,ST 236-326  Ăn ĐN,ST
 17/07/2018  BT 155-551,VT 559-955,BL 348-438  Ăn BT,VT,BL
 16/07/2018  HCM 812-128,ĐT 725-257,CM 271-172  Ăn HCM,ĐT,CM
 15/07/2018  TG 682-286,KG 971-179,ĐL 083-380  Ăn TG,KG,ĐL
 14/07/2018  HCM 130-031,LA 244-422,BP 779977,HG 331-130  Ăn HCM,LA,HG
 13/07/2018  VL 451-415,BD 935-349,TV 892-285  Ăn VL,BD,TV
 12/07/2018  TN 459-945,AG 209-029,BT 205-502  Ăn TN,AG,BT
 11/07/2018  ĐN 041-140,CT 167-176,ST 987-789  Ăn ĐN,CT,ST
 10/07/2018  BT 086-680,VT 150-510,BL 257-725  Ăn BT,VT,BL
 09/07/2018  HCM 422-224,ĐT 209-902,CM 166-611  Ăn HCM,ĐT,CM
 08/07/2018  TG 312-213,KG 962-269,ĐL 388-883  Ăn TG,KG,ĐL
 07/07/2018  HCM 159-915,LA 567-755,BP 304-403,HG 624-246  Ăn HCM,BP,HG
 06/07/2018  VL 241-124,BD 469-649,TV 660-046  Ăn BD,TV
 05/07/2018  TN 283-238,AG 185-058,BT 269-692  Ăn TN,AG,BT
 04/07/2018  ĐN 618-168,CT 054-450,ST 532-235  Ăn ĐN,CT,ST
 03/07/2018  BT 149-419,VT 755-557,BL 815-518  Ăn BT,VT,BL
 01/07/2018  TG 118-811,KG 766-667,ĐL 717-525  Ăn TG,KG,ĐL
 30/06/2018  HCM 234-243,LA 544-445,BP 525-252,HG 567-675  Ăn HCM,LA,HG
 29/06/2018  VL 690-069,BD 557-755,TV 066-660  Ăn VL,BD,TV
 28/06/2018  TN 672-267,AG 310-130,BT 295-529  Ăn TN,BT
 27/06/2018  ĐN 489-894,CT 655-556,ST 579-759  Ăn ĐN,CT,ST
 26/06/2018  BT 598-589,VT 976-679,BL 490-049  Ăn BT,VT,BL
 25/06/2018  HCM 389-893,ĐT 473-347,CM 446-664  Ăn HCM,ĐT,CM
 24/06/2018  TG 458-584,KG 489-849,ĐL 016-610  Ăn TG,KG,ĐL
 23/06/2018  HCM 172-127,LA 236-326,BP 770-077,HG 416-614  Ăn HCM,LA,HG
 22/06/2018  VL 788-887,BD 812-218,TV 508-805  Ăn VL,BD,TV
 21/06/2018  TN 227-772,AG 681-186,BT 345-453  Ăn TN,AG,BT
 20/06/2018  ĐN 121-212,CT 332-233,ST 493-349  Ăn ĐN,ST
 19/06/2018  BT 631-136,VT 289-928,BL 207-702  Ăn BT,VT,BL
 18/06/2018  HCM 893-389,ĐT 630-306,CM 530-053  Ăn HCM,ĐT,CM
 17/06/2018  TG 689-869,KG 338-083,ĐL 151-518  Ăn TG,KG,ĐL
 16/06/2018  HCM 140-411,LA 857-375,BP 437-743,HG 964-469  Ăn HCM,LA,BP,HG
 15/06/2018  VL 570-750,BD 338-380,TV 717-177  Ăn VL,BD,TV
 14/06/2018  TN 268-628,AG 341-134,BT 266-662  Ăn TN,AG,BT
 13/06/2018  ĐN 249-942,CT 227-722,ST 697-796  Ăn ĐN,CT,ST
 12/06/2018  BT 151-242,VT 636-959,BL 126-621  Ăn BT,VT,BL
 11/06/2018  HCM 575-757,ĐT 076-067,CM 464-646  Ăn HCM,ĐT,CM
 10/06/2018  TG 513-315,KG 803-308,ĐL 533-355  Ăn TG,KG,ĐL
 09/06/2018  HCM 533-335,LA 752-257,BP 487-478,HG 017-710  Ăn HCM,LA,BP,HG
 08/06/2018  VL 207-720,BD 404-040,TV 219-912  Ăn VL,BD,TV
 07/06/2018  TN 566-665,AG 294-429,BT 996-699  Ăn TN,AG,BT
 06/06/2018  ĐN 124-142,CT 179-827,ST 268-286  Ăn ĐN,CT,ST
 05/06/2018  BT 884-488,VT 450-954,BL 613-316  Ăn BT,VT,BL
 04/06/2018  HCM 917-719,ĐT 567-879,CM 915-519  Ăn HCM,ĐT,CM
 03/06/2018  TG 447-744,KG 660-606,ĐL 285-528  Ăn TG,KG,ĐL
 02/06/2018  HCM 190-091,LA 338-833,BP 684-468,HG 236-362  Ăn HCM,BP,HG
 01/06/2018  VL 617-716,BD 774-454,TV 137-264  Ăn VL,BD,TV
 31/05/2018  TN 267-765,AG 151-572,BT 312-170  Ăn TN,AG,BT
 30/05/2018  ĐN 476-647,CT 123-473,ST 757-141  Ăn ĐN,CT,ST
 29/05/2018  BT 127-425,VT 646-474,BL 426-504  Ăn BT,VT,BL
 28/05/2018  HCM 731-137,ĐT 338-833,CM 623-236  Ăn HCM,ĐT,CM
 27/05/2018  TG 135-397,KG 516-246,ĐL 287-978  Ăn TG,KG,ĐL
 26/05/2018  HCM 345-543,LA 266-256,BP 161-183,HG 789-456  Ăn HCM,LA,BP,HG
 25/05/2018  VL 233-328,BD 511-660,TV 472-784  Ăn VL,BD,TV
 24/05/2018  TN 129-291,AG 787-987,BT 020-141  Ăn TN,AG,BT
 23/05/2018  ĐN 992-929,CT 899-998,ST 296-629  Ăn ĐN,CT,ST
 22/05/2018  BT 485-548,VT 116-018,BL 246-382  Ăn BT,VT,BL
 21/05/2018  HCM 352-585,ĐT 252-141,CM 531-135  Ăn HCM,ĐT,CM
 20/05/2018  TG 258-825,KG 459-954,ĐL 360-063  Ăn TG,KG,ĐL
 19/05/2018  HCM 387-378,LA 075-750,BP 443-344,HG 861-816  Ăn HCM,LA,BP,HG
 18/05/2018  VL 772-217,BD 337-773,TV 121-545  Ăn VL,BD,TV
 17/05/2018  TN 873-378,AG 498-984,BT 191-919  Ăn TN,AG,BT
 16/05/2018  ĐN 280-082,CT 161-616,ST 943-349  Ăn ĐN,CT,ST
 15/05/2018  BT 379-739,VT 989-898,BL 977-719  Ăn BT,VT,BL

Written by: admin