CẶP XỈU CHỦ MIỀN NAM VIP

Bạn là người chơi CẶP XỈU CHỦ MIỀN NAM mà chưa bao giờ biết mùi chiến thắng, Hãy thử ngay với phương pháp phân tích, thống kê siêu chuẩn xác của chúng tôi. Hãy để giúp các bạn chiến thắng hôm nay.

 CẶP XỈU CHỦ MIỀN NAM, ngày, giá: 4.000.000 VNĐ
Các bạn sẽ nhận được số từ 8h00 đến 18h00.
Có thể nạp cộng dồn ( Ví dụ 8 cái 500k )
Hỗ trợ : Viettel, Mobiphone, Vinaphone, Gate, VNMobile

 NẠP THẺ TẠI ĐÂY 

 

THỐNG KÊ KẾT QUẢ CẶP XỈU CHỦ MIỀN NAM VIP

  NGÀY CẶP XỈU CHỦ MN  KẾT QUẢ
HÔM NAY  

ĐÃ CHỐT SỐ VIP A/E VÀO LẤY SỐ!

 21/07/2018  HCM 349-439,LA 606-060,BP 961-169,HG 275-572  Ăn HCM,BP,HG
 20/07/2018  VL 885-588,BD 541-145,TV 147-417  Ăn VL,BD,TV
 19/07/2018  TN 296-629,AG 797-979,BT 794-479  Ăn TN,AG,BT
 18/07/2018  ĐN 840-408,CT 169-691,ST 236-326  Ăn ĐN,ST
 17/07/2018  BT 155-551,VT 559-955,BL 348-438  Ăn BT,VT,BL
 16/07/2018  HCM 812-128,ĐT 725-257,CM 271-172  Ăn HCM,ĐT,CM
 15/07/2018  TG 682-286,KG 971-179,ĐL 083-380  Ăn TG,KG,ĐL
 14/07/2018  HCM 130-031,LA 244-422,BP 779977,HG 331-130  Ăn HCM,LA,HG
 13/07/2018  VL 451-415,BD 935-349,TV 892-285  Ăn VL,BD,TV
 12/07/2018  TN 459-945,AG 209-029,BT 205-502  Ăn TN,AG,BT
 11/07/2018  ĐN 041-140,CT 167-176,ST 987-789  Ăn ĐN,CT,ST
 10/07/2018  BT 086-680,VT 150-510,BL 257-725  Ăn BT,VT,BL
 09/07/2018  HCM 422-224,ĐT 209-902,CM 166-611  Ăn HCM,ĐT,CM
 08/07/2018  TG 312-213,KG 962-269,ĐL 388-883  Ăn TG,KG,ĐL
 07/07/2018  HCM 159-915,LA 567-755,BP 304-403,HG 624-246  Ăn HCM,BP,HG
 06/07/2018  VL 241-124,BD 469-649,TV 660-046  Ăn BD,TV
 05/07/2018  TN 283-238,AG 185-058,BT 269-692  Ăn TN,AG,BT
 04/07/2018  ĐN 618-168,CT 054-450,ST 532-235  Ăn ĐN,CT,ST
 03/07/2018  BT 149-419,VT 755-557,BL 815-518  Ăn BT,VT,BL
 01/07/2018  TG 118-811,KG 766-667,ĐL 717-525  Ăn TG,KG,ĐL
 30/06/2018  HCM 234-243,LA 544-445,BP 525-252,HG 567-675  Ăn HCM,LA,HG
 29/06/2018  VL 690-069,BD 557-755,TV 066-660  Ăn VL,BD,TV
 28/06/2018  TN 672-267,AG 310-130,BT 295-529  Ăn TN,BT
 27/06/2018  ĐN 489-894,CT 655-556,ST 579-759  Ăn ĐN,CT,ST
 26/06/2018  BT 598-589,VT 976-679,BL 490-049  Ăn BT,VT,BL
 25/06/2018  HCM 389-893,ĐT 473-347,CM 446-664  Ăn HCM,ĐT,CM
 24/06/2018  TG 458-584,KG 489-849,ĐL 016-610  Ăn TG,KG,ĐL
 23/06/2018  HCM 172-127,LA 236-326,BP 770-077,HG 416-614  Ăn HCM,LA,HG
 22/06/2018  VL 788-887,BD 812-218,TV 508-805  Ăn VL,BD,TV
 21/06/2018  TN 227-772,AG 681-186,BT 345-453  Ăn TN,AG,BT
 20/06/2018  ĐN 121-212,CT 332-233,ST 493-349  Ăn ĐN,ST
 19/06/2018  BT 631-136,VT 289-928,BL 207-702  Ăn BT,VT,BL
 18/06/2018  HCM 893-389,ĐT 630-306,CM 530-053  Ăn HCM,ĐT,CM
 17/06/2018  TG 689-869,KG 338-083,ĐL 151-518  Ăn TG,KG,ĐL
 16/06/2018  HCM 140-411,LA 857-375,BP 437-743,HG 964-469  Ăn HCM,LA,BP,HG
 15/06/2018  VL 570-750,BD 338-380,TV 717-177  Ăn VL,BD,TV
 14/06/2018  TN 268-628,AG 341-134,BT 266-662  Ăn TN,AG,BT
 13/06/2018  ĐN 249-942,CT 227-722,ST 697-796  Ăn ĐN,CT,ST
 12/06/2018  BT 151-242,VT 636-959,BL 126-621  Ăn BT,VT,BL
 11/06/2018  HCM 575-757,ĐT 076-067,CM 464-646  Ăn HCM,ĐT,CM
 10/06/2018  TG 513-315,KG 803-308,ĐL 533-355  Ăn TG,KG,ĐL
 09/06/2018  HCM 533-335,LA 752-257,BP 487-478,HG 017-710  Ăn HCM,LA,BP,HG
 08/06/2018  VL 207-720,BD 404-040,TV 219-912  Ăn VL,BD,TV
 07/06/2018  TN 566-665,AG 294-429,BT 996-699  Ăn TN,AG,BT
 06/06/2018  ĐN 124-142,CT 179-827,ST 268-286  Ăn ĐN,CT,ST
 05/06/2018  BT 884-488,VT 450-954,BL 613-316  Ăn BT,VT,BL
 04/06/2018  HCM 917-719,ĐT 567-879,CM 915-519  Ăn HCM,ĐT,CM
 03/06/2018  TG 447-744,KG 660-606,ĐL 285-528  Ăn TG,KG,ĐL
 02/06/2018  HCM 190-091,LA 338-833,BP 684-468,HG 236-362  Ăn HCM,BP,HG
 01/06/2018  VL 617-716,BD 774-454,TV 137-264  Ăn VL,BD,TV
 31/05/2018  TN 267-765,AG 151-572,BT 312-170  Ăn TN,AG,BT
 30/05/2018  ĐN 476-647,CT 123-473,ST 757-141  Ăn ĐN,CT,ST
 29/05/2018  BT 127-425,VT 646-474,BL 426-504  Ăn BT,VT,BL
 28/05/2018  HCM 731-137,ĐT 338-833,CM 623-236  Ăn HCM,ĐT,CM
 27/05/2018  TG 135-397,KG 516-246,ĐL 287-978  Ăn TG,KG,ĐL
 26/05/2018  HCM 345-543,LA 266-256,BP 161-183,HG 789-456  Ăn HCM,LA,BP,HG
 25/05/2018  VL 233-328,BD 511-660,TV 472-784  Ăn VL,BD,TV
 24/05/2018  TN 129-291,AG 787-987,BT 020-141  Ăn TN,AG,BT
 23/05/2018  ĐN 992-929,CT 899-998,ST 296-629  Ăn ĐN,CT,ST
 22/05/2018  BT 485-548,VT 116-018,BL 246-382  Ăn BT,VT,BL
 21/05/2018  HCM 352-585,ĐT 252-141,CM 531-135  Ăn HCM,ĐT,CM
 20/05/2018  TG 258-825,KG 459-954,ĐL 360-063  Ăn TG,KG,ĐL
 19/05/2018  HCM 387-378,LA 075-750,BP 443-344,HG 861-816  Ăn HCM,LA,BP,HG
 18/05/2018  VL 772-217,BD 337-773,TV 121-545  Ăn VL,BD,TV
 17/05/2018  TN 873-378,AG 498-984,BT 191-919  Ăn TN,AG,BT
 16/05/2018  ĐN 280-082,CT 161-616,ST 943-349  Ăn ĐN,CT,ST
 15/05/2018  BT 379-739,VT 989-898,BL 977-719  Ăn BT,VT,BL
 14/05/2018  HCM 481-246,ĐT 146-364,CM 330-930  Ăn HCM,ĐT,CM
 13/05/2018  TG 450-540,KG 211-122,ĐL 603-336  Ăn TG,KG,ĐL
 12/05/2018  HCM 518-815,LA 911-199,BP 388-083,HG 811-118  Ăn HCM,LA,BP,HG
 11/05/2018  VL 054-450,BD 338-386,TV 901-105  Ăn VL,BD,TV
 10/05/2018  TN 914-419,AG 580-005,BT 096-690  Ăn TN,AG,BT
 09/05/2018  ĐN 141-411,CT 108-810,ST 907-709  Ăn ĐN,CT,ST
 08/05/2018  BT 921-129,VT 208-802,BL 027-072  Ăn BT,VT,BL
 07/05/2018  HCM 595-959,ĐT 744-447,CM 478-469  Ăn HCM,ĐT,CM
 06/05/2018  TG 458-854,KG 389-938,ĐL 898-989  Ăn TG,KG,ĐL
 05/05/2018  HCM 955-559,LA 409-903,BP 905-509,HG 478-874  Ăn HCM,LA,BP,HG
 04/05/2018  VL 126-846,BD 468-357,TV 726-267  Ăn VL,BD,TV
 03/05/2018  TN 355-533,AG 246-462,BT 380-830  Ăn TN,AG,BT
 02/05/2018  ĐN 867-678,CT 049-084,ST 992-229  Ăn ĐN,CT,ST
 01/05/2018  BT 321-123,VT 572-257,BL 680-860  Ăn BT,VT,BL
 30/04/2018  HCM 246-468,ĐT 252-525,CM 140-041  Ăn HCM,ĐT,CM
 29/04/2018  TG 578-876,KG 448-489,ĐL 211-022  Ăn TG,KG,ĐL
 28/04/2018  HCM 309-803,LA 378-387,BP 136-361,HG 157-175  Ăn HCM,LA,BP,HG
 27/04/2018  VL 128-812,BD 155-511,TV 432-234  Ăn VL,BD,TV
 26/04/2018  TN 112-155,AG 249-492,BT 700-007  Ăn TN,AG,BT
 25/04/2018  ĐN 716-617,CT 986-689,ST 933-339  Ăn ĐN,CT,ST
 24/04/2018  BT 038-083,VT 294-429,BL 557-579  Ăn BT,VT,BL
 23/04/2018  HCM 464-646,ĐT 707-007,CM 904-490  Ăn HCM,ĐT,CM
 22/04/2018  TG 779-097,KG 590-950,ĐL 230-033  Ăn TG,KG,ĐL
 21/04/2018  HCM 601-160,LA 394-493,BP 501-150,HG 297-279  Ăn HCM,LA,BP,HG
 20/04/2018  VL 457-654,BD 722-227,TV 148-284  Ăn VL,BD,TV
 19/04/2018  TN 466-146,AG 984-489,BT 705-507  Ăn TN,AG,BT
 18/04/2018  ĐN 833-383,CT 966-596,ST 899-989  Ăn ĐN,CT,ST
 17/04/2018  BT 361-163,VT 840-048,BL 071-107  Ăn BT,VT,BL
 16/04/2018  HCM 838-383,ĐT 831-138,CM 100-010  Ăn HCM,ĐT,CM
 15/04/2018  TG 195-519,KG 559-941,ĐL 673-763  Ăn TG,KG,ĐL
 14/04/2018  HCM 116-611,LA 432-634,BP 610-106,HG 317-713  Ăn HCM,LA,BP,HG
 13/04/2018  VL 429-529,BD 199-491,TV 345-354  Ăn VL,BD,TV
 12/04/2018  TN 582-285,AG 175-571,BT 835-358  Ăn TN,AG,BT
 11/04/2018  ĐN 349-943,CT 126-261,ST 900-109  Ăn ĐN,CT,ST
 10/04/2018  BT 207-720,VT 744-447,BL 577-733  Ăn BT,VT,BL
 09/04/2018  HCM 100-010,ĐT 961-169,CM 332-236  Ăn HCM,ĐT,CM
 08/04/2018  TG 228-882,KG 667-766,ĐL 023-321  Ăn TG,KG,ĐL
 07/04/2018  HCM 447-174,LA 343-643,BP 197-079,HG 621-712  Ăn HCM,LA,BP
 06/04/2018  VL 325-253,BD 246-462,TV 110-011  Ăn VL,BD,TV
 05/04/2018  TN 607-706,AG 891-189,BT 494-909  Ăn TN,AG,BT
 28/03-04/04/2018  Hệ Thống Bảo Trì
 27/03/2018  BT 245-452,VT 299-992,BL 655-566  Ăn BT,VT
 26/03/2018  HCM 123-213, ĐT 035-530, CM 179-917  Ăn HCM,ĐT,CM
 25/03/2018  TG 472-247,KG 321-123,ĐL 646-464  Ăn TG,KG,ĐL
 24/03/2018  HCM 456-546,LA 121-212,BP 723-237,HG 612-216  Ăn HCM,BP,HG
 23/03/2018  VL 459-495,BD 696-996,TV 146-364  Ăn VL,BD,TV
 21/03/2018  ĐN 285-258,CT 196-169,ST 514-145  Ăn ĐN,CT,ST
 20/03/2018  BT 234-340,VT 567-765,BL 210-710  Ăn BT,VT
 16/03/2018  VL 753-357,BD 267-726,TV 286-628  Ăn BD,TV
 15/03/2018  TN 507-705,AG 565-466,BT 689-869  Ăn TN,AG
 14/03/2018  ĐN 784-478,CT 960-096,ST 545-454  Ăn ĐN,CT,ST
 13/03/2018  BT 703-307,VT 379-397,BL 979-797  Ăn BT,VT,BL
 12/03/2018  HCM 108-881, ĐT 515-551, CM 159-495  Ăn HCM,ĐT,CM
 11/03/2018  TG 239-932,KG 234-342,ĐL 677-766  Ăn TG,KG,ĐL
 10/03/2018  HCM 105-501,LA 161-363,BP 187-178,HG 467-674  Ăn HCM,BP,HG
 09/03/2018  VL 126-612,BD 422-242,TV 467-647  Ăn BD,TV
 08/03/2018  TN 741-147,AG 450-054,BT 622-266  Ăn TN,AG
 07/03/2018  ĐN 295-259,CT 574-457,ST 469-496  Ăn ĐN,CT,ST
 06/03/2018  BT 911-199,VT 191-119,BL 358-385  Ăn BT,VT,BL
 05/03/2018  HCM 167-176, ĐT 156-065, CM 242-929  Ăn HCM,ĐT,CM
 04/03/2018  TG 142-241,KG 554-255,ĐL 858-575  Ăn TG,KG,ĐL
 03/03/2018  HCM 357-365,LA 696-969,BP 742-246,HG 864-468  Ăn HCM,BP,HG
 02/03/2018  VL 375-357,BD 144-554,TV 604-406  Ăn BD,TV
 01/03/2018  TN 233-302,AG 155-577,BT 191-911  Ăn TN,AG
 28/02/2018  ĐN 977-797,CT 077-707,ST 586-568  Ăn ĐN,CT,ST
 27/02/2018  BT 238-832,VT 309-403,BL 551-251  Ăn BT,VT,BL
 26/02/2018  HCM 283-288, ĐT 440-450, CM 301-331  Ăn HCM,CM
 25/02/2018  TG 210-120, KG 883-308, ĐL 115-588  Ăn TG,KG,ĐL
 24/02/2018  HCM 561-156,LA 292-929,BP 763-367,HG 565-656  Ăn HCM,BP,HG
 23/02/2018  VL 727-272,BD 589-598,TV 656-556  Ăn BD,TV
 22/02/2018  TN 377-773,AG 800-008,BT 114-411  Ăn TN,AG
 21/02/2018  ĐN 495-594,CT 658-865,ST 642-246  Ăn ĐN,CT,ST
 20/02/2018  BT 860-068,VT 150-510,BL 047-470  Ăn BT,VT,BL
 19/02/2018  HCM 109-901, ĐT 335-533, CM 237-723  Ăn HCM,CM
 18/02/2018  TG 269-926, KG 663-366, ĐL 786-678  Ăn TG,KG,ĐL
 17/02/2018  HCM 762-672,LA 855-588,BP 155,HG 380-038  Ăn HCM,BP,HG
 16/02/2018  VL 331-133,BD 474-744,TV 438-483  Ăn BD,TV
 15/02/2018  TN 590-059,AG 215-512,BT 678-876  Ăn TN,AG
 14/02/2018  ĐN 913-319,CT 247-674,ST 472-427  Ăn ĐN,ST
 13/02/2018  BT 648-246,VT 753-357,BL 309-605  Ăn BT,VT,BL
 12/02/2018  HCM 580-058, ĐT 373-737, CM 279-927  Ăn HCM,CM
 11/02/2018  TG 352-235, KG 457-753, ĐL 269-396  Ăn TG,KG,ĐL
 10/02/2018  HCM 232-323,LA 717-616,BP 521-152,HG 719-917  Ăn HCM,BP,HG
 09/02/2018  VL 578-785,BD 128-812,TV 027-702  Ăn BD,TV
 08/02/2018  TN 030-151,AG 292-393,BT 670-580  Ăn TN,AG
 07/02/2018  ĐN 122-211,CT 699-996,ST 496-269  Ăn ĐN,ST
 06/02/2018  BT 380-083,VT 043-340,BL 534-345  Ăn BT,VT,BL
 05/02/2018  HCM 616-166, ĐT 456-654, CM 175-517  Ăn HCM,CM
 04/02/2018  TG 678-867, KG 166-688, ĐL 117-711  Ăn TG,KG,ĐL
 03/02/2018  HCM 316-613,LA 969-369,BP 366-464,HG 148-084  Ăn HCM,LA,HG
 02/02/2018  VL 422-244,BD 468-864,TV 184-148  Ăn BD,TV
 01/02/2018  TN 131-311,AG 211-122,BT 619-961  Ăn TN,AG,BT
 31/01/2018  ĐN 878-787,CT 357-735,ST 831-138  Ăn ĐN,CT,ST
 30/01/2018  BT 408-480,VT 365-356,BL 634-346  Ăn BT,BL
 29/01/2018  HCM 743-347, ĐT 221-122, CM 155-551  Ăn HCM,CM
 28/01/2018  TG 495-459, KG 837-378, ĐL 248-146  Ăn TG,KG,ĐL
 27/01/2018  HCM 051-150,LA 702-207,BP 432-234,HG 171-363  Ăn HCM,LA,HG
 26/01/2018  VL 847-748,BD 483-375,TV 678-768  Ăn BD,TV
 25/01/2018  TN 820-280,AG 725-527,BT 399-963  Ăn TN,BT
 24/01/2018  ĐN 597-957 CT 190-907 ST 464-264  Ăn ĐN,CT,ST
 23/01/2018  BT 277-772,VT 478-748,BL 320-023  Ăn BT,VT,BL
 22/01/2018  HCM 575-757, ĐT 662-186, CM 181-080  Ăn HCM,ĐT,CM
 21/01/2018  TG 480-088, KG 437-379, ĐL 122-099  Ăn TG,KG
 20/01/2018  HCM 920-290,LA 151-090,BP 924-249,HG 147-741  Ăn HCM,BP,HG
 19/01/2018  VL 484-535,BD 052-250,TV 108-801  Ăn BD,TV
 18/01/2018  TN 337-733,AG 566-244,BT 122-933  Ăn TN,BT
 17/01/2018  ĐN 253-543,CT 091-107,ST 234-567  Ăn ĐN,CT,ST
 16/01/2018  BT 249-924,VT 617-176,BL 161-717  Ăn BT,VT
 15/01/2018  HCM 221-122, ĐT 785-578, CM 447-744  Ăn HCM,ĐT,CM
 14/01/2018  TG 468-486, KG 405-504, ĐL 740-470  Ăn TG,KG,ĐL
 13/01/2018  HCM 085-580,LA 018-810,BP 147-417,HG 375-573  Ăn HCM,BP,HG
 12/01/2018  VL 468-684,BD 246-462,TV 886-868  Ăn BD,TV
 11/01/2018  TN 642-689,AG 134-980,BT 379-852  Miss
 10/01/2018  ĐN 762-276,CT 368-863,ST 774-477  Ăn ĐN,CT,ST
 09/01/2018  BT 953-359,VT 142-241,BL 232-323  Ăn BT,BL
 08/01/2018  HCM 452-254, ĐT 468-864, CM 599-955  Ăn HCM,ĐT
 07/01/2018  TG 159-951, KG 004-400, ĐL 294-149  Ăn TG,KG,ĐL
 06/01/2018  HCM 405-504,LA 011-110,BP 378-837,HG 180-081  Ăn HCM,BP,HG
 05/01/2018  VL 135-531,BD 585-858,TV 955-559  Ăn BD,TV
 04/01/2018  TN 286-682,AG 789-798,BT 404-040  Ăn TN,AG
 03/01/2018  ĐN 168-086,CT 569-965,ST 123-321  Ăn ĐN,CT,ST
 02/01/2018  BT 150-051,VT 686-868,BL 838-383  Ăn BT,BL
 01/01/2018  HCM 181-989, ĐT 602-209, CM 635-356  Ăn HCM,ĐT,CM
 31/12/2017  TG 636-636, KG 741-147, ĐL 812-281  Ăn KG,ĐL
 30/12/2017  HCM 740-470,LA 109-203,BP 287-872,HG 602-206  Ăn HCM,BP,HG
 29/12/2017  VL 390-093,BD 539-953,TV 612-126  Ăn VL,BD
 28/12/2017  TN 123-012,AG 789-879,BT 369-963  Ăn AG,BT
 27/12/2017  ĐN 904-049,CT 109-208,ST 301-103  Ăn ĐN,CT
 26/12/2017  BT 604-406,VT 955-559,BL 141-292  Ăn BT,BL
 25/12/2017  HCM 485-548, ĐT 100-010, CM 853-358  Ăn HCM,ĐT,CM
 24/12/2017  TG 141-464, KG 240- 042, ĐL 090-717  Ăn KG,ĐL
 23/12/2017  HCM 147-741,LA 242-245,BP 329-923,HG 449-944  Ăn HCM,BP,HG
 22/12/2017  VL 004-400,BD 151-060,TV 155-511  Ăn VL,BD
 21/12/2017  TN 456-654,AG 692-992,BT 296-260  Ăn AG,BT
 20/12/2017  ĐN 794-499,CT 108-709,ST 090-181  Ăn ĐN,CT
 19/12/2017  BT 125-055,VT 077-771,BL 158-815  Ăn BT,VT,BL
 18/12/2017  HCM 870-780, ĐT 366-663, CM 323-232  Ăn HCM,CM
 17/12/2017  TG 160-630, KG 492-294, ĐL 177-075  Ăn KG,ĐL
 16/12/2017  HCM 310-130,LA 747-646,BP 911-109,HG 871-187  Ăn HCM,LA,HG
 15/12/2017  VL 127-772,BD 123-231,TV 586-674  Ăn BD,TV
 14/12/2017  TN 156-854,AG 012-119,BT 120-023  Ăn TN,BT
 13/12/2017  ĐN 610-012,CT 302-109,ST 360-737  Ăn ĐN,CT
 12/12/2017  BT 257-572,VT 146-646,BL 261-126  Ăn BT,BL
 11/12/2017  HCM 921-991, ĐT 790-970, CM 872-278  Ăn HCM,CM
 10/12/2017  TG 468-864, KG 788-977, ĐL 631-167  Ăn KG,ĐL
 09/12/2017  HCM 502-103,LA 129-479,BP 960-690,HG 137-731  Ăn HCM,LA,HG
 08/12/2017  VL 742-247,BD 190-019,TV 791-971  Ăn BD,TV
 07/12/2017  TN 379-379,AG 748-046,BT 713-421  Ăn TN,BT
 06/12/2017  ĐN 484-121,CT 533-665,ST 434-171  Ăn CT,ST
 05/12/2017  BT 247-745,VT 173-573,BL 141-414  Ăn BT,VT
 04/12/2017  HCM 121-343, ĐT 198-681, CM 235-318  Ăn ĐT,CM
 03/12/2017  TG 922-229, KG 414-141, ĐL 742-247  Ăn TG,ĐL
 02/12/2017  HCM 135-351,LA 616-525,BP 567-765,HG 280-820  Ăn HCM,HG
 01/12/2017  VL 595-631,BD 129-921,TV 412-214  Ăn VL,BD
 30/11/2017  TN 910-019,AG 642-246,BT 161-050  Ăn TN,BT
 29/11/2017  ĐN 101-808,CT 105-206,ST 022-133  Ăn CT,ST
 28/11/2017  BT 161-141,VT 531-153,BL 177-771  Ăn VT,BL
 27/11/2017  HCM 125-984, ĐT 907-018, CM 133-044  Ăn HCM,ĐT
 26/11/2017  TG 902-309, KG 961-966, ĐL 245-542  Ăn TG,ĐL
 25/11/2017  HCM 532-581,LA 377-670,BP 127-235,HG 866-228  Ăn HCM,HG
 24/11/2017  VL 616-818,BD 215-812,TV 125-512  Ăn BD,TV
 23/11/2017  TN 368-742,AG 161-070,BT 511-113  Ăn TN,BT
 22/11/2017  ĐN 876-678,CT 522-112,ST 674-401  Ăn CT,ST
 21/11/2017  BT 533-884,VT 620-750,BL 124-321  Ăn BT,VT
 20/11/2017  HCM 409-904, ĐT 158-946, CM 033-955  Ăn HCM,ĐT
 19/11/2017  TG 266-743, KG 161-353, ĐL 274-859  Ăn TG,ĐL
 18/11/2017  HCM 571-157,LA 346-645,BP 765-690,HG 799-997  Ăn HCM,HG
 17/11/2017  VL 257-385,BD 059-694,TV 163-050  Ăn BD,TV
 16/11/2017  TN 428-822,AG 253-523,BT 608-846  Ăn TN,BT
 15/11/2017  ĐN 108-908,CT 153-397,ST 124-831  Ăn CT,ST
 14/11/2017  BT 031-753,VT 324-975,BL 612-362  Ăn BT,VT
 13/11/2017  HCM 789-879, ĐT 7435-987, CM 126-864  Ăn HCM,CM
 12/11/2017  TG 656-151, KG 900-001, ĐL 325-724  Ăn KG,ĐL
 11/11/2017  HCM 128-028,LA 738-567,BP 679-950,HG 585-676  Ăn HCM,HG
 10/11/2017  VL 624-377,BD 253-879,TV 024-695  Ăn BD,TV
 09/11/2017  TN 155-753,AG 799-954,BT 050-583  Ăn TN,AG
 08/11/2017  ĐN 677-005,CT 212-512,ST 486-416  Ăn CT,ST

Written by: admin