CẶP XỈU CHỦ MIỀN NAM VIP

Bạn là người chơi CẶP XỈU CHỦ MIỀN NAM mà chưa bao giờ biết mùi chiến thắng, Hãy thử ngay với phương pháp phân tích, thống kê siêu chuẩn xác của chúng tôi. Hãy để giúp các bạn chiến thắng hôm nay.

 CẶP XỈU CHỦ MIỀN NAM, ngày, giá: 4.000.000 VNĐ
Các bạn sẽ nhận được số từ 8h00 đến 18h00.
Có thể nạp cộng dồn ( Ví dụ 8 cái 500k )
Hỗ trợ : Viettel, Mobiphone, Vinaphone, Gate, VNMobile

 NẠP THẺ TẠI ĐÂY 

THỐNG KÊ KẾT QUẢ CẶP XỈU CHỦ MIỀN NAM VIP

  NGÀY CẶP XỈU CHỦ MN  KẾT QUẢ
HÔM NAY  
 19/01/2018  VL 484-535,BD 052-250,TV 108-801  Ăn BD,TV
 18/01/2018  TN 337-733,AG 566-244,BT 122-933  Ăn TN,BT
 17/01/2018  ĐN 253-543,CT 091-107,ST 234-567  Ăn ĐN,CT,ST
 16/01/2018  BT 249-924,VT 617-176,BL 161-717  Ăn BT,VT
 15/01/2018  HCM 221-122, ĐT 785-578, CM 447-744  Ăn HCM,ĐT,CM
 14/01/2018  TG 468-486, KG 405-504, ĐL 740-470  Ăn TG,KG,ĐL
 13/01/2018  HCM 085-580,LA 018-810,BP 147-417,HG 375-573  Ăn HCM,BP,HG
 12/01/2018  VL 468-684,BD 246-462,TV 886-868  Ăn BD,TV
 11/01/2018  TN 642-689,AG 134-980,BT 379-852  Miss
 10/01/2018  ĐN 762-276,CT 368-863,ST 774-477  Ăn ĐN,CT,ST
 09/01/2018  BT 953-359,VT 142-241,BL 232-323  Ăn BT,BL
 08/01/2018  HCM 452-254, ĐT 468-864, CM 599-955  Ăn HCM,ĐT
 07/01/2018  TG 159-951, KG 004-400, ĐL 294-149  Ăn TG,KG,ĐL
 06/01/2018  HCM 405-504,LA 011-110,BP 378-837,HG 180-081  Ăn HCM,BP,HG
 05/01/2018  VL 135-531,BD 585-858,TV 955-559  Ăn BD,TV
 04/01/2018  TN 286-682,AG 789-798,BT 404-040  Ăn TN,AG
 03/01/2018  ĐN 168-086,CT 569-965,ST 123-321  Ăn ĐN,CT,ST
 02/01/2018  BT 150-051,VT 686-868,BL 838-383  Ăn BT,BL
 01/01/2018  HCM 181-989, ĐT 602-209, CM 635-356  Ăn HCM,ĐT,CM
 31/12/2017  TG 636-636, KG 741-147, ĐL 812-281  Ăn KG,ĐL
 30/12/2017  HCM 740-470,LA 109-203,BP 287-872,HG 602-206  Ăn HCM,BP,HG
 29/12/2017  VL 390-093,BD 539-953,TV 612-126  Ăn VL,BD
 28/12/2017  TN 123-012,AG 789-879,BT 369-963  Ăn AG,BT
 27/12/2017  ĐN 904-049,CT 109-208,ST 301-103  Ăn ĐN,CT
 26/12/2017  BT 604-406,VT 955-559,BL 141-292  Ăn BT,BL
 25/12/2017  HCM 485-548, ĐT 100-010, CM 853-358  Ăn HCM,ĐT,CM
 24/12/2017  TG 141-464, KG 240- 042, ĐL 090-717  Ăn KG,ĐL
 23/12/2017  HCM 147-741,LA 242-245,BP 329-923,HG 449-944  Ăn HCM,BP,HG
 22/12/2017  VL 004-400,BD 151-060,TV 155-511  Ăn VL,BD
 21/12/2017  TN 456-654,AG 692-992,BT 296-260  Ăn AG,BT
 20/12/2017  ĐN 794-499,CT 108-709,ST 090-181  Ăn ĐN,CT
 19/12/2017  BT 125-055,VT 077-771,BL 158-815  Ăn BT,VT,BL
 18/12/2017  HCM 870-780, ĐT 366-663, CM 323-232  Ăn HCM,CM
 17/12/2017  TG 160-630, KG 492-294, ĐL 177-075  Ăn KG,ĐL
 16/12/2017  HCM 310-130,LA 747-646,BP 911-109,HG 871-187  Ăn HCM,LA,HG
 15/12/2017  VL 127-772,BD 123-231,TV 586-674  Ăn BD,TV
 14/12/2017  TN 156-854,AG 012-119,BT 120-023  Ăn TN,BT
 13/12/2017  ĐN 610-012,CT 302-109,ST 360-737  Ăn ĐN,CT
 12/12/2017  BT 257-572,VT 146-646,BL 261-126  Ăn BT,BL
 11/12/2017  HCM 921-991, ĐT 790-970, CM 872-278  Ăn HCM,CM
 10/12/2017  TG 468-864, KG 788-977, ĐL 631-167  Ăn KG,ĐL
 09/12/2017  HCM 502-103,LA 129-479,BP 960-690,HG 137-731  Ăn HCM,LA,HG
 08/12/2017  VL 742-247,BD 190-019,TV 791-971  Ăn BD,TV
 07/12/2017  TN 379-379,AG 748-046,BT 713-421  Ăn TN,BT
 06/12/2017  ĐN 484-121,CT 533-665,ST 434-171  Ăn CT,ST
 05/12/2017  BT 247-745,VT 173-573,BL 141-414  Ăn BT,VT
 04/12/2017  HCM 121-343, ĐT 198-681, CM 235-318  Ăn ĐT,CM
 03/12/2017  TG 922-229, KG 414-141, ĐL 742-247  Ăn TG,ĐL
 02/12/2017  HCM 135-351,LA 616-525,BP 567-765,HG 280-820  Ăn HCM,HG
 01/12/2017  VL 595-631,BD 129-921,TV 412-214  Ăn VL,BD
 30/11/2017  TN 910-019,AG 642-246,BT 161-050  Ăn TN,BT
 29/11/2017  ĐN 101-808,CT 105-206,ST 022-133  Ăn CT,ST
 28/11/2017  BT 161-141,VT 531-153,BL 177-771  Ăn VT,BL
 27/11/2017  HCM 125-984, ĐT 907-018, CM 133-044  Ăn HCM,ĐT
 26/11/2017  TG 902-309, KG 961-966, ĐL 245-542  Ăn TG,ĐL
 25/11/2017  HCM 532-581,LA 377-670,BP 127-235,HG 866-228  Ăn HCM,HG
 24/11/2017  VL 616-818,BD 215-812,TV 125-512  Ăn BD,TV
 23/11/2017  TN 368-742,AG 161-070,BT 511-113  Ăn TN,BT
 22/11/2017  ĐN 876-678,CT 522-112,ST 674-401  Ăn CT,ST
 21/11/2017  BT 533-884,VT 620-750,BL 124-321  Ăn BT,VT
 20/11/2017  HCM 409-904, ĐT 158-946, CM 033-955  Ăn HCM,ĐT
 19/11/2017  TG 266-743, KG 161-353, ĐL 274-859  Ăn TG,ĐL
 18/11/2017  HCM 571-157,LA 346-645,BP 765-690,HG 799-997  Ăn HCM,HG
 17/11/2017  VL 257-385,BD 059-694,TV 163-050  Ăn BD,TV
 16/11/2017  TN 428-822,AG 253-523,BT 608-846  Ăn TN,BT
 15/11/2017  ĐN 108-908,CT 153-397,ST 124-831  Ăn CT,ST
 14/11/2017  BT 031-753,VT 324-975,BL 612-362  Ăn BT,VT
 13/11/2017  HCM 789-879, ĐT 7435-987, CM 126-864  Ăn HCM,CM
 12/11/2017  TG 656-151, KG 900-001, ĐL 325-724  Ăn KG,ĐL
 11/11/2017  HCM 128-028,LA 738-567,BP 679-950,HG 585-676  Ăn HCM,HG
 10/11/2017  VL 624-377,BD 253-879,TV 024-695  Ăn BD,TV
 09/11/2017  TN 155-753,AG 799-954,BT 050-583  Ăn TN,AG
 08/11/2017  ĐN 677-005,CT 212-512,ST 486-416  Ăn CT,ST
 07/11/2017  BT 296-667,VT 550-077,BL 368-133  Ăn BT,BL
 06/11/2017  HCM 256-323, ĐT 467-057, CM 960-976  Ăn HCM,ĐT
 05/11/2017  TG 033-550, KG 780-409, ĐL 659-753  Ăn KG,ĐL
 04/11/2017  HCM 161-606,LA 220-420,BP 800-878,HG 960-069  Ăn HCM,LA,BP
 03/11/2017  VL 266-622,BD 466-664,TV 401-104  Ăn VL,TV
 02/11/2017  TN 424-242,AG 636-743,BT 124-498  Ăn AG,BT
 01/11/2017  ĐN 988-899,CT 293-319,ST 531-235  Ăn ĐN,CT,ST
 31/10/2017  BT 852-258,VT 750-570,BL 678-876  Ăn BT,BL
 30/10/2017  HCM 109-305, ĐT 960-056, CM 151-363  Ăn HCM,ĐT
 29/10/2017  TG 820-280, KG 750-570, ĐL 952-259  Ăn KG,ĐL
 28/10/2017  HCM 989-898,LA 236-632,BP 151-040,HG 412-214  Ăn HCM,LA,HG
 27/10/2017  VL 530-350,BD 580-850,TV 408-804  Ăn VL,TV
 26/10/2017  TN 012-210,AG 730-680,BT 759-975  Ăn BT
 25/10/2017  ĐN 930-390,CT 973-379,ST 962-269  Ăn ĐN,CT
 24/10/2017  BT 126-612,VT 915-519,BL 490-940  Ăn VT,BL
 23/10/2017  HCM 765-567, ĐT 707-070, CM 097-790  Ăn HCM,CM
 22/10/2017  TG 103-301, KG 370-307, ĐL 010-101  Ăn TG,KG
 21/10/2017  HCM 456-653,LA 227-722,BP 708-807,HG 174-714  Ăn HCM,HG
 20/10/2017  VL 987-789,BD 821-182,TV 177-771  Ăn BD,TV
 19/10/2017  TN 400-040,AG 114-411,BT 841-481  Ăn TN,BT
 18/10/2017  ĐN 996-669,CT 412-124,ST 748-735  Ăn ĐN
 17/10/2017  BT 540-450,VT 263-326,BL 664-466  Ăn VT,BL
 16/10/2017  HCM 987-897, ĐT 277-722, CM 247-742  Ăn HCM,ĐT
 15/10/2017  TG 506-605, KG 320-230, ĐL 626-262  Ăn TG,ĐL
 14/10/2017  HCM 718-871,LA 427-742,BP 502-205,HG 311-133  Ăn HCM,HG
 13/10/2017  VL 161-060,BD 068-086,TV 890-980  Ăn BD,TV
 12/10/2017  TN 985-598,AG 500- 005,BT 178-871  Ăn TN,BT
 11/10/2017  ĐN 511-115,CT 258-582,ST 696-969  Ăn ĐN
 10/10/2017  BT 583-358,VT 011-110,BL 014-041  Ăn VT,BL
 09/10/2017  HCM 364-436, ĐT 901-108, CM 234-432  Ăn HCM,ĐT
 08/10/2017  TG 432-234, KG 272-727, ĐL 834-384  Ăn TG,ĐL
 07/10/2017  HCM 445-554,LA 654-456,BP 642-246,HG 080-808  Ăn HCM,HG
 06/10/2017  VL 321-123,BD 760-670,TV 174-073  Ăn BD,TV
 05/10/2017  TN 580-569,AG 960-168,BT 150-410  Ăn TN,AG
 04/10/2017  ĐN 713-317,CT 930-390,ST 700-007  Ăn ĐN,ST
 03/10/2017  BT 490-940,VT 156-615,BL 239-932  Ăn VT,BL
 02/10/2017  HCM 230-320, ĐT 378-837, CM 150-510  Ăn HCM,ĐT
 01/10/2017  TG 987-789, KG 021-012, ĐL 361-163  Ăn TG,ĐL
 30/09/2017  HCM 361-163,LA 450-540,BP 006-600,HG 875-785  Ăn HCM,HG
 29/09/2017  VL 620-026,BD 915-519,TV 008-700  Ăn BD,TV
 28/09/2017  TN 751-157,AG 918-819,BT 175-517  Ăn TN,AG
 27/09/2017  ĐN 974-794,CT 650-560,ST 363-636  Ăn ĐN,ST
 26/09/2017  BT 250-052,VT 928-829,BL 951-915  Ăn VT,BL
 25/09/2017  HCM 355-533, ĐT 680-068, CM 254-542  Ăn HCM,ĐT
 24/09/2017  TG 435-345, KG 502-205, ĐL 143-341  Ăn TG,ĐL
 23/09/2017  HCM 351-153,LA 862-268,BP 280-082,HG 941-149  Ăn HCM,BP
 22/09/2017  VL 450-540,BD 174-714,TV 721-271  Ăn BD,TV
 21/09/2017  TN 479-947,AG 561-156,BT 375-573  Ăn TN,BT
 20/09/2017  ĐN 876-678,CT 208-082,ST 390-093  Ăn CT
 19/09/2017  BT 236-632,VT 096-690,BL 901-091  Ăn BT,VT
 18/09/2017  HCM 612-126, ĐT 157-715, CM 816-861  Ăn ĐT,CM
 17/09/2017  TG 457-754, KG 346-634, ĐL 605-506  Ăn TG,ĐL
 16/09/2017  HCM 427-724,LA 919-191,BP 148-841,HG 985-589  Ăn HCM,BP
 15/09/2017  VL 141-414,BD 533-335,TV 678-876  Ăn BD,TV
 14/09/2017  TN 080-808,AG 886-816,BT 976-679  Ăn TN,AG
 13/09/2017  ĐN 581-681,CT 660-066,ST 962-148  Ăn CT,ST
 12/09/2017  BT 752-257,VT 565-656,BL 678-876  Ăn BT,VT
 11/09/2017  HCM 968-698, ĐT 466-664, CM 877-778  Ăn HCM,CM
 10/09/2017  TG 518-158, KG 598-895, ĐL 313-131  Ăn TG,KG
 09/09/2017  HCM 633-336,LA 246-642,BP 188-811,HG 232-323  Ăn BP,HG
 08/09/2017  VL 862-682,BD 673-736,TV 631-136  Ăn BD,TV
 07/09/2017  TN 351-153,AG 928-289,BT 668-866  Ăn TN,AG
 06/09/2017  ĐN 840-084,CT 787-878,ST 968-698  Ăn ĐN,ST
 05/09/2017  BT 532-235,VT 848-484,BL 878-871  Ăn VT,BL
 04/09/2017  HCM 515-151, ĐT 566-665, CM 378-873  Ăn HCM,ĐT
 03/09/2017  TG 883-338, KG 153-351, ĐL 339-993  Ăn TG,ĐL
 02/09/2017  HCM 840-048,LA 569-965,BP 414-141,HG 247-472  Ăn HCM,HG
 01/09/2017  VL 868-686,BD 607-706,TV 740-470  Ăn BD,TV
 31/08/2017  TN 434-343,AG 663-366,BT 720-270  Ăn TN,BT
 30/08/2017  ĐN 099-990,CT 918-819,ST 665-776  Ăn ĐN,CT
 29/08/2017  BT 612-216,VT 673-367,BL 680-086  Ăn VT,BL
 28/08/2017  HCM 731-842, ĐT 790-079, CM 783-837  Ăn ĐT,CM
 27/08/2017  TG 740-470, KG 973-793, ĐL 604-640  Ăn TG,KG
 26/08/2017  HCM 837-873,LA 806-608,BP 217-127,HG 952-295  Ăn HCM,LA,BP
 25/08/2017  VL 528-825,BD 454-545,TV 171-717  Ăn VL,TV
 24/08/2017  TN 681-186,AG 460-640,BT 406-064  Ăn AG,BT
 23/08/2017  ĐN 762-726,CT 135-627,ST 975-936  Ăn ĐN,CT
 22/08/2017  BT 330-033,VT 766-667,BL 678-768  Ăn BT,BL
 21/08/2017  HCM 604-406, ĐT 749-974, CM 936-639  Ăn HCM,ĐT
 20/08/2017  TG 454-545, KG 112-211, ĐL 623-362  Ăn TG,ĐL
 19/08/2017  HCM 319-926,LA 727-373,BP 266-852,HG 027-720  Ăn HCM,LA,HG
 18/08/2017  VL 816-618,BD 901-109,TV 751-571  Ăn BD,TV
 17/08/2017  TN 716-617,AG 980-890,BT 720-027  Ăn TN,AG
 16/08/2017  ĐN 389-938,CT 914-419,ST 344-443  Ăn ĐN,ST
 15/08/2017  BT 556-655,VT 612-216,BL 343-434  Ăn BT,VT
 14/08/2017  HCM 308-803, ĐT 202-101, CM 571-157  Ăn HCM,CM
 13/08/2017  TG 225-522, KG 698-968, ĐL 781-718  Ăn TG,KG
 12/08/2017  HCM 231-123,BP 433-334,HG 706-607,LA 536-635  Ăn BP,HG
 11/08/2017  BD 579-975,TV 724-742,VL 064-460  Ăn BD,TV
 10/08/2017  TN 871-187,AG 388-883,BT 161-616  Win AG,BT
 09/08/2017  ĐN 489-498,CT 150-015,ST 738-387  Win CT,ST
 08/08/2017  VT 172-721, BL 218-812, BT 133-331  Win BL,BT
 07/08/2017  HCM 698-869,ĐT 855-558,CM 023-230  Win HCM,ĐT
 06/08/2017  TG 541-145, DL 158-582, KG 864-468  Win ĐL,KG
 05/08/2017  HCM 103-301,BP 531-135,HG 357-735,LA 212-122  Win HCM,BP
 04/08/2017  BD 557-775, TV 896-496, VL 561-156  Win BD,TV
 03/08/2017  TN 178-871,AG 374-743,BT 310-013  Win TN,BT
 02/08/2017  ĐN 309-903,CT 704-407,ST 739-937  Win CT,ST
 01/08/2017  VT 678-876, BL 340-430, BT 412-164  Win VT,BL
 31/07/2017  HCM 509-905,ĐT 457-745,CM 669-966  Win HCM,CM
 30/07/2017  TG 221-122, DL 346-436, KG 612-216  Win TG,ĐL
 29/07/2017  HCM 843-348, BP 215-521, HG 190-091, LA 673-376  Win HCM,LA
 28/07/2017  BD 141-040, TV 145-541, VL 125-521  Win BD,TV
 27/07/2017  TN 268-826,AG 964-649,BT 462-246  Win TN,AG
 26/07/2017  ĐN 314-413,CT 411-314,ST 717-818  Win DN,CT
 25/07/2017  VT 166-616,BL 678-876,BT 038-138  Win VT,BL
 24/07/2017  HCM 653-356,ĐT 702-207,CM 458-845  Win HCM,CM
 23/07/2017  TG 239-923, DL 232-121, KG 178-817  Win TG,KG
 22/07/2017  HCM 226-622, BP 464-646, HG 357-243, LA 058-058  Win HCM,LA
 21/07/2017  BD 638-090, TV 190-091, VL 669-690  Win TV,VL
 20/07/2017  TN 090-753,AG 455-233,BT 914-419  Win TN,BT
 19/07/2017  ĐN 346-709,CT 780-870,ST 341-885  Win DN,CT
 18/07/2017  VT 513-966,BL 214-559,BT 006-538  Win BL,BT
 17/07/2017  HCM 321-408,ĐT 389-194,CM 732-821  Miss
 16/07/2017  TG 256-971, DL 214-194, KG -166-661  Win TG,KG
 15/06/2017  HCM 355-851, BP 285-086, HG 337-866, LA 273-962  Miss
 14/07/2017  BD 531-641, TV 311-063, VL 606-660  Win TV,VL
 13/07/2017  TN 057-445, AG 461-035, BT 858-588  Win TN,BT
 12/07/2017  ĐN 142-197,CT 736-637,ST 425-812  Win DN,CT
 11/07/2017  VT 903-828,BL 124-901,BT 656-759  Win VT,BT
 10/07/2017  HCM 861-186,ĐT 426-432,CM 129-570  Win HCM,CM
 09/07/2017  TG 359-981, DL 843-834, KG 485-862  Win TG,BL
 08/07/2017  HCM 120-852, BP 315-321, HG 443-573, LA 809-943  Win HCM,LA
 07/07/2017  BD 124-362, TV 168-595, VL 957-193  Win TV,VL
 06/07/2017  TN 145-308, AG 351-632, BT 776-956  Win TN,BT
 05/07/2017  ĐN 513-708,CT 754-953,ST 125-866  Win DN,CT
 04/07/2017  VT 870-964,BL 586-311,BT 412-975  Win VT,BL
 03/07/2017  HCM 037-589,ĐT 691-317,CM 767-963  Win HCM,CM
 02/07/2017  TG 394-529, DL 744-614, KG 096-485  Win TG,KG
 01/07/2017  HCM 652-713, BP 716-774, HG 792-582, LA 519-420  Miss
29/06/2017 TN 877-493, AG 802-815, BT 679-103   Win TN, BT
28/06/2017 ĐN 917-406, CT 501-432, ST 590-966  Win ĐN, ST
27/06/2017 VT 053-163,BL 842-254,BT 291-295 Win VT,BL,BT
26/06/2017 HCM 676-762,CM 746-654,ĐT 500-033 Win HCM,CM, ĐT
25/06/2017  TG 559-564,KG 709-876,ĐL 875-743  Win TG,KG,ĐL
24/06/2017  HCM 045-290, BP 152-147, HG 611-987, LA 401-753  Win HCM, BP
23/06/2017  BD 187-123,TV 733-428,VL 665-432 Win BD,TV
22/06/2017 TN 201-219, AG 706-035, BT 860-659 Win TN, AG, BT
21/06/2017  ĐN 386-387, CT 346-276, ST 461-763  Win ĐN, CT
20/06/2017 VT 932-366,BL 444-722,BT 250-603 Win VT,BL,BT
 19/06/2017 HCM 385-929,CM 235-778,ÐT 281-370  Win HCM, CM, ĐT
 18/06/2017 TG 318-616,KG 472-546,ĐL 333-257  Win TG,ĐL,KG
17/06/2017 HCM 156-207, BP 182-773, HG 509-424, LA 013-961 Win HCM, BP, HG, LA
16/06/2017 BD 713-355, TV 131-654,VL 906-335 Win BD, TV, VL
15/06/2017  TN 795-482,AG 548-910,BT 568-808   Win TN, AG, BT
14/06/2017 ĐN 351-069, CT 213-281, ST 158-523 Win ĐN, CT, ST
13/06/2017 VT 318-373, BL 726-907,BT 809-532  Win VT,BL,BT
 12/06/2017 HCM 272-756,CM 842-103,ÐT 821-163  Win HCM,CM, ĐT
11/06/2017 TG 631-890,ĐL 366-802,KG 233-857  Win TG,DL
10/06/2017  HCM 561-608, BP 266-589, HG 611-643, LA 401-762  Win HCM, BP, HG, LA
09/06/2017 BD 924-499, TV 067-656,VL 953-619 Win BD, TV, VL
 08/06/2017 TN 868-633, AG 653-809, BT 067-946  Win TN
 07/06/2017  ÐN 033-561,CT 587-093,ST 297-835  Win ĐN, CT, ST
 06/06/2017 VT 284-399,BL 804-673,BT 361-169  Win VT, BL, BT
 05/06/2017  HCM 401-807, CM 350-864, ÐT 205-754 Win HCM, CM
04/06/2017  TG 645-817,KG 233-293,ĐL 234-542  Win TG,KG
03/06/2017 HCM 642-645,LA 805-235,BP 907-357,HG 980-634 Miss
02/06/2017  BD 348-345,VL 237-324,TV 244-452  Ăn BD,VL
01/06/2017  TN 187-158, AG 245-228,BT 546-343 Win TN,AG,BT
31/05/2017  ÐN 150-873, CT 781-211,ST 627-772 Win ĐN, CT
30/05/2017 VT 192-341, BL 094-435, BT 920-874 Win VT,BL,BT
29/05/2017  HCM 683-734, CM 473-864, ÐT 205-754  Win HCM, ĐT,CM
28/05/2017   TG 187-110,ĐL 065-086,KG  863-964  Win TG, ĐL
27/05/2017  HCM 837-654, BP 767-843, HG 776-921, LA 292-843  Win LA,HCM,HG
26/05/2017  BD 548-453, TV 698-872, VL 175-981 Win BD,VL
25/05/2017  TN 703, AG 608, BT 559  Win TN, AG, BT
24/05/2017  ĐN 729,CT 919,ST 432  Win ĐN, CT
23/05/2017 VT 542,BL 168,BT 249 Win VT,BL,BT
22/05/2017 HCM 390,ĐT 891,CM 915 Win HCM,ĐT,CM
21/05/2017 TG 343,ĐL 464,KG 876 Win TG
20/05/2017 HCM 168,BP 186,HG 981,LA 414 Win BHCM,BP,HG,LA
19/05/2017 BD 294,TV 791,VL 558 Win BD,TV,VL
18/05/2017 TN 148,AG 242,BT 257 Win TN.AG.BT
17/05/2017 ĐN 210,CT 781,ST 625 Win ST,ĐN
16/05/2017 VT 041,BL 179,BT 777 Win VT,BL,BT
15/05/2017 HCM 736,ĐT 064,CM 084 Win  HCM,ĐT,CM
14/05/2017 TG 045,ĐL 742,KG 003 Win TG,ĐL,KG
13/05/2017 HCM 641,BP 830.HG 142,LA 637 Miss
12/05/2017 BD 499,TV 759,VL 306 Win BD,VL
11/05/2017 TN 494,AG 022,BT 278 Win TN,AG,BT
10/05/2017 ĐN 524,CT 165,ST 487  Win ĐN,CT,ST
09/05/2017 VT 672,BL 747,BT 480 Win VT,BL,BT
08/05/2017 HCM 425,ĐT 823,CM 947 Miss
07/05/2017 TG 945,KG 105,ĐL 984 Win TG,KG,ĐL
06/05/2017 HCM 651,BP 875,HG 968,LA 667 Win HCM,LA
05/05/2017 BD 511,TV 532,VL 182 Win BD,TV,VL
04/05/2017 TN 548,CT 051,BT 532 Win TN,CT
03/05/2017 ĐN 245,CT 845,ST 011 Win ĐN,CT,ST
02/05/2017  VT 900,BL 132,BT 831 Win VT,BT
01/05/2017 HCM 368, ĐT 066,CM 685 Win HCM,ĐT
30/04/2017  TG 573.DL 895.KG 795 Miss
29/04/2017 HCM 506,BP 362,HG 732,LA 682 Win HCM,BP,LA
28/04/2017  BD 803,TV 693,VL 493 Win BD,VL
27/04/2017 TN 358,AG 256,BT 626 Win TN,BT
26/04/2017 DN 386,CT 474, ST 693 Miss
25/04/2017 VT 257,BL 802,BT 488 Win BT,VT
24/04/2017  HCM 894,DT 950, CM 672 Win HCM,DT
23/04/2017 TG 432,DL 462,KG 624 Win TG,KG
22/04/2017 HCM 691,BP 693,HG 747,LA 814 Win HCM,LA
21/04/2017  BD 494, TV 484, VL 857 Win BD,TV
20/04/2017 TN 207, AG 018, BT 966 Win TN,BT
19/04/2017  DN 389,CT 319,ST 610  Win DN, ST
18/04/2017 VT 693, BL 473, BT 774 Miss
17/04/2017  CM 316,DT 849,HCM 480  Win DT,HCM
16/04/2017 KG  508,LD 013,TG 599 Win TG,KG
15/04/2017 HCM 866,BP 574,HG 794,LA 787 Win HCM,LA
14/04/2017 HCM 495,DT 322,CM 073 Win HCM,DT.CM
13/04/2017 AG 587,BT 286,TN 212 Win AG,BT,TN
12/04/2017 CT 676,DN 474,ST 569 Win CT,ST
11/04/2017 BL 140,BT 423,VT 832 Win BL,BT,VT
10/04/2017 CM 698,DT 474,HCM 688 Win CM,HCM
09/04/2017 KG 404,LD 395,TG 901 Win KG,LD,TG
08/04/2017 HCM 300,BP 412,HG 125,LA 701 Win HCM
07/04/2017 BD 411,TV 380,VL 129 Win TV,VL
06/04/2017 AG 131,BT 572,TN 743 Win AG,BT,TN
05/04/2017 CT 863,DN 745,ST 736 Win CT,ST
04/04/2017 BL 603,VT 665,VT 622 Win BL,BT,VT
03/04/2017 CM 895,DT 748,HCM 213 Win CM
02/04/2017 KG 200,LD 734,TG 367 Win KG,LD,TG
01/04/2017 HCM 860,BP 754,HG 847,LA 131 Win HCM,LA

Written by: admin