CHỐT ĐỀ ĐẦU ĐUÔI MIỀN BẮC

Bạn là người chơi  ĐỀ ĐẦU ĐUÔI MIỀN BẮC mà chưa bao giờ biết mùi chiến thắng, Hãy thử ngay với phương pháp phân tích, thống kê siêu chuẩn xác của chúng tôi. Hãy để giúp các bạn chiến thắng hôm nay.

 ĐỀ ĐẦU ĐUÔI MIỀN BẮC , ngày, giá: 3.000.000 VNĐ
Các bạn sẽ nhận được số từ 8h00 đến 18h00.
Có thể nạp cộng dồn ( Ví dụ 6 cái 500k )
Hỗ trợ : Viettel, Mobiphone, Vinaphone, Gate, VNMobile

 NẠP THẺ TẠI ĐÂY 

THỐNG KÊ KẾT QUẢ ĐỀ ĐẦU ĐUÔI MIỀN BẮC SIÊU CHUẨN

  NGÀY

ĐỀ ĐẦU ĐUÔI MB

 KẾT QUẢ
HÔM NAY  
19/01/2018 Đầu 7 – Đuôi 1 Win Đuôi 1
18/01/2018 Đầu 0 – Đuôi 1 Win Đầu 0 – Đuôi 1
17/01/2018 Đầu 9 – Đuôi 9 Win Đuôi 9
16/01/2018 Đầu 6 – Đuôi 6 Win Đầu 6 – Đuôi 6
15/01/2018 Đầu 9 – Đuôi 8 Win Đầu 9 – Đuôi 8
14/01/2018 Đầu 2 – Đuôi 7 Win Đầu 2
13/01/2018 Đầu 6 – Đuôi 4 Win Đầu 6 – Đuôi 4
12/01/2018 Đầu 7 – Đuôi 7 Win Đầu 7 – Đuôi 7
11/01/2018 Đầu 5 – Đuôi 9 Win Đuôi 9
10/01/2018 Đầu 4 – Đuôi 4 Win Đầu 4 – Đuôi 4
09/01/2018 Đầu 6 – Đuôi 2 Win Đầu 6 – Đuôi 2
08/01/2018 Đầu 0 – Đuôi 1 Win Đầu 0
07/01/2018 Đầu 5 – Đuôi 7 Win Đầu 5 – Đuôi 7
06/01/2018 Đầu 9 – Đuôi 9 Win Đuôi 9
05/01/2018 Đầu 0 – Đuôi 5 Win Đầu 0 – Đuôi 5
04/01/2018 Đầu 4 – Đuôi 4 Win Đuôi 4
03/01/2018 Đầu 1 – Đuôi 7 Win Đầu 1 – Đuôi 7
02/01/2018 Đầu 3 – Đuôi 1 Win Đầu 3 – Đuôi 1
01/01/2018 Đầu 6 – Đuôi 2 Win Đầu 6 – Đuôi 2
31/12/2017 Đầu 5 – Đuôi 9 Win Đầu 5 – Đuôi 9
30/12/2017 Đầu 6 – Đuôi 3 Win Đuôi 3
29/12/2017 Đầu 7 – Đuôi 3 Win Đầu 7 – Đuôi 3
28/12/2017 Đầu 0 – Đuôi 5 Win Đầu 0 – Đuôi 5
27/12/2017 Đầu 1 – Đuôi 6 Win Đầu 1 – Đuôi 6
26/12/2017 Đầu 1 – Đuôi 4 Win Đuôi 4
25/12/2017 Đầu 6 – Đuôi 3 Win Đầu 6 – Đuôi 3
24/12/2017 Đầu 8 – Đuôi 8 Win Đầu 8
23/12/2017 Đầu 6 – Đuôi 9 Win Đầu 6 – Đuôi 9
22/12/2017 Đầu 2 – Đuôi 1 Win Đầu 2 – Đuôi 1
21/12/2017 Đầu 5 – Đuôi 8 Win Đầu 5 – Đuôi 8
20/12/2017 Đầu 6 – Đuôi 6 Win Đầu 6
19/12/2017 Đầu 1 – Đuôi 8 Win Đầu 1 – Đuôi 8
18/12/2017 Đầu 7 – Đuôi 5 Win Đầu 7 – Đuôi 5
17/12/2017 Đầu 4 – Đuôi 4 Win Đầu 4
16/12/2017 Đầu 3 – Đuôi 1 Win Đầu 3 – Đuôi 1
15/12/2017 Đầu 6 – Đuôi 6 Win Đầu 6
14/12/2017 Đầu 8 – Đuôi 7 Win Đầu 8 – Đuôi 7
13/12/2017 Đầu 7 – Đuôi 2 Win Đầu 7 – Đuôi 2
12/12/2017 Đầu 2 – Đuôi 6 Miss
11/12/2017 Đầu 2 – Đuôi 0 Win Đuôi 0
10/12/2017 Đầu 7 – Đuôi 8 Win Đầu 7 – Đuôi 8
09/12/2017 Đầu 9 – Đuôi 2 Win Đầu 9 – Đuôi 2
08/12/2017 Đầu 8 – Đuôi 1 Win Đầu 8 – Đuôi 1
07/12/2017 Đầu 5 – Đuôi 5 Win Đầu 5
06/12/2017 Đầu 6 – Đuôi 5 Win Đầu 6
05/12/2017 Đầu 5 – Đuôi 3 Miss
04/12/2017 Đầu 3 – Đuôi 3 Win Đầu 3 – Đuôi 3
03/12/2017 Đầu 0 – Đuôi 9 Win Đầu 0 – Đuôi 9
02/12/2017 Đầu 8 – Đuôi 0 Win Đuôi 0
01/12/2017 Đầu 1 – Đuôi 2 Win Đầu 1
30/11/2017 Đầu 5 – Đuôi 0 Win Đầu 5 – Đuôi 0
29/11/2017 Đầu 7 – Đuôi 5 Win Đầu 7 – Đuôi 5
28/11/2017 Đầu 0 – Đuôi 2 Win Đầu 0
27/11/2017 Đầu 1 – Đuôi 1 Win Đầu 1 – Đuôi 1
26/11/2017 Đầu 0 – Đuôi 9 Win Đầu 0 – Đuôi 9
25/11/2017 Đầu 8 – Đuôi 6 Win Đầu 8
24/11/2017 Đầu 7 – Đuôi 8 Win Đuôi 8
23/11/2017 Đầu 6 – Đuôi 2 Win Đầu 6 – Đuôi 2
22/11/2017 Đầu 2 – Đuôi 4 Win Đầu 2 – Đuôi 4
21/11/2017 Đầu 2 – Đuôi 3 Win Đuôi 3
20/11/2017 Đầu 3 – Đuôi 7 Win Đầu 3 – Đuôi 7
19/11/2017 Đầu 6 – Đuôi 1 Win Đầu 6 – Đuôi 1
18/11/2017 Đầu 2 – Đuôi 6 Win Đầu 2
17/11/2017 Đầu 0 – Đuôi 8 Win Đầu 0 – Đuôi 8
16/11/2017 Đầu 5 – Đuôi 0 Win Đầu 5 – Đuôi 0
15/11/2017 Đầu 7 – Đuôi 8 Win Đuôi 8
14/11/2017 Đầu 9 – Đuôi 7 Win Đầu 9 – Đuôi 7
13/11/2017 Đầu 4 – Đuôi 5 Win Đầu 4
12/11/2017 Đầu 6 – Đuôi 5 Win Đầu 6 – Đuôi 5
11/11/2017 Đầu 9 – Đuôi 3 Win Đầu 9 – Đuôi 3
10/11/2017 Đầu 2 – Đuôi 5 Win Đầu 2
09/11/2017 Đầu 2 – Đuôi 3 Win Đầu 2
08/11/2017 Đầu 8 – Đuôi 3 Win Đầu 8 – Đuôi 3
07/11/2017 Đầu 3 – Đuôi 8 Win Đầu 3 – Đuôi 8
06/11/2017 Đầu 5 – Đuôi 9 Win Đầu 5
05/11/2017 Đầu 6 – Đuôi 0 Win Đầu 6 – Đuôi 0
04/11/2017 Đầu 2 – Đuôi 7 Win Đầu 2 – Đuôi 7
03/11/2017 Đầu 3 – Đuôi 6 Win Đầu 3
02/11/2017 Đầu 6 – Đuôi 1 Win Đầu 6 – Đuôi 1
01/11/2017 Đầu 9 – Đuôi 2 Win Đầu 9 – Đuôi 2
31/10/2017 Đầu 4 – Đuôi 7 Win Đầu 4
30/10/2017 Đầu 8 – Đuôi 7 Win Đầu 8 – Đuôi 7
29/10/2017 Đầu 7 – Đuôi 0 Win Đầu 7 – Đuôi 0
28/10/2017 Đầu 1 – Đuôi 4 Win Đuôi 4
27/10/2017 Đầu 2 – Đuôi 7 Win Đầu 2 – Đuôi 7
26/10/2017 Đầu 8 – Đuôi 2 Win Đầu 8 – Đuôi 2
25/10/2017 Đầu 2 – Đuôi 6 Win Đầu 2
24/10/2017 Đầu 4 – Đuôi 4 Win Đuôi 4
23/10/2017 Đầu 9 – Đuôi 1 Win Đầu 9 – Đuôi 1
22/10/2017 Đầu 5 – Đuôi 3 Win Đầu 5 – Đuôi 3
21/10/2017 Đầu 0 – Đuôi 5 Win Đuôi 5
20/10/2017 Đầu 2 – Đuôi 2 Win Đuôi 2
19/10/2017 Đầu 3 – Đuôi 1 Win Đầu 3 – Đuôi 1
18/10/2017 Đầu 7 – Đuôi 0 Win Đầu 7 – Đuôi 0
17/10/2017 Đầu 3 – Đuôi 4 Win Đuôi 4
16/10/2017 Đầu 5 – Đuôi 9 Win Đuôi 9
15/10/2017 Đầu 8 – Đuôi 5 Win Đầu 8 – Đuôi 5
14/10/2017 Đầu 7 – Đuôi 2 Win Đầu 7 – Đuôi 2
13/10/2017 Đầu 8 – Đuôi 8 Win Đuôi 8
12/10/2017 Đầu 0 – Đuôi 4 Win Đầu 0 – Đuôi 4
11/10/2017 Đầu 9 – Đuôi 0 Win Đầu 9 – Đuôi 0
10/10/2017 Đầu 7 – Đuôi 1 Win Đầu 7 – Đuôi 1
09/10/2017 Đầu 3 – Đuôi 7 Win Đầu 3 – Đuôi 7
08/10/2017 Đầu 1 – Đuôi 1 Win Đầu 1
07/10/2017 Đầu 2 – Đuôi 4 Win Đầu 2 – Đuôi 4
06/10/2017 Đầu 2 – Đuôi 6 Miss
05/10/2017 Đầu 9 – Đuôi 9 Win Đầu 9
04/10/2017 Đầu 7 – Đuôi 9 Win Đầu 7 – Đuôi 9
03/10/2017 Đầu 4 – Đuôi 8 Win Đầu 4 – Đuôi 8
02/10/2017 Đầu 2 – Đuôi 7 Win Đuôi 7
01/10/2017 Đầu 6 – Đuôi 3 Win Đầu 6 – Đuôi 3
30/09/2017 Đầu 3 – Đuôi 4 Win Đầu 3 – Đuôi 4
29/09/2017 Đầu 6 – Đuôi 9 Win Đầu 6
28/09/2017 Đầu 9 – Đuôi 6 Win Đầu 9 – Đuôi 6
27/09/2017 Đầu 7 – Đuôi 8 Win Đầu 7
26/09/2017 Đầu 4 – Đuôi 3 Win Đầu 4 – Đuôi 3
25/09/2017 Đầu 3 – Đuôi 9 Win Đầu 3 – Đuôi 9
24/09/2017 Đầu 6 – Đuôi 2 Win Đuôi 2
23/09/2017 Đầu 7 – Đuôi 0 Win Đầu 7 – Đuôi 0
22/09/2017 Đầu 1 – Đuôi 7 Win Đuôi 7
21/09/2017 Đầu 4 – Đuôi 0 Win Đuôi 0
20/09/2017 Đầu 7 – Đuôi 3 Win Đầu 7 – Đuôi 3
19/09/2017 Đầu 7 – Đuôi 6 Win Đuôi 6
18/09/2017 Đầu 0 – Đuôi 1 Win Đầu 0 – Đuôi 1
17/09/2017 Đầu 1 – Đuôi 2 Win Đầu 1 – Đuôi 2
16/09/2017 Đầu 8 – Đuôi 4 Win Đầu 8
15/09/2017 Đầu 5 – Đuôi 6 Win Đầu 5 – Đuôi 6
14/09/2017 Đầu 4 – Đuôi 0 Win Đầu 4 – Đuôi 0
13/09/2017 Đầu 8 – Đuôi 0 Win Đuôi 0
12/09/2017 Đầu 9 – Đuôi 5 Win Đầu 9 – Đuôi 5
11/09/2017 Đầu 1 – Đuôi 9 Win Đầu 1 – Đuôi 9
10/09/2017 Đầu 9 – Đuôi 6 Win Đầu 9
09/09/2017 Đầu 1 – Đuôi 7 Win Đầu 1
08/09/2017 Đầu 3 – Đuôi 0 Win Đầu 3 – Đuôi 0
07/09/2017 Đầu 6 – Đuôi 3 Win Đầu 6 – Đuôi 3
06/09/2017 Đầu 6 – Đuôi 5 Win Đầu 6
05/09/2017 Đầu 8 – Đuôi 9 Win Đuôi 9
04/09/2017 Đầu 5 – Đuôi 6 Win Đầu 5
03/09/2017 Đầu 7 – Đuôi 1 Win Đầu 7 – Đuôi 1
02/09/2017 Đầu 3 – Đuôi 1 Win Đầu 3 – Đuôi 1
01/09/2017 Đầu 6 – Đuôi 9 Win Đuôi 9
31/08/2017 Đầu 6 – Đuôi 4 Win Đuôi 4
30/08/2017 Đầu 0 – Đuôi 3 Win Đầu 0 – Đuôi 3
29/08/2017 Đầu 9 – Đuôi 8 Win Đầu 9 – Đuôi 8
28/08/2017 Đầu 1 – Đuôi 7 Miss
27/08/2017 Đầu 6 – Đuôi 5 Miss
26/08/2017 Đầu 0 – Đuôi 3 Win Đầu 0 – Đuôi 3
25/08/2017 Đầu 9 – Đuôi 9 Win Đầu 9 – Đuôi 9
24/08/2017 Đầu 8 – Đuôi 9 Win Đuôi 9
23/08/2017 Đầu 6 – Đuôi 3 Win Đầu 6
22/08/2017 Đầu 4 – Đuôi 4 Win Đầu 4 – Đuôi 4
21/08/2017 Đầu 8 – Đuôi 1 Win Đầu 8 – Đuôi 1
20/08/2017 Đầu 0 – Đuôi 8 Win Đầu 0
19/08/2017 Đầu 4 – Đuôi 8 Win Đầu 4
18/08/2017 Đầu 6 – Đuôi 9 Win  Đuôi 9
17/08/2017 Đầu 7 – Đuôi 1 Win Đầu 7 – Đuôi 1
16/08/2017 Đầu 8 – Đuôi 5 Win Đầu 8 – Đuôi 5
15/08/2017 Đầu 3 – Đuôi 0 Win Đầu 3
14/08/2017 Đầu 2 – Đuôi 5 Win Đầu 2 – Đuôi 5
13/08/2017 Đầu 0 – Đuôi 7 Win Đầu 0 – Đuôi 7
12/08/2017 Đầu 6 – Đuôi 7 Win Đầu 6
11/08/2017 Đầu 2 – Đuôi 2 Win  Đuôi 2
10/08/2017 Đầu 5 – Đuôi 7 Win Đầu 5 – Đuôi 7
09/08/2017 Đầu 1 – Đuôi 6 Win Đầu 1 – Đuôi 6
08/08/2017 Đầu 3 – Đuôi 4 Win Đầu 3
07/08/2017 Đầu 2 – Đuôi 3 Win Đầu 2 – Đuôi 3
06/08/2017 Đầu 6 – Đuôi 4 Win Đầu 6
05/08/2017 Đầu 7 – Đuôi 3 Win  Đuôi 3
04/08/2017 Đầu 0 – Đuôi 8 Win Đầu 0 – Đuôi 8
03/08/2017 Đầu 1 – Đuôi 3 Win Đầu 1 – Đuôi 3
02/08/2017 Đầu 8 – Đuôi 1 Win Đầu 8
01/08/2017 Đầu 6 – Đuôi 5 Win Đầu 6 – Đuôi 5
31/07/2017 Đầu 4 – Đuôi 7 Win Đầu 4 – Đuôi 7
30/07/2017 Đầu 7 – Đuôi 2 Win Đầu 7
29/07/2017 Đầu 4 – Đuôi 0 Win  Đuôi 0
28/07/2017 Đầu 3 – Đuôi 9 Win Đầu 3 – Đuôi 9
27/07/2017 Đầu 2 – Đuôi 3 Win  Đuôi 3
26/07/2017 Đầu 6 – Đuôi 7 Win Đầu 6 – Đuôi 7
25/07/2017 Đầu 1 – Đuôi 4 Win  Đuôi 4
24/07/2017 Đầu 3 – Đuôi 7 Win Đầu 3 – Đuôi 7
23/07/2017 Đầu 2 – Đuôi 0 Win Đầu 2 – Đuôi 0
22/07/2017 Đầu 8 – Đuôi 1 Win Đầu 8 – Đuôi 1
21/07/2017 Đầu 4 – Đuôi 1 Miss
20/07/2017 Đầu 7 – Đuôi 3 Win  Đuôi 3
19/07/2017 Đầu 2 – Đuôi 9 Miss
18/07/2017 Đầu 3 – Đuôi 1 Miss
17/07/2017 Đầu 7 – Đuôi 8 Win  Đuôi 8
16/07/2017 Đầu 3 – Đuôi 9 Win Đầu 3 – Đuôi 9
15/07/2017 Đầu 8 – Đuôi 1 Win Đầu 8 – Đuôi 1
14/07/2017 Đầu 6 – Đuôi 5 Win Đầu 6
13/07/2017 Đầu 3 – Đuôi 1 Win Đầu 3 – Đuôi 1
12/07/2017 Đầu 1 – Đuôi 2 Win Đầu 1 – Đuôi 2
11/07/2017 Đầu 5 – Đuôi 0 Win  Đuôi 0
10/07/2017 Đầu 4 – Đuôi 7 Win Đầu 4- Đuôi 7
09/07/2017  Đầu 7 – Đuôi 3  Win  Đuôi 3
08/07/2017 Đầu 8 – Đuôi 6 Win Đầu 8- Đuôi 6
07/07/2017  Đầu 9 – Đuôi 4 Win Đầu 9- Đuôi 4
 06/07/2017  Đầu 0 – Đuôi 2   Win  Đuôi 2
 05/07/2017  Đầu 1 – Đuôi 6  Win Đầu 1- Đuôi 6
04/07/2017  Đầu 3 – Đuôi 8  Win  Đuôi 8
 03/07/2017  Đầu 5 – Đuôi 6  Win  Đuôi 6
 02/07/2017 Đầu 4 – Đuôi 9 Win Đầu 4- Đuôi 9
 01/07/2017  Đầu 8 – Đuôi 1  Win  Đuôi 1
29/06/2017 Đầu 1 – Đuôi 7 Win Đầu 1
28/06/2017  Đầu 5 – Đuôi 4 Win  Đuôi 4 
27/06/2017  Đầu 0 – Đuôi 3 Win Đầu 0- Đuôi 3 
26/06/2017  Đầu 2 – Đuôi 7  Win Đầu 2 – Đuôi 7
25/06/2017 Đầu 9 – Đuôi 6 Win Đầu 9 – Đuôi 6
24/06/2017  Đầu 6 – Đuôi 1  Win Đầu 6 – Đuôi 1
23/06/2017  Đầu 2 – Đuôi 3  Win Đầu 2 – Đuôi 3
22/06/2017  Đầu 2 – Đuôi 8 Win Đuôi 8
21/06/2017  Đầu 7 – Đuôi 2 Win Đầu 7 – Đuôi 2
20/06/2017 Đầu 9 Đuôi 7 Win Đầu 9 Đuôi 7
19/06/2017 Đầu 2 Đuôi 4 Win Đầu 2 Đuôi 4
18/06/2017 Đầu 7 Đuôi 8 Win Đầu 7
17/06/2017 Đầu 4 Đuôi 9 Win Đầu 4
16/06/2017 Đầu 8 Đuôi 0 Win Đầu 8 Đuôi 0
15/06/2017 Đầu 7 Đuôi 5 Win Đầu 7
14/06/2017 Đầu 6 Đuôi 9 Win Đuôi 9
13/06/2017 Đầu 6 Đuôi 2 Win Đầu 6
12/06/2017 Đầu 5 Đuôi 5 Win Đầu 5 Đuôi 5
11/06/2017 Đầu 2 Đuôi 1 Win Đầu 2 Đuôi 1
10/06/2017 Đầu 6 Đuôi 9 Win Đầu 6  Đuôi 9
09/06/2017 Đầu 9 Đuôi 2 Win Đầu 9 Đuôi 2
08/06/2017 Đầu 8 Đuôi 7 Win Đầu 8 Đuôi 7
07/06/2017 Đầu 7 Đuôi 9 Win Đầu 7
 06/06/2017 Đầu 3 Đuôi 0 Win Đầu 3
 05/06/2017 Đầu 1 Đuôi 5 Miss
 04/06/2017  Đầu 9 Đuôi 5 Win Đuôi 5
 03/06/2017 Đầu 4 Đuôi 6 Win Đầu 4 Đuôi 6 
 02/06/2017 Đầu 3 Đuôi 6 Win Đầu 3 Đuôi 6 
 01/06/2017 Đầu 3- Đuôi 0 Win Đầu 3 Đuôi 0
 31/05/2017 Đầu 6- Đuôi 7 Win Đầu 6 
 30/05/2017  Đầu 3- Đuôi 1 Win Đầu 3 Đuôi 1
 29/05/2017  Đầu 4- Đuôi 5 Win Đầu 4
 28/05/2017  Đầu 5 – Đuôi 7 Win Đuôi 7
 27/05/2017  Đầu 5 – Đuôi 5 Win Đầu 5 – Đuôi 5
 26/05/2017  Đầu 3 – Đuôi 1 Win Đuôi 1
 25/05/2017  Đầu 6 – Đuôi 4 Win Đầu 6
 24/05/2017 Đầu 9 – Đuôi 9 Win Đầu 9 – Đuôi 9
 23/05/2017  Đầu 0- Đuôi 5 Miss
 22/05/2017 Đầu 5- Đuôi 2 Win Đầu 5 Đuôi 2
 21/05/2017  Đầu 7- Đuôi 5 Win Đầu 7
 20/05/2017 Đầu 3- Đuôi 1 Win Đầu 3 Đuôi 1
 19/05/2017  Đầu 8- Đuôi 0 Win Đầu 8 Đuôi 0
 18/05/2017 Đầu 3- Đuôi 6 Win Đầu 3 Đuôi 6
 17/05/2017 Đầu – Đuôi Miss
 16/05/2017 Đầu 9- Đuôi 4 Win Đầu 9 Đuôi 4
 15/05/2017 Đầu 4- Đuôi 9 Win Đầu 4 Đuôi 9
 14/05/2017 Đầu 8- Đuôi 7 Win Đầu 8 Đuôi 7
 13/05/2017 Đầu 5- Đuôi 5 Win Đầu 5 Đuôi 5
 12/05/2017 Đầu 9- Đuôi 2 Win Đầu 9 Đuôi 2
 11/05/2017 Đầu 6- Đuôi 1 Win Đầu 6 Đuôi 1
 10/05/2017 Đầu 6- Đuôi 2 Win Đầu 6 Đuôi 2
 09/05/2017 Đầu 7- Đuôi 6 Win Đầu 7 Đuôi 6
 08/05/2017 Đầu 1- Đuôi 0 Win Đầu 1 Đuôi 0
 07/05/2017 Đầu 3- Đuôi 8 Win Đầu 3
 06/05/2017 Đầu 3- Đuôi 7 Miss
 05/05/2017  ĐẦU 2 ĐUÔI 5 Win Đầu 2 
 04/05/2017 Đầu 7- Đuôi 4 Win Đầu 7 Đuôi 4
 03/05/2017 Đầu 8- Đuôi 1 Win Đầu 8 Đuôi 1
02/05/2017 Đầu 0- Đuôi 8 Win Đầu 0 Đuôi 8
01/05/2017  Đầu 6- Đuôi 0 Win Đầu 6
30/04/2017 Đầu 7- Đuôi 6 Win Đầu 7 Đuôi 6
29/04/2017  Đầu 2- Đuôi 1 Win Đầu 2 Đuôi 1
28/04/2017 Đầu 5- Đuôi 9 Win Đầu 5
27/04/2017  Đầu 6- Đuôi 3 Win Đầu 6 Đuôi 3
26/04/2017 Đầu 7- Đuôi 1 Win Đầu 7 Đuôi 1
25/04/2017  Đầu 4- Đuôi 9 Win Đầu 4 Đuôi 9
24/04/2017 Đầu 8- Đuôi 1 Win Đầu 8 
23/04/2017 Đầu 7-Đuôi 9 Miss
22/04/2017 Đầu 3- Đuôi 6 Win Đầu 3 Đuôi 6
21/04/2017 Đầu 8-Đuôi 7 Win Đuôi 7
20/04/2017 Đầu 2 – Đuôi 9 Win Đầu 2 Đuôi 9
19/04/2017 Đầu 8 – Đuôi 6 Win Đầu 8 Đuôi 6
18/04/2017 Đầu 1 – Đuôi 5  Win Đầu 1 Đuôi 5
17/04/2017 Đầu 7 – Đuôi 2  Win ĐUÔI  2
16/04/2017 Đầu 5 – Đuôi 9  Win ĐUÔI 9
15/04/2017 Đầu 4 – Đuôi 5 Win Đầu 4 Đuôi 5
14/04/2017  Đầu 2 – Đuôi 5 Win Đầu 2
13/04/2017 Đầu 3 – Đuôi 1 Win Đuôi 1
 12/04/2017 Đầu 7 – Đuôi 5  Miss
11/04/2017 Đầu 5 – Đuôi 9 Win Đầu 5 Đuôi 9
 10/04/2017 Đầu 4 – Đuôi 1 Win Đầu 4
 09/04/2017  Đầu 1 – Đuôi 6  Win Đầu 1 Đuôi 6
 08/04/2017 Đầu 4 – Đuôi 2  Win Đầu 4
07/04/2017 Đầu 4 – Đuôi 1  Win Đuôi 1
06/04/2017  Đầu 2 – Đuôi 5 Miss
05/04/2017 Đầu 0 – Đuôi 2  Win Đầu 0
04/04/2017 Đầu 1 – Đuôi 9 Win Đầu 1 Đuôi 9
03/04/2017 Đầu 4 – Đuôi 3  Win Đầu 4 Đuôi 3
02/04/2017 Đầu 7- Đuôi 0 Win Đầu 7 Đuôi 0
01/04/2017 Đầu 3 – Đuôi 5  Win Đầu 3 Đuôi 5

Written by: admin