CHỐT ĐỀ ĐẦU ĐUÔI MIỀN BẮC

Bạn là người chơi  ĐỀ ĐẦU ĐUÔI MIỀN BẮC mà chưa bao giờ biết mùi chiến thắng, Hãy thử ngay với phương pháp phân tích, thống kê siêu chuẩn xác của chúng tôi. Hãy để giúp các bạn chiến thắng hôm nay.

 ĐỀ ĐẦU ĐUÔI MIỀN BẮC , ngày, giá: 3.000.000 VNĐ
Các bạn sẽ nhận được số từ 8h00 đến 18h00.
Có thể nạp cộng dồn ( Ví dụ 6 cái 500k )
Hỗ trợ : Viettel, Mobiphone, Vinaphone, Gate, VNMobile

 NẠP THẺ TẠI ĐÂY 

 

THỐNG KÊ KẾT QUẢ ĐỀ ĐẦU ĐUÔI MIỀN BẮC SIÊU CHUẨN

  NGÀY

ĐỀ ĐẦU ĐUÔI MB

 KẾT QUẢ
HÔM NAY  

ĐÃ CHỐT SỐ VIP A/E VÀO LẤY SỐ!

21/07/2018 Đầu 6 – Đuôi 3 Win Đầu 6
20/07/2018 Đầu 4 – Đuôi 9 Win Đầu 4 – Đuôi 9
19/07/2018 Đầu 1 – Đuôi 7 Win Đầu 1 – Đuôi 7
18/07/2018 Đầu 6 – Đuôi 9 Win Đầu 6 – Đuôi 9
17/07/2018 Đầu 2 – Đuôi 2 Win Đầu 2
16/07/2018 Đầu 7 – Đuôi 4 Win Đầu 7
15/07/2018 Đầu 4 – Đuôi 0 Win Đầu 4 – Đuôi 0
14/07/2018 Đầu 2 – Đuôi 3 Win Đầu 2 – Đuôi 3
13/07/2018 Đầu 0 – Đuôi 1 Win Đầu 0 – Đuôi 1
12/07/2018 Đầu 0 – Đuôi 5 Win Đuôi 5
11/07/2018 Đầu 5 – Đuôi 4 Win Đầu 5 – Đuôi 4
10/07/2018 Đầu 5 – Đuôi 7 Win Đầu 5 – Đuôi 7
09/07/2018 Đầu 4 – Đuôi 5 Win Đầu 4 – Đuôi 5
08/07/2018 Đầu 8 – Đuôi 9 Win Đuôi 9
07/07/2018 Đầu 6 – Đuôi 7 Win Đầu 6 – Đuôi 7
06/07/2018 Đầu 1 – Đuôi 4 Win Đầu 1 – Đuôi 4
05/07/2018 Đầu 1 – Đuôi 5 Win Đuôi 5
04/07/2018 Đầu 9 – Đuôi 8 Win Đầu 9
03/07/2018 Đầu 3 – Đuôi 0 Win Đầu 3 – Đuôi 0
02/07/2018 Đầu 7 – Đuôi 7 Win Đuôi 7
01/07/2018 Đầu 1 – Đuôi 7 Win Đầu 1 – Đuôi 7
30/06/2018 Đầu 4 – Đuôi 2 Win Đầu 4 – Đuôi 2
29/06/2018 Đầu 8 – Đuôi 3 Win Đầu 8 – Đuôi 3
28/06/2018 Đầu 5 – Đuôi 4 Win Đuôi 4
27/06/2018 Đầu 8 – Đuôi 8 Win Đuôi 8
26/06/2018 Đầu 9 – Đuôi 2 Win Đầu 9 – Đuôi 2
25/06/2018 Đầu 8 – Đuôi 3 Win Đầu 8 – Đuôi 3
24/06/2018 Đầu 4 – Đuôi 5 Win Đầu 4
23/06/2018 Đầu 7 – Đuôi 6 Win Đuôi 6
22/06/2018 Đầu 8 – Đuôi 3 Win Đầu 8 – Đuôi 3
21/06/2018 Đầu 9 – Đuôi 7 Win Đầu 9 – Đuôi 7
20/06/2018 Đầu 1 – Đuôi 5 Win Đầu 1 – Đuôi 5
19/06/2018 Đầu 8 – Đuôi 1 Win Đầu 8
18/06/2018 Đầu 3 – Đuôi 3 Win Đầu 3 – Đuôi 3
17/06/2018 Đầu 6 – Đuôi 4 Win Đầu 6 – Đuôi 4
16/06/2018 Đầu 9 – Đuôi 8 Win Đuôi 8
15/06/2018 Đầu 4 – Đuôi 5 Win Đầu 4 – Đuôi 5
14/06/2018 Đầu 4 – Đuôi 3 Win Đầu 4 – Đuôi 3
13/06/2018 Đầu 3 – Đuôi 7 Win Đầu 3 – Đuôi 7
12/06/2018 Đầu 9 – Đuôi 2 Win Đầu 9
11/06/2018 Đầu 5 – Đuôi 4 Win Đầu 5 – Đuôi 4
10/06/2018 Đầu 0 – Đuôi 7 Win Đầu 0
09/06/2018 Đầu 9 – Đuôi 9 Win Đầu 9 – Đuôi 9
08/06/2018 Đầu 3 – Đuôi 8 Win Đầu 3 – Đuôi 8
07/06/2018 Đầu 0 – Đuôi 2 Win Đuôi 2
06/06/2018 Đầu 7 – Đuôi 5 Win Đầu 7 – Đuôi 5
05/06/2018 Đầu 8 – Đuôi 1 Win Đầu 8
04/06/2018 Đầu 8 – Đuôi 3 Win Đầu 8 – Đuôi 3
03/06/2018 Đầu 6 – Đuôi 0 Win Đuôi 0
02/06/2018 Đầu 6 – Đuôi 5 Win Đuôi 5
01/06/2018 Đầu 8 – Đuôi 2 Win Đuôi 2
31/05/2018 Đầu 5 – Đuôi 4 Win Đầu 5 – Đuôi 4
30/05/2018 Đầu 6 – Đuôi 3 Win Đầu 6 – Đuôi 3
29/05/2018 Đầu 9 – Đuôi 9 Win Đầu 9
28/05/2018 Đầu 3 – Đuôi 8 Win Đầu 3 – Đuôi 8
27/05/2018 Đầu 0 – Đuôi 8 Win Đầu 0 – Đuôi 8
26/05/2018 Đầu 7 – Đuôi 3 Win Đầu 7 – Đuôi 3
25/05/2018 Đầu 3 – Đuôi 3 Win Đầu 3
24/05/2018 Đầu 8 – Đuôi 6 Win Đuôi 6
23/05/2018 Đầu 4 – Đuôi 4 Win Đầu 4 – Đuôi 4
22/05/2018 Đầu 3 – Đuôi 0 Win Đầu 3 – Đuôi 0
21/05/2018 Đầu 1 – Đuôi 1 Win Đầu 1 – Đuôi 1
20/05/2018 Đầu 7 – Đuôi 3 Win Đầu 7
19/05/2018 Đầu 4 – Đuôi 5 Win Đầu 4 – Đuôi 5
18/05/2018 Đầu 1 – Đuôi 0 Win Đuôi 0
17/05/2018 Đầu 2 – Đuôi 3 Win Đầu 2 – Đuôi 3
16/05/2018 Đầu 7 – Đuôi 0 Win Đầu 7 – Đuôi 0
15/05/2018 Đầu 1 – Đuôi 6 Win Đầu 1 – Đuôi 6
14/05/2018 Đầu 4 – Đuôi 3 Win Đầu 4
13/05/2018 Đầu 3 – Đuôi 6 Win Đầu 3 – Đuôi 6
12/05/2018 Đầu 8 – Đuôi 1 Win Đầu 8 – Đuôi 1
11/05/2018 Đầu 0 – Đuôi 4 Win Đầu 0 – Đuôi 4
10/05/2018 Đầu 1 – Đuôi 9 Win Đầu 1
09/05/2018 Đầu 6 – Đuôi 0 Win Đầu 6 – Đuôi 0
08/05/2018 Đầu 7 – Đuôi 8 Win Đầu 7
07/05/2018 Đầu 6 – Đuôi 4 Win Đầu 6 – Đuôi 4
06/05/2018 Đầu 3 – Đuôi 8 Win Đầu 3 – Đuôi 8
05/05/2018 Đầu 8 – Đuôi 2 Win Đầu 8 – Đuôi 2
04/05/2018 Đầu 2 – Đuôi 1 Win Đuôi 1
03/05/2018 Đầu 0 – Đuôi 2 Win Đầu 0 – Đuôi 2
02/05/2018 Đầu 7 – Đuôi 7 Win Đầu 7
01/05/2018 Đầu 5 – Đuôi 6 Win Đầu 5 – Đuôi 6
30/04/2018 Đầu 1 – Đuôi 4 Win Đầu 1 – Đuôi 4
29/04/2018 Đầu 4 – Đuôi 7 Win Đầu 4 – Đuôi 7
28/04/2018 Đầu 7 – Đuôi 6 Win Đuôi 6
27/04/2018 Đầu 2 – Đuôi 0 Win Đuôi 0
26/04/2018 Đầu 8 – Đuôi 6 Win Đầu 8 – Đuôi 6
25/04/2018 Đầu 5 – Đuôi 0 Win Đầu 5 – Đuôi 0
24/04/2018 Đầu 4 – Đuôi 4 Win Đầu 4 – Đuôi 5
23/04/2018 Đầu 9 – Đuôi 9 Win Đuôi 9
22/04/2018 Đầu 8 – Đuôi 8 Win Đuôi 8
21/04/2018 Đầu 6 – Đuôi 9 Win Đầu 6
20/04/2018 Đầu 6 – Đuôi 1 Win Đầu 6 – Đuôi 1
19/04/2018 Đầu 8 – Đuôi 0 Win Đầu 8 – Đuôi 0
18/04/2018 Đầu 2 – Đuôi 2 Win Đầu 2 – Đuôi 2
17/04/2018 Đầu 6 – Đuôi 0 Win Đầu 6
16/04/2018 Đầu 4 – Đuôi 6 Win Đầu 4 – Đuôi 6
15/04/2018 Đầu 5 – Đuôi 4 Win Đầu 5
14/04/2018 Đầu 7 – Đuôi 0 Win Đầu 7 – Đuôi 0
13/04/2018 Đầu 0 – Đuôi 1 Win Đầu 0 – Đuôi 1
12/04/2018 Đầu 0 – Đuôi 8 Win Đuôi 8
11/04/2018 Đầu 6 – Đuôi 5 Win Đầu 6 – Đuôi 5
10/04/2018 Đầu 8 – Đuôi 8 Win Đầu 8 – Đuôi 8
09/04/2018 Đầu 2 – Đuôi 7 Win Đầu 2
08/04/2018 Đầu 6 – Đuôi 3 Win Đầu 6 – Đuôi 3
07/04/2018 Đầu 9 – Đuôi 8 Win Đầu 9 – Đuôi 8
06/04/2018 Đầu 2 – Đuôi 8 Miss
05/04/2018 Đầu 9 – Đuôi 4 Win Đầu 9 – Đuôi 4
28/03-04/04/2018 Hệ Thống Bảo Trì
27/03/2018 Đầu 6 – Đuôi 7 Win Đầu 6 – Đuôi 7
26/03/2018 Đầu 2 – Đuôi 7 Win Đầu 2
25/03/2018 Đầu 9 – Đuôi 4 Win Đầu 9 – Đuôi 4
24/03/2018 Đầu 4 – Đuôi 5 Win Đầu 4 – Đuôi 5
23/03/2018 Đầu 1 – Đuôi 3 Win Đầu 1
21/03/2018 Đầu 8 – Đuôi 5 Win Đầu 8 – Đuôi 5
20/03/2018 Đầu 6 – Đuôi 5 Win Đầu 6 – Đuôi 5
16/03/2018 Đầu 4 – Đuôi 0 Win Đầu 4
15/03/2018 Đầu 1 – Đuôi 6 Win Đầu 1 – Đuôi 6
14/03/2018 Đầu 5 – Đuôi 4 Win Đầu 5 – Đuôi 4
13/03/2018 Đầu 6 – Đuôi 7 Win Đuôi 7
12/03/2018 Đầu 7 – Đuôi 7 Win Đầu 7 – Đuôi 7
11/03/2018 Đầu 2 – Đuôi 5 Win Đầu 2
10/03/2018 Đầu 3 – Đuôi 0 Win Đầu 3 – Đuôi 0
09/03/2018 Đầu 2 – Đuôi 3 Win Đầu 2 – Đuôi 3
08/03/2018 Đầu 9 – Đuôi 8 Win Đầu 9 – Đuôi 8
07/03/2018 Đầu 8 – Đuôi 9 Win Đầu 8
06/03/2018 Đầu 6 – Đuôi 0 Win Đầu 6 – Đuôi 0
05/03/2018 Đầu 2 – Đuôi 4 Miss
04/03/2018 Đầu 7 – Đuôi 3 Win Đầu 7 – Đuôi 3
03/03/2018 Đầu 8 – Đuôi 6 Win Đầu 8 – Đuôi 6
02/03/2018 Đầu 4 – Đuôi 0 Win Đuôi 0
01/03/2018 Đầu 2 – Đuôi 8 Win Đầu 2 – Đuôi 8
28/02/2018 Đầu 5 – Đuôi 7 Win Đầu 5 – Đuôi 7
27/02/2018 Đầu 6 – Đuôi 3 Win Đầu 6
26/02/2018 Đầu 3 – Đuôi 9 Win Đầu 3 – Đuôi 9
25/02/2018 Đầu 1 – Đuôi 0 Win Đầu 1 – Đuôi 0
24/02/2018 Đầu 6 – Đuôi 4 Win Đuôi 4
23/01/2018 Đầu 4 – Đuôi 4 Win Đầu 4 – Đuôi 4
22/02/2018 Đầu 6 – Đuôi 5 Win Đầu 6 – Đuôi 5
21/02/2018 Đầu 5 – Đuôi 0 Win Đầu 5
20/02/2018 Đầu 2 – Đuôi 8 Win Đầu 2 – Đuôi 8
19/02/2018 Đầu 0 – Đuôi 8 Win Đầu 0 – Đuôi 8
15/02-18/02/2018 NGHỈ TẾT NGHỈ TẾT
14/02/2018 Đầu 7 – Đuôi 1 Win Đầu 7 – Đuôi 1
13/02/2018 Đầu 0 – Đuôi 9 Win Đuôi 9
12/02/2018 Đầu 9 – Đuôi 9 Win Đầu 9 – Đuôi 9
11/02/2018 Đầu 6 – Đuôi 8 Win Đầu 6 – Đuôi 8
10/02/2018 Đầu 8 – Đuôi 1 Win Đầu 8 – Đuôi 1
09/02/2018 Đầu 2 – Đuôi 1 Win Đầu 2
08/02/2018 Đầu 7 – Đuôi 9 Win Đầu 7
07/02/2018 Đầu 2 – Đuôi 5 Win Đầu 2 – Đuôi 5
06/02/2018 Đầu 9 – Đuôi 5 Win Đầu 9 – Đuôi 5
05/02/2018 Đầu 2 – Đuôi 0 Win Đầu 2
04/02/2018 Đầu 4 – Đuôi 3 Win Đầu 4 – Đuôi 3
03/02/2018 Đầu 0 – Đuôi 1 Win Đầu 0 – Đuôi 1
02/02/2018 Đầu 7 – Đuôi 3 Win Đầu 7 – Đuôi 3
01/02/2018 Đầu 5 – Đuôi 5 Win Đầu 5
31/01/2018 Đầu 4 – Đuôi 8 Win Đầu 4 – Đuôi 8
30/01/2018 Đầu 2 – Đuôi 9 Win Đầu 2 – Đuôi 9
29/01/2018 Đầu 4 – Đuôi 0 Win Đầu 4
28/01/2018 Đầu 5 – Đuôi 0 Win Đầu 5
27/01/2018 Đầu 8 – Đuôi 3 Win Đầu 8 – Đuôi 3
26/01/2018 Đầu 4 – Đuôi 5 Win Đầu 4 – Đuôi 5
25/01/2018 Đầu 8 – Đuôi 8 Win Đuôi 8
24/01/2018 Đầu 5 – Đuôi 7 Win Đầu 5 – Đuôi 7
23/01/2018 Đầu 0 – Đuôi 1 Win Đầu 0 – Đuôi 1
22/01/2018 Đầu 9 – Đuôi 0 Win Đuôi 0
21/01/2018 Đầu 3 – Đuôi 9 Win Đầu 3 – Đuôi 9
20/01/2018 Đầu 6 – Đuôi 3 Win Đầu 6 – Đuôi 3
19/01/2018 Đầu 7 – Đuôi 1 Win Đuôi 1
18/01/2018 Đầu 0 – Đuôi 1 Win Đầu 0 – Đuôi 1
17/01/2018 Đầu 9 – Đuôi 9 Win Đuôi 9
16/01/2018 Đầu 6 – Đuôi 6 Win Đầu 6 – Đuôi 6
15/01/2018 Đầu 9 – Đuôi 8 Win Đầu 9 – Đuôi 8
14/01/2018 Đầu 2 – Đuôi 7 Win Đầu 2
13/01/2018 Đầu 6 – Đuôi 4 Win Đầu 6 – Đuôi 4
12/01/2018 Đầu 7 – Đuôi 7 Win Đầu 7 – Đuôi 7
11/01/2018 Đầu 5 – Đuôi 9 Win Đuôi 9
10/01/2018 Đầu 4 – Đuôi 4 Win Đầu 4 – Đuôi 4
09/01/2018 Đầu 6 – Đuôi 2 Win Đầu 6 – Đuôi 2
08/01/2018 Đầu 0 – Đuôi 1 Win Đầu 0
07/01/2018 Đầu 5 – Đuôi 7 Win Đầu 5 – Đuôi 7
06/01/2018 Đầu 9 – Đuôi 9 Win Đuôi 9
05/01/2018 Đầu 0 – Đuôi 5 Win Đầu 0 – Đuôi 5
04/01/2018 Đầu 4 – Đuôi 4 Win Đuôi 4
03/01/2018 Đầu 1 – Đuôi 7 Win Đầu 1 – Đuôi 7
02/01/2018 Đầu 3 – Đuôi 1 Win Đầu 3 – Đuôi 1
01/01/2018 Đầu 6 – Đuôi 2 Win Đầu 6 – Đuôi 2
31/12/2017 Đầu 5 – Đuôi 9 Win Đầu 5 – Đuôi 9
30/12/2017 Đầu 6 – Đuôi 3 Win Đuôi 3
29/12/2017 Đầu 7 – Đuôi 3 Win Đầu 7 – Đuôi 3
28/12/2017 Đầu 0 – Đuôi 5 Win Đầu 0 – Đuôi 5
27/12/2017 Đầu 1 – Đuôi 6 Win Đầu 1 – Đuôi 6
26/12/2017 Đầu 1 – Đuôi 4 Win Đuôi 4
25/12/2017 Đầu 6 – Đuôi 3 Win Đầu 6 – Đuôi 3
24/12/2017 Đầu 8 – Đuôi 8 Win Đầu 8
23/12/2017 Đầu 6 – Đuôi 9 Win Đầu 6 – Đuôi 9
22/12/2017 Đầu 2 – Đuôi 1 Win Đầu 2 – Đuôi 1
21/12/2017 Đầu 5 – Đuôi 8 Win Đầu 5 – Đuôi 8
20/12/2017 Đầu 6 – Đuôi 6 Win Đầu 6
19/12/2017 Đầu 1 – Đuôi 8 Win Đầu 1 – Đuôi 8
18/12/2017 Đầu 7 – Đuôi 5 Win Đầu 7 – Đuôi 5
17/12/2017 Đầu 4 – Đuôi 4 Win Đầu 4
16/12/2017 Đầu 3 – Đuôi 1 Win Đầu 3 – Đuôi 1
15/12/2017 Đầu 6 – Đuôi 6 Win Đầu 6
14/12/2017 Đầu 8 – Đuôi 7 Win Đầu 8 – Đuôi 7
13/12/2017 Đầu 7 – Đuôi 2 Win Đầu 7 – Đuôi 2
12/12/2017 Đầu 2 – Đuôi 6 Miss
11/12/2017 Đầu 2 – Đuôi 0 Win Đuôi 0
10/12/2017 Đầu 7 – Đuôi 8 Win Đầu 7 – Đuôi 8
09/12/2017 Đầu 9 – Đuôi 2 Win Đầu 9 – Đuôi 2
08/12/2017 Đầu 8 – Đuôi 1 Win Đầu 8 – Đuôi 1
07/12/2017 Đầu 5 – Đuôi 5 Win Đầu 5
06/12/2017 Đầu 6 – Đuôi 5 Win Đầu 6
05/12/2017 Đầu 5 – Đuôi 3 Miss
04/12/2017 Đầu 3 – Đuôi 3 Win Đầu 3 – Đuôi 3
03/12/2017 Đầu 0 – Đuôi 9 Win Đầu 0 – Đuôi 9
02/12/2017 Đầu 8 – Đuôi 0 Win Đuôi 0
01/12/2017 Đầu 1 – Đuôi 2 Win Đầu 1
30/11/2017 Đầu 5 – Đuôi 0 Win Đầu 5 – Đuôi 0
29/11/2017 Đầu 7 – Đuôi 5 Win Đầu 7 – Đuôi 5
28/11/2017 Đầu 0 – Đuôi 2 Win Đầu 0
27/11/2017 Đầu 1 – Đuôi 1 Win Đầu 1 – Đuôi 1
26/11/2017 Đầu 0 – Đuôi 9 Win Đầu 0 – Đuôi 9
25/11/2017 Đầu 8 – Đuôi 6 Win Đầu 8
24/11/2017 Đầu 7 – Đuôi 8 Win Đuôi 8
23/11/2017 Đầu 6 – Đuôi 2 Win Đầu 6 – Đuôi 2
22/11/2017 Đầu 2 – Đuôi 4 Win Đầu 2 – Đuôi 4
21/11/2017 Đầu 2 – Đuôi 3 Win Đuôi 3
20/11/2017 Đầu 3 – Đuôi 7 Win Đầu 3 – Đuôi 7
19/11/2017 Đầu 6 – Đuôi 1 Win Đầu 6 – Đuôi 1
18/11/2017 Đầu 2 – Đuôi 6 Win Đầu 2
17/11/2017 Đầu 0 – Đuôi 8 Win Đầu 0 – Đuôi 8
16/11/2017 Đầu 5 – Đuôi 0 Win Đầu 5 – Đuôi 0
15/11/2017 Đầu 7 – Đuôi 8 Win Đuôi 8
14/11/2017 Đầu 9 – Đuôi 7 Win Đầu 9 – Đuôi 7
13/11/2017 Đầu 4 – Đuôi 5 Win Đầu 4
12/11/2017 Đầu 6 – Đuôi 5 Win Đầu 6 – Đuôi 5
11/11/2017 Đầu 9 – Đuôi 3 Win Đầu 9 – Đuôi 3
10/11/2017 Đầu 2 – Đuôi 5 Win Đầu 2
09/11/2017 Đầu 2 – Đuôi 3 Win Đầu 2
08/11/2017 Đầu 8 – Đuôi 3 Win Đầu 8 – Đuôi 3
07/11/2017 Đầu 3 – Đuôi 8 Win Đầu 3 – Đuôi 8

Written by: admin