CHỐT GIẢI 8 MIỀN NAM

Bạn là người chơi CHỐT GIẢI 8 MIỀN NAM mà chưa bao giờ biết mùi chiến thắng, Hãy thử ngay với phương pháp phân tích, thống kê siêu chuẩn xác của chúng tôi. Hãy để giúp các bạn chiến thắng hôm nay.

 CHỐT GIẢI 8 MIỀN NAM, ngày, giá: 2.000.000 VNĐ
Các bạn sẽ nhận được số từ 8h00 đến 18h00.
Có thể nạp cộng dồn ( Ví dụ 4 cái 500k )
Hỗ trợ : Viettel, Mobiphone, Vinaphone, Gate, VNMobile

 NẠP THẺ TẠI ĐÂY 

THỐNG KÊ KẾT QUẢ GIẢI 8 MIỀN NAM

  NGÀY GIẢI 8 MIỀN NAM  KẾT QUẢ
HÔM NAY  
 19/01/2018  VL 87,BD 93,TV 60  Win VL,BD,TV
 18/01/2018  TN 14,AG 28,BT 17  Win TN,AG,BT
 17/01/2018  ĐN 88,CT 11,ST 45  Win CT,ST
 16/01/2018  BT 08,VT 42,BL 76  Win BT,VT,BL
 15/01/2018  HCM 01,ĐT 86,CM 94  Win HCM,ĐT,CM
 14/01/2018  TG 37, KG 59, ĐL 75  Win TG,KG,ĐL
 13/01/2018  HCM 47,LA 89,BP 96,HG 80  Win HCM,LA,HG
 12/01/2018  VL 74,BD 41,TV 42  Win VL,BD,TV
 11/01/2018  TN 32,AG 86,BT 21  Win TN,AG
 10/01/2018  ĐN 70,CT 76,ST 92  Win CT,ST
 09/01/2018  BT 06,VT 83,BL 23  Win BT,VT,BL
 08/01/2018  HCM 30,ĐT 78,CM 50  Win HCM,CM
 07/01/2018  TG 31, KG 66, ĐL 18  Win TG,KG,ĐL
 06/01/2018  HCM 52,LA 96,BP 10,HG 80  Win HCM,LA,HG
 05/01/2018  VL 17,BD 75,TV 54  Win VL,BD,TV
 04/01/2018  TN 50,AG 72,BT 23  Win TN,BT
 03/01/2018  ĐN 70,CT 83,ST 18  Win CT,ST
 02/01/2018  BT 40,VT 76,BL 10  Win BT,VT
 01/01/2018  HCM 81,ĐT 58,CM 02  Win HCM,ĐT,CM
 31/12/2017  TG 43, KG 01, ĐL 07  Win TG,ĐL
 30/12/2017  HCM 17,LA 78,BP 65,HG 02  Win HCM,LA,HG
 29/12/2017  VL 36,BD 89,TV 47  Win VL,TV
 28/12/2017  TN 79,AG 92,BT 08  Win TN,AG,BT
 27/12/2017  ĐN 62,CT 24,ST 76  Win ĐN,CT
 26/12/2017  BT 10,VT 49,BL 98  Win VT,BL
 25/12/2017  HCM 22,ĐT 54,CM 28  Win HCM,ĐT,CM
 24/12/2017  TG 56, KG 25, ĐL 05  Win TG,KG,ĐL
 23/12/2017  HCM 84,LA 76,BP 14,HG 59  Win LA,BP,HG
 22/12/2017  VL 69,BD 06,TV 83  Win VL,BD,TV
 21/12/2017  TN 91,AG 48,BT 02  Win TN,AG
 20/12/2017  ĐN 37,CT 90,ST 11  Win ĐN,CT
 19/12/2017  BT 86,VT 24,BL 27  Win BT,VT,BL
 18/12/2017  HCM 88,ĐT 40,CM 26  Win HCM,CM
 17/12/2017  TG 44, KG 51, ĐL 30  Win TG,KG
 16/12/2017  HCM 58,LA 69,BP 20,HG 64  Win HCM,BP,HG
 15/12/2017  VL 11,BD 85,TV 01  Win BD,TV
 14/12/2017  TN 96,AG 31,BT 84  Win TN,AG,BT
 13/12/2017  ĐN 70,CT 68,ST 90  Win ĐN,CT
 12/12/2017  BT 74,VT 40,BL 19  Win VT,BL
 11/12/2017  HCM 03,ĐT 77,CM 04  Win HCM,CM
 10/12/2017  TG 50, KG 08, ĐL 68  Win TG,KG
 09/12/2017  HCM 55,LA 70,BP 93,HG 57  Win HCM,BP,HG
 08/12/2017  VL 06,BD 12,TV 40  Win BD,TV
 07/12/2017  TN 98,AG 19,BT 10  Win TN,AG
 06/12/2017  ĐN 61,CT 67,ST 97  Win ĐN,ST
 05/12/2017  BT 18,VT 08,BL 84  Win VT,BL
 04/12/2017  HCM 54,ĐT 80,CM 47  Win HCM,CM
 03/12/2017  TG 30, KG 28, ĐL 77  Win TG,KG
 02/12/2017  HCM 50,LA 20,BP 21,HG 35  Win LA,BP,HG
 01/12/2017  VL 73,BD 02,TV 85  Win VL
 30/11/2017  TN 63,AG 83,BT 56  Win TN,AG
 29/11/2017  ĐN 14,CT 01,ST 47  Win ĐN,ST
 28/11/2017  BT 40,VT 64,BL 02  Win VT,BL
 27/11/2017  HCM 18,ĐT 31,CM 89  Win HCM
 26/11/2017  TG 53, KG 32, ĐL 60  Win TG,KG
 25/11/2017  HCM 98,LA 60,BP 19,HG 66  Win HCM,BP
 24/11/2017  VL 30,BD 18,TV 54  Win BD,TV
 23/11/2017  TN 83,AG 95,BT 40  Win TN,AG
 22/11/2017  ĐN 23,CT 54,ST 27  Win ĐN,ST
 21/11/2017  BT 60,VT 20,BL 78  Win VT,BL
 20/11/2017  HCM 93,ĐT 77,CM 47  Win HCM,CM
 19/11/2017  TG 20, KG 08, ĐL 64  Win TG,KG
 18/11/2017  HCM 93,LA 20,BP 82,HG 61  Win HCM,BP
 17/11/2017  VL 12,BD 21,TV 72  Win BD,TV
 16/11/2017  TN 48,AG 92,BT 19  Win TN,AG
 15/11/2017  ĐN 74,CT 49,ST 60  Win ĐN,CT
 14/11/2017  BT 86,VT 37,BL 68  Win VT,BL
 13/11/2017  HCM 05,ĐT 67,CM 56  Win HCM,CM
 12/11/2017  TG 08, KG 16, ĐL 80  Win TG,KG
 11/11/2017  HCM 28,LA 51,BP 01,HG 70  Win HCM,BP,HG
 10/11/2017  VL 44,BD 60,TV 73  Win BD,TV
 09/11/2017  TN 66,AG 76,BT 53  Win TN,AG,BT
 08/11/2017  ĐN 85,CT 10,ST 11  Win ĐN,CT
 07/11/2017  BT 60,VT 37,BL 14  Win VT,BL
 06/11/2017  HCM 40,ĐT 12,CM 77  Win HCM,CM
 05/11/2017  TG 54, KG 90, ĐL 09  Win TG,ĐL
 04/11/2017  HCM 33,LA 92,BP 07,HG 86  Win HCM,LA,HG
 03/11/2017  VL 60,BD 83,TV 56  Win BD,TV
 02/11/2017  TN 38,AG 78,BT 58  Win TN,AG
 01/11/2017  ĐN 30,CT 44,ST 63  Win ĐN,CT,ST
 31/10/2017  BT 80,VT 19,BL 66  Win VT,BL
 30/10/2017  HCM 21,ĐT 50,CM 97  Win HCM,CM
 29/10/2017  TG 16, KG 15, ĐL 10  Win TG,KG
 28/10/2017  HCM 90,LA 71,BP 02,HG 63  Win LA,BP,HG
 27/10/2017  VL 93,BD 50,TV 73  Win VL,BD,TV
 26/10/2017  TN 06,AG 10,BT 37  Win TN,BT
 25/10/2017  ĐN 36,CT 49,ST 87  Win CT,ST
 24/10/2017  BT 65,VT 23,BL 80  Win BT,VT
 23/10/2017  HCM 13,ĐT 91,CM 88  Win HCM,CM
 22/10/2017  TG 70, KG 09, ĐL 47  Win KG,ĐL
 21/10/2017  HCM 17,LA 26,BP 90,HG 30  Win HCM,HG
 20/10/2017  VL 50,BD 61,TV 08  Win BD,TV
 19/10/2017  TN 48,AG 70,BT 58  Win TN,BT
 18/10/2017  ĐN 42,CT 09,ST 33  Win ĐN,CT
 17/10/2017  BT 53,VT 38,BL 83  Win VT,BL
 16/10/2017  HCM 97,ĐT 90,CM 30  Win HCM
 15/10/2017  TG 08, KG 74, ĐL 10  Win TG,KG
 14/10/2017  HCM 20,LA 66,BP 50,HG 17  Win HCM,HG
 13/10/2017  VL 65,BD 70,TV 60  Win VL,TV
 12/10/2017  TN 40,AG 65,BT 12  Win AG,BT
 11/10/2017  ĐN 61,CT 85,ST 20  Win ĐN,CT
 10/10/2017  BT 16,VT 23,BL 01  Win VT,BL
 09/10/2017  HCM 11,ĐT 96,CM 56  Win HCM,ĐT
 08/10/2017  TG 38, KG 30, ĐL 63  Win TG,ĐL
 07/10/2017  HCM 20,LA 10,BP 86,HG 04  Win BP,HG
 06/10/2017  VL 29,BD 04,TV 30  Win VL,BD
 05/10/2017  TN 10,AG 07,BT 49  Win AG,BT
 04/10/2017  ĐN 88,CT 20,ST 27  Win ĐN,ST
 03/10/2017  BT 38,VT 10,BL 80  Win BT,VT
 02/10/2017  HCM 56,ĐT 15,CM 13  Win HCM,CM
 01/10/2017  TG 05, KG 53, ĐL 07  Win KG,ĐL
 30/09/2017  HCM 21,LA 48,BP 90,HG 02  Win LA,HG
 29/09/2017  VL 77,BD 90,TV 28  Win VL,TV
 28/09/2017  TN 40,AG 12,BT 10  Win AG,BT
 27/09/2017  ĐN 88,CT 60,ST 02  Win ĐN,ST
 26/09/2017  BT 50,VT 83,BL 60  Win BT,VT
 25/09/2017  HCM 60,ĐT 98,CM 55  Win ĐT,CM
 24/09/2017  TG 74, KG 10, ĐL 16  Win TG,ĐL
 23/09/2017  HCM 71,LA 34,BP 98,HG 26  Win LA,BP
 22/09/2017  VL 48,BD 24,TV 10  Win VL,BD
 21/09/2017  TN 38,AG 42,BT 65  Win TN,BT
 20/09/2017  ĐN 10,CT 44,ST 09  Win CT
 19/09/2017  BT 32,VT 14,BL 10  Win BT,VT
 18/09/2017  HCM 90,ĐT 02,CM 23  Win ĐT,CM
 17/09/2017  TG 81, KG 45, ĐL 02  Win TG,ĐL
 16/09/2017  HCM 20,LA 66,BP 09,HG 80  Win LA,BP
 15/09/2017  VL 92,BD 49,TV 55  Win VL,BD
 14/09/2017  TN 07,AG 60,BT 84  Win TN,BT
 13/09/2017  ĐN 60,CT 31,ST 40  Win ĐN,CT
 12/09/2017  BT 22,VT 26,BL 33  Win VT,BL
 11/09/2017  HCM 43,ĐT 77,CM 94  Win HCM,CM
 10/09/2017  TG 23, KG 85, ĐL 43  Win TG,KG
 09/09/2017  HCM 29,LA 60,BP 54,HG 90  Win HCM,BP
 08/09/2017  VL 41,BD 69,TV 27  Win VL,BD
 07/09/2017  TN 30,AG 76,BT 19  Win AG,BT
 06/09/2017  ĐN 03,CT 80,ST 86  Win ĐN,ST
 05/09/2017  BT 16,VT 58,BL 20  Win BT,VT
 04/09/2017  HCM 60,ĐT 49,CM 62  Win ĐT,CM
 03/09/2017  TG 57, KG 50, ĐL 70  Win TG,ĐL
 02/09/2017  HCM 04,LA 72,BP 86,HG 85  Win LA,HG
 01/09/2017  VL 65,BD 34,TV 43  Win VL,BD
 31/08/2017  TN 89,AG 66,BT 90  Win TN,BT
 30/08/2017  ĐN 40,CT 84,ST 30  Win CT,ST
 29/08/2017  BT 18,VT 10,BL 78  Win BT,VT
 28/08/2017  HCM 02,ĐT 86,CM 32  Win HCM,ĐT
 27/08/2017  TG 89, KG 98, ĐL 84  Win TG,KG,ĐL
 26/08/2017  HCM 54,LA 64,BP 45,HG 15  Win HCM,BP
 25/08/2017  VL 74,BD 61,TV 83  Win VL
 24/08/2017  TN 19,AG 15,BT 56  Win TN,AG
 23/08/2017  ĐN 12,CT 47,ST 24  Win ĐN,ST
 22/08/2017  BT 56,VT 74,BL 50  Win BT,VT
 21/08/2017  HCM 77,ĐT 91,CM 21  Win ĐT
 20/08/2017  TG 77, KG 08, ĐL 83  Win TG,KG
 19/08/2017  HCM 87,LA 24,BP 90,HG 97  Win HCM,LA,BP
 18/08/2017  VL 40,BD 09,TV 93  Win VL,TV
 17/08/2017  TN 11,AG 53,BT 36  Win AG,BT
 16/08/2017  ĐN 12,CT 26,ST 72  Win CT,ST
 15/08/2017  BT 39,VT 67,BL 41  Win BT,VT
 14/08/2017  HCM 11, ĐT 99, CM 24  Win ĐT,CM
 13/08/2017  TG 58, KG 83, ĐL 14  Win TG,KG
 12/08/2017  HCM 91,BP 93,HG 27,LA 73  Win HCM,BP
 11/08/2017  BD 74,TV 36,VL 86  Win TV,VL
 10/08/2017  TN 73,AG 10,BT 31  Win AG,BT
 09/08/2017  ĐN 77,CT 50,ST 75  Win ĐN,ST
 08/08/2017  VT 31, BL 29, BT 86  Win VT,BL
 07/08/2017  HCM 92,ĐT 82, CM 72  Win HCM,ĐT
 06/08/2017  TG 12, DL 29, KG 09  Win TG,KG
 05/08/2017  HCM 49,BP 36,HG 38,LA 54  Win HCM,BP,HG
 04/08/2017  BD 01, TV 69, VL 41  Win BD,TV
 03/08/2017  TN 38,AG 28,BT 18  Win TN,AG
 02/08/2017  ĐN 40,CT 47,ST 27  Win CT,ST
 01/08/2017  VT 90, BL 67, BT 40  Win BL,BT
 31/07/2017  HCM 61,ĐT 58,CM 98  Win HCM,CM
 30/07/2017  TG 22, DL 93, KG 33  Win TG,ĐL
 29/07/2017  HCM 48, BP 40, HG 55, LA 39  Win HCM,HG
 28/07/2017  BD 68, TV 44, VL 95  Win BD,VL
 27/07/2017  TN 83,AG 87,BT 35  Win TN,AG
 26/07/2017  ĐN 47,CT 70,ST 35  Win ĐN,CT
 25/07/2017  VT 18,BL 61,BT 37  Win VT,BL
 24/07/2017  HCM 54,ĐT 20,CM 97  Win HCM,CM
 23/07/2017  TG 04, DL 81, KG 96  Win TG,ĐL
 22/07/2017  HCM 63, BP 50, HG 70, LA 72  Win HCM,BP,HG
 21/07/2017  BD 62, TV 41, VL 94  Win BD,VL
 20/07/2017 TN 86,AG 56,BT 80  Win TN, BT
 19/07/2017  ĐN 30,CT 60,ST 72  Win ĐN,ST
 18/07/2017  VT 27,BL 65,BT 51  Win VT,BL
 17/07/2017  HCM 08,ĐT 21,CM 94  Miss
 16/07/2017  TG 92, DL 46, KG 02  Win TG,KG
 15/06/2017  HCM 35, BP 28, HG 33, LA 27  Miss
 14/07/2017  BD 07, TV 63, VL 23  Miss
 13/07/2017  TN 19,AG 85,BT 76  Miss
 12/07/2017  ĐN 82,CT 15,ST 09  Miss
 11/07/2017  VT 98,BL 16,BT 52  Miss
 10/07/2017  HCM 17,ĐT 91,CM 55  Win HCM,CM
 09/07/2017  TG 71, DL 28, KG 95  Win TG,DL
 08/07/2017  HCM 41, BP 66, HG 63, LA 23  Win HCM,BP,HG
 07/07/2017  BD 27, TV 26,VL 91  Win BD, TV, VL
 06/07/2017  TN 79,AG 92,BT 46  Win TN,AG
 05/07/2017  ĐN 21,CT 82,ST 14  Win DN,CT
 04/07/2017  VT 27,BL 20,BT 55  Win VT,BL
 03/07/2017  HCM 05,ĐT 86,CM 56  Win HCM,CM
 02/07/2017  TG 69, DL 61, KG 15  Win TG,KG
 01/07/2017  HCM 02, BP 64, HG 40, LA 34  Win HCM,LA
29/06/2017 TN 28,AG 64,BT 05   Win AG, BT
28/06/2017 ĐN 28,CT 40, ST 14 Win ĐN, CT, ST
27/06/2017 VT 13,BL 40,BT 60    Win VT,BL,BT
26/06/2017 HCM 33, CM 29, ÐT 80   Win HCM,ĐT
25/06/2017  TG 83,ĐL 82,KG 19  Win TG,ĐL,KG
24/06/2017  HCM 18, BP 69, HG 41, LA 21  Win HCM,BP,HG,LA
23/06/2017  BD 56, TV 17,VL  93  Win BD, TV, VL
22/06/2017 TN 22,AG 75, BT 46 Win TN, AG, BT
21/06/2017 ĐN 67, CT 83,ST 90  Win ĐN, CT, ST
 20/06/2017 VT 73,BL 32,BT 54  Win VT,BL,BT
19/06/2017 HCM 87, CM 20, ÐT 54 Win HCM, CM, ĐT
18/06/2017  TG 47,ĐL 95,KG 57 Win TG,ĐL,KG
 17/06/2017 HCM 42, BP 00, HG 52, LA 50  Win HCM,BP,HG,LA
16/06/2017 BD 67, TV 26,VL 09 Win BD, TV, VL
 15/06/2017  TN 26, AG 98, BT 05  Win TN, AG, BT
14/06/2017 ĐN 11, CT 07,ST 41 Win ĐN, CT, ST
 13/06/2017 VT 25, BL 32, BT 04  Win VT,BL,BT
12/06/2017 HCM 70, CM 86, ÐT 09 Miss
11/06/2017 TG 09,ĐL 13,KG 41 Miss
10/06/2017  HCM 19, BP 38, HG 61, LA 45 Win HCM,BP,HG,LA
09/06/2017  BD 41, TV 22,VL 44  Win BD,TV,VL
08/06/2017 TN 62, AG 44, BT 88  Win TN, AG, BT
07/06/2017  ÐN 08, CT 82, ST 72  Win ĐN, CT, ST
06/06/2017  VT 12, BL 97, BT 61  Win VT,BL,BT
 05/06/2017 HCM 85, CM 06, ÐT 26 Win HCM, CM
 04/06/2017 TG 07,ĐL 71,KG 67 Win TG,ĐL,KG
03/06/2017 HCM 69,BP 75,HG 79,LA 47  Win HCM,BP,HG,LA
 02/06/2017  BD 05,TV 05,VL 23  Win BD,TV,VL
01/06/2017  TN 87, AG 28,BT 69 Win TN,AG
31/05/2017 ÐN 28, CT 92,ST 18   Win ĐN,CT
30/05/2017  VT 69, BL 05, BT 30 Win VT,BL,BT
29/05/2017 HCM 50, CM 85, ÐT 26 Win HCM
28/05/2017 TG 07,ĐL 93,KG 97 Win TG, KG, ĐL
27/05/2017 HCM 95, BP 00, HG 54, LA 40 Win HCM, BP, LA, HG
26/05/2017  BD 96,TV 10,VL 54 Win BD,TV,VL
25/05/2017 TN 34, AG 03, BT 19 Win TN, AG, BT
24/05/2017 ĐN 77,CT 82,ST 88 Win ĐN,ST
23/05/2017 VT 38,BL 42,BT 34 Win VT,BL
22/05/2017 HCM 41,ĐT 69,CM 48 Win HCM,ĐT,CM
21/05/2017 TG 93,ĐL 65,KG 55 Win TG
20/05/2017 HCM 56,BP 43,HG 42,LA 18 Win HCM,HG
19/05/2017 BD 08,TV 09,VL 78 Win BD,TV,VL
18/05/2017 TN 97,AG 39,BT 85 Win TN.AG.BT
17/05/2017 ĐN 22,CT 77,ST 61 Win ĐN,CT, ST
16/05/2017 VT 63,BL 22,BT 07 Win VT, BL, BT
15/05/2017 HCM 59,ĐT 16,CM 54 Win HCM ,ĐT ,CM
14/05/2017 TG 12,ĐL 54,KG 32 Miss
13/05/2017 HCM 13,BP 44,HG 53,LA 63 Win HCM,HG,BP,LA
12/05/2017 BD 30,TV 42,VL 27 Win BD ,TV ,VL 
11/05/2017 TN 24,AG 70,BT 32 Win TN.AG,BT
10/05/2017 ĐN 38,CT 75,ST 93 Miss
09/05/2017 VT 08,BL 60,BT 12 Win VT, BL, BT
08/05/2017 HCM 19,ĐT 51,CM 01 Win HCM,ĐT,CM
07/05/2017 TG 30,ĐL 10,KG 62 Win TG,KG
06/05/2017 HCM 20,BP 13,HG 82,LA 08 Win HCM,HG,BP,LA
05/05/2017 BD 03,TV 45,VL 57 Win BD,TV,VL
04/05/2017 TN 85,AG 77,BT 09 Win TN,AG
03/05/2017 ĐN 56,CT 57,ST 13 Win ĐN,CT,ST
02/05/2017 VT 15,BL  05,BT 63 Win VT,BL,BT
01/05/2017 HCM 81,ĐT 47,CM 82 Win HCM,ĐT
30/04/2017 TG 95.DL 90.KG 49 Win TG,KG
29/04/2017 HCM 32,BP 24,HG 70,LA 39 Win HCM,HG,LA
28/04/2017 BD 25,TV 78,VL 66 Win BD,VL
27/04/2017 TN 48,AG 59,BT 32 Win TN,AG,BT
26/04/2017 DN 45, CT 62,ST 87 Win DN,CT
25/04/2017 VT 03,BL 94,BT 14 Win VT,BL,BT
24/04/2017  HCM 98,DT 35,CM 91  Win HCM,DT,CM
23/04/2017 TG 27,DL 58,KG 90 Win TG,DL,KG
22/04/2017 HCM 00,BP 57,HG 74,LA 50  Win HCM,BP,LA
21/04/2017 BD 96,TV 32,VL 84  Win BD,TV,VL
20/04/2017 TN 88, AG 92, BT 90  Win TN,AG
19/04/2017 DN 96,CT 60,ST 24  Win DN, CT
18/04/2017 VT 31, BL 47, BT 77  Win VT
 17/04/2017 CM 25,DT 67,HCM 37  Win CM,DT,HCM
16/04/2017 KG 24,DL 09,TG 45  Win ,LD ,TG
15/04/2017 HCM 12,BP 05,HG 70,LA 96 Win BP,HG,LA
14/04/2017 HCM 45,DT 48,CM 25 Win HCM,DT,CM
13/04/2017 AG 36,BT 20,TN 37 Win AG,BT,TN
12/04/2017 CT 64,DN 47,ST 24 Win CT,ST
11/04/2017 BL 00,BT 94,VT 61 Win BL,BT,VT
10/04/2017 CM 60,DT 74,HCM 47 Win CM,HCM
09/04/2017 KG 80,LD 05,TG 88 Win KG,LD,TG
08/04/2017 HCM 89,BP 17,HG 72,LA 39 Win HCM,HG,LA
07/04/2017 BD 65,TV 53,VL 18 Win TV,VL
06/04/2017 AG 44,BT 53,TN 63 Miss
05/04/2017 CT 78,DN 79,ST 86 Win CT,ST
04/04/2017 BL 50,BT 20,VT 44 Win BL,BT,VT
03/04/2017 CM 60,DT 45,HCM 16 Win CM,HCM
02/04/2017 KG 18,LD 37,TG 63 Win KG,LD,TG
01/04/2017 HCM 84,BP 74,HG 04,LA 08 Win HCM,HG,LA

 

Written by: admin