SOI CẦU SIÊU VIP

DÀN LÔ 2 NHÁY MIỀN BẮC SIÊU CHUẨN

Tư vấn lấy số và nạp thẻ - anh/em liên hệ SMS: 01627403238

Bạn là người chơi DÀN LÔ 2 NHÁY MIỀN BẮC mà chưa bao giờ biết mùi chiến thắng, Hãy thử ngay với phương pháp phân tích, thống kê siêu chuẩn xác của chúng tôi. Hãy để giúp các bạn chiến thắng hôm nay.

 DÀN LÔ 2 NHÁY MIỀN BẮC , ngày, giá: 4.000.000 VNĐ
Các bạn sẽ nhận được số từ 8h00 đến 18h00.
Có thể nạp cộng dồn ( Ví dụ 8 cái 500k )
Hỗ trợ : Viettel, Mobiphone, Vinaphone, Gate, VNMobile

 NẠP THẺ TẠI ĐÂY 

THỐNG KÊ KẾT QUẢ DÀN LÔ 2 NHÁY MIỀN BẮC SIÊU CHUẨN

  NGÀY LÔ 2 NHÁY MIỀN BẮC  KẾT QUẢ
HÔM NAY  
 19/01/2018  31-61  ĂN 31×2-61
 18/01/2018  91-83  ĂN 91×3-83×2
 17/01/2018  05-60  ĂN 05×2-60
 16/01/2018  82-07  ĂN 82×3-07×2
 15/01/2018  28-94  ĂN 28×2-94×2
 14/01/2018  37-85  ĂN 37×2-85×2
 13/01/2018  63-16  ĂN 63×2-16
 12/01/2018  02-92  ĂN 02-92
 11/01/2018  90-85  ĂN 90-85×3
 10/01/2018  48-84  ĂN 48×2-84×2
 09/01/2018  64-45  ĂN 64×2-45
 08/01/2018  32-93  ĂN 32×2-93×2
 07/01/2018  93-63  ĂN 93-63×2
 06/01/2018  26-96  ĂN 26×3-96×2
 05/01/2018  70-10  ĂN 70-10×2
 04/01/2018  20-14  ĂN 20×2-14×2
 03/01/2018  89-74  ĂN 89×2-74×2
 02/01/2018  35-91  ĂN 35×2-91×2
 01/01/2018  43-90  ĂN 43×2-90
 31/12/2017  21-42  ĂN 21×2-42
 30/12/2017  68-58  ĂN 68-58×2
 29/12/2017  23-32  ĂN 23×2-32
 28/12/2017  47-78  ĂN 47×3-78×3
 27/12/2017  08-80  ĂN 08×2-80×2
 26/12/2017  62-58  ĂN 62×2-58×2
 25/12/2017  81-73  ĂN 81-73×3
 24/12/2017  70-52  ĂN 70×2-52×2
 23/12/2017  23-59  ĂN 23×2-59×2
 22/12/2017  45-41  ĂN 45×2-41
 21/12/2017  32-87  ĂN 32×2-87×2
 20/12/2017  47-42  ĂN 47×2-42×2
 19/12/2017  12-92  ĂN 12×2-92
 18/12/2017  41-51  ĂN 41-51×3
 17/12/2017  62-40  ĂN 62×2-40
 16/12/2017  05-62  Trượt
 15/12/2017  94-64  ĂN 94×2-64×2
 14/12/2017  13-96  ĂN 13-96×2
 13/12/2017  26-56  ĂN 26×2-56
 12/12/2017  42-24  ĂN 42-24×2
 11/12/2017  88-38  ĂN 88×2-38
 10/12/2017  13-23  ĂN 13×2-23×2
 09/12/2017  51-21  ĂN 51-21×2
 08/12/2017  65-84  ĂN 84
 07/12/2017  35-79  ĂN 35×2-79
 06/12/2017  75-80  ĂN 75×2-80×2
 05/12/2017  21-56  ĂN 21×2-56
 04/12/2017  63-36  ĂN 63-36×2
 03/12/2017  97-70  ĂN 97×2-70×3
 02/12/2017  03-35  ĂN 03×2-35
 01/12/2017  79-86  ĂN 79×2-86×2
 30/11/2017  45-51  ĂN 45×2-51×2
 29/11/2017  34-85  ĂN 34×2-85
 28/11/2017  96-28  Trượt
 27/11/2017  17-56  ĂN 17×2-56×4
 26/11/2017  20-40  ĂN 20×2-40
 25/11/2017  52-25  ĂN 52-25×2
 24/11/2017  91-41  ĂN 91×2-41
 23/11/2017  72-87  ĂN 72-87×2
 22/11/2017  33-63  ĂN 33×2-63
 21/11/2017  13-42  ĂN 13×2-42
 20/11/2017  30-52  ĂN 30×2-52×2
 19/11/2017  89-95  ĂN 89-95
 18/11/2017  55-61  ĂN 55×3-61
 17/11/2017  05-23  ĂN 05-23×3
 16/11/2017  46-16  ĂN 46-16×2
 15/11/2017  15-76  ĂN 15×2-76×2
 14/11/2017  53-05  ĂN 53-05×2
 13/11/2017  72-47  ĂN 72×2-47
 12/11/2017  97-86  ĂN 97-86×2
 11/11/2017  80-74  ĂN 80×2-74×2
 10/11/2017  63-30  ĂN 63×2-30
 09/11/2017  54-64  ĂN 54×2-64×2
 08/11/2017  98-75  ĂN 98×2-75×2
 07/11/2017  80-62  ĂN 80-62
 06/11/2017  27-47  ĂN 27-47×3
 05/11/2017  25-45  ĂN 25×2-45
 04/11/2017  13-81  ĂN 13×2-81×2
 03/11/2017  95-78  ĂN 95×2-78×2
 02/11/2017  58-49  ĂN 58×2-49
 01/11/2017  60-70  ĂN 60-70×2
 31/10/2017  85-54  ĂN 85×2-54
 30/10/2017  46-64  ĂN 46-64
 29/10/2017  69-59  ĂN 69-59×2
 28/10/2017  91-71  ĂN 91×2-71
 27/10/2017  25-89  ĂN 25×2-89×2
 26/10/2017  51-62  ĂN 51×2-62×2
 25/10/2017  14-52  ĂN 14×2-52
 24/10/2017  24-64  ĂN 24-64×2
 23/10/2017  62-69  ĂN 62×2-69×2
 22/10/2017  55-05  ĂN 55×2-05
 21/10/2017  28-18  ĂN 28-18×2
 20/10/2017  09-54  Trượt
 19/10/2017  74-83  ĂN 74×2-83×2
 18/10/2017  63-53  ĂN 63×2-53
 17/10/2017  61-06  ĂN 61-06×2
 16/10/2017  54-64  ĂN 54×2-64
 15/10/2017  29-67  ĂN 29-67×2
 14/10/2017  35-56  ĂN 35×2-56
 13/10/2017  76-70  ĂN 76-70×2
 12/10/2017  72-83  ĂN 72×2-83×2
 11/10/2017  65-75  ĂN 65×2-75
 10/10/2017  47-77  ĂN 47-77×2
 09/10/2017  22-52  ĂN 22×2-52
 08/10/2017  75-29  ĂN 75×2-29×2
 07/10/2017  94-04  ĂN 94-04×2
 06/10/2017  20-50  ĂN 20×2-50
 05/10/2017  91-01  ĂN 91-01×2
 04/10/2017  71-31  ĂN 71×2-31
 03/10/2017  52-02  ĂN 52-02×2
 02/10/2017  28-82  ĂN 28×2-82×2
 01/10/2017  26-36  ĂN 26-36×2
 30/09/2017  19-91  ĂN 19×2-91
 29/09/2017  07-70  ĂN 07×2-70
 28/09/2017  17-77  ĂN 17-77×2
 27/09/2017  31-98  ĂN 31×2-98×2
 26/09/2017  30-40  ĂN 30×2-40
 25/09/2017  99-09  ĂN 99-09×2
 24/09/2017  58-87  ĂN 58×2-87
 23/09/2017  23-73  ĂN 23×2-73×2
 22/09/2017  40-21  Trượt
 21/09/2017  28-92  ĂN 28×2-92×2
 20/09/2017  45-12  ĂN 45×2-12
 19/09/2017  09-54  ĂN 09-54×2
 18/09/2017  15-51  ĂN 15×2-51
 17/09/2017  40-30  ĂN 40-30×2
 16/09/2017  30-91  ĂN 30×2-91×2
 15/09/2017  92-39  ĂN 92×2-39
 14/09/2017  19-55  ĂN 19-55×3
 13/09/2017  95-12  ĂN 95×2-12
 12/09/2017  27-72  Trượt
 11/09/2017  81-72  ĂN 81×2-72
 10/09/2017  67-87  ĂN 67-87×2
 09/09/2017  43-63  ĂN 43-63×2
 08/09/2017  80-41  ĂN 80-41×2
 07/09/2017  74-61  ĂN 74×2-61
 06/09/2017  87-77  ĂN 87-77×2
 05/09/2017  60-50  ĂN 60×2-50
 04/09/2017  47-60  ĂN 47×2-60×2
 03/09/2017  11-31  ĂN 11-31×2
 02/09/2017  48-22  ĂN 48-22×2
 01/09/2017  19-69  ĂN 19-69×2
 31/08/2017  67-90  ĂN 67×2-90
 30/08/2017  21-67  ĂN 21×2-67
 29/08/2017  02-62  ĂN 02×2-62×2
 28/08/2017  90-39  ĂN 90-39×2
 27/08/2017  35-60  ĂN 35×2-60
 26/08/2017  80-08  Trượt
 25/08/2017  34-94  ĂN 34×2-94×2
 24/08/2017  42-49  ĂN 42-49×2
 23/08/2017  96-12  ĂN 96-12
 22/08/2017  47-92  ĂN 47-92
 21/08/2017  83-34  ĂN 83×2-34×2
 20/08/2017  37-57  ĂN 37-57×2
 19/08/2017  59-15  ĂN 59×3-15×2
 18/08/2017  29-79  ĂN 29×2-79
 17/08/2017  75-51  ĂN 75×2-51
 16/08/2017  56-86  ĂN 56-86×2
 15/08/2017  91-81  ĂN 91×2-81×2
 14/08/2017  87-85  Trượt
 13/08/2017  10-30  ĂN 10-30×2
 12/08/2017  47-74  ĂN 47×2-74
 11/08/2017  76-81  ĂN 76×2-81×2
 10/08/2017  82-32  ĂN 82×2-32
 09/08/2017  36-90  ĂN 36×2-90
 08/08/2017  46-87  ĂN 46-87×2
 07/08/2017  35-90  ĂN 35×3-90
 06/08/2017  47-23  ĂN 47-23×2
 05/08/2017  10-75  ĂN 10×2-75×2
 04/08/2017  72-62  Trượt
 03/08/2017  31-89  ĂN 31×3-89
 02/08/2017  24-42  Trượt
 01/08/2017  89-78  ĂN 89-78×2
 31/07/2017  36-58  Trượt
 30/07/2017  34-92  Trượt
 29/07/2017  24-76  Trượt
 28/07/2017  54-24  ĂN 54×2-24
 27/07/2017  78-87  ĂN 87
 26/07/2017  31-27  Trượt
 25/07/2017  04-71  ĂN 04×2-71
 24/07/2017  31-62  ĂN 31×2-62
 23/07/2017  14-18  ĂN 14×2-18
 22/07/2017  59-75  ĂN 59×2-75
 21/07/2017  76-88  ĂN 76×2-88
 20/07/2017  74-37  ĂN 74×2-37
 19/07/2017  35-53  Trượt
 18/07/2017  19-60  ĂN 19×2-60
 17/07/2017  12-93  ĂN 12×2-93×2
 16/07/2017  26-61  ĂN 61
 15/07/2017  06-23  Trượt
 14/07/2017  32-87  ĂN 87
 13/07/2017  56-08  ĂN 08
 12/07/2017  75-85  Trượt
 11/07/2017  03-81  ĂN 03×2-81×2
 10/07/2017  73-65  ĂN 73
 09/07/2017  17-86  ĂN 17-86
 08/07/2017  56-82  ĂN 56-82
 07/07/2017  45-62  ĂN 45-62
 06/07/2017  24-74  ĂN 24-74
 05/07/2017  30-50  ĂN 30-50
 04/07/2017  41-72  ĂN 41-72
 03/07/2017  75-27  ĂN 75-27
 02/07/2017  35-85  ĂN 35-85
 01/07/2017  34-45  ĂN 34-45
 29/06/2017 19-34   ĂN 19×2-34
 28/06/2017  07-55  ĂN 07×2-55
 27/06/2017 76-70   ĂN 76×2-70
 26/06/2017 41-36 ĂN 41×2-36
 25/06/2017 90-73 ĂN 90×2-73
 24/06/2017 48-64 ĂN 48X2- 64
 23/06/2017 13-60 ĂN 13-60
 22/06/2017 18-93 ĂN 18-93×2
 21/06/2017 34-43 ĂN 34×2-43×2
 20/06/2017  06-95 ĂN 06×3-95
19/06/2017 66-04  ĂN 66×2-04  
18/06/2017 32-44 ĂN 44-32×2
17/06/2017 00-76 ĂN 76-00×2
16/06/2017 02-35 ĂN 02×2-35
15/06/2017 71-45  ĂN 71-45  
14/06/2017 06-94 ĂN 94-06×2
13/06/2017 02-34 ĂN 34-02×2
12/06/2017 45-52 ĂN 52-45×2
11/06/2017 16-38 ĂN 38-16×2
10/06/2017  32-17 ĂN 32×2-17
09/06/2017  15-38 ĂN 38×2-15
08/06/2017  93-13 ĂN 93×2-13
07/06/2017  80-98 ĂN 80×2-98
06/06/2017  54-62 ĂN 54×2-62
05/06/2017  71-49 ĂN 71-49
04/06/2017  90-94 ĂN 90-94×2
03/06/2017  45-85 ĂN 45×2 85×2
02/06/2017  37-87 ĂN 37×2 87×2
01/06/2017 86-96 ĂN 86×2 96
31/05/2017 42-79 ĂN 42×2-79
30/05/2017 07-81 ĂN 07×2 81×2
29/05/2017 34-91 ĂN 34×2 91
28/05/2017 17-03 ĂN 17×2-03
27/05/2017 10-83 ĂN 10×2-83
26/05/2017 09-51 ĂN  09×2
25/05/2017 82-89 ĂN  82×2-89
24/05/2017 90-60 ĂN 90×2
23/05/2017 49-20 Trượt
22/05/2017 46-78 Ăn 46×2 78
21/05/2017 77-39 Ăn 39 77×2
20/05/2017 26-14 Ăn 26-14
19/05/2017 85-02 Ăn 02-85×3
18/05/2017 39-97 Ăn 39×3-97
17/05/2017 24-36 Ăn 24-36×2
16/05/2017 94-10 Ăn 94×3 10X2
15/05/2017 50-62 Ăn 62
14/05/2017 17-22 Ăn 17×2 22×2
13/05/2017  53-81 Ăn 53×2
12/05/2017 10-23 Ăn 10×2 23×2
11/05/2017 25-28 Ăn 25×2 28
10/05/2017 01-53 Ăn 01×2 53
09/05/2017 02-93 Ăn 02×2 93
08/05/2017 19-08 Ăn 19×2 08×3
07/05/2017 18-28 Ăn 18
06/05/2017 56-45 Ăn 45X2 56
05/05/2017 11-63 Ăn 15-63X2
04/05/2017 11-31 Ăn 11×2 31×2
03/05/2017 81-15 Ăn 81×2 15
02/05/2017 44-59 Ăn 44×2 59×2
01/05/2017 57-38 Ăn 57×2 38×4
30/04/2017 50-92 Ăn 50×3 92×2
29/04/2017 21-69 Ăn 21×2 69
28/04/2017 12-17 Ăn 12×2 17×2
27/04/2017 57-26 Ăn 57-26×3
26/04/2017 63-19 Ăn 63-19×3
25/04/2017 13-67 Ăn 12-30×2
24/04/2017 65-19 Ăn 65 19×2
23/04/2017 55-87 Ăn 55×2 87
22/04/2017 09-13 Trượt
21/04/2017 48-30  Ăn 48 30×2
20/04/2017 29-87 Ăn 29×2-87×2
19/04/2017 71-43 Ăn 71×2 43×2
18/04/2017 50-63 Ăn 59 63×2
17/04/2017 67-58 Ăn 67×2 04×2
16/04/2017 19-48 Ăn 19-48
15/04/2017 78-08 Ăn 78×2 08
14/04/2017 41-12 Ăn 41×2 12
13/04/2017 16–66 Ăn 66 16×2
12/04/2017 31–34 Ăn 34×2-31
11/04/2017 14-97 Ăn 14-97
10/04/2017 45-31 Ăn 45-31
09/04/2017 65-98 Ăn 65 x2-98
08/04/2017 85–06 Ăn 06×2 85
07/04/2017 93-60 Ăn 93-60×2
06/04/2017 74-12 Ăn 12X2
05/04/2017 79–87 Ăn 79X2 87
04/04/2017 01-90 Trượt
03/04/2017 30–03 Ăn 03X2 30
02/04/2017 21–77 Ăn 21X2 77
01/04/2017 11–17 Ăn 11X2 17 

BẠCH THỦ ĐỀ MIỀN BẮC SIÊU VÍP

Tư vấn lấy số và nạp thẻ - anh/em liên hệ SMS: 01627403238

Bạn là người chơi BẠCH THỦ ĐỀ MIỀN BẮC mà chưa bao giờ biết mùi chiến thắng, Hãy thử ngay với phương pháp phân tích, thống kê siêu chuẩn xác của chúng tôi. Hãy để giúp các bạn chiến thắng hôm nay.

 BẠCH THỦ ĐỀ MIỀN BẮC , ngày, giá: 6.000.000 VNĐ
Các bạn sẽ nhận được số từ 8h00 đến 18h00.
Có thể nạp cộng dồn ( Ví dụ 12 cái 500k )
Hỗ trợ : Viettel, Mobiphone, Vinaphone, Gate, VNMobile

 NẠP THẺ TẠI ĐÂY 

THỐNG KÊ KẾT QUẢ BẠCH THỦ ĐỀ MIỀN BẮC SIÊU CHUẨN

  NGÀY BẠCH THỦ ĐỀ MB  KẾT QUẢ
HÔM NAY  
19/01/2018 21 ĂN ĐỀ
18/01/2018 01 ĂN ĐỀ
17/01/2018 09 ĂN ĐỀ
16/01/2018 66 ĂN ĐỀ
15/01/2018 98 ĂN ĐỀ
14/01/2018 21 ĂN ĐỀ
13/01/2018 64 ĂN ĐỀ
12/01/2018 77 ĂN ĐỀ
11/01/2018 49 ĂN ĐỀ
10/01/2018 44 ĂN ĐỀ
09/01/2018 62 ĂN ĐỀ
08/01/2018 08 ĂN ĐỀ
07/01/2018 57 ĂN ĐỀ
06/01/2018 89 ĂN ĐỀ
05/01/2018 05 ĂN ĐỀ
04/01/2018 74 ĂN ĐỀ
03/01/2018 17 ĂN ĐỀ
02/01/2018 31 ĂN ĐỀ
01/01/2018 62 ĂN ĐỀ
31/12/2017 59 ĂN ĐỀ
30/12/2017 63 Miss
29/12/2017 73 ĂN ĐỀ
28/12/2017 05 ĂN ĐỀ
27/12/2017 16 ĂN ĐỀ
26/12/2017 04 ĂN ĐỀ
25/12/2017 63 ĂN ĐỀ
24/12/2017 86 ĂN ĐỀ
23/12/2017 69 ĂN ĐỀ
22/12/2017 21 ĂN ĐỀ
21/12/2017 58 ĂN ĐỀ
20/12/2017 68 ĂN ĐỀ
19/12/2017 18 ĂN ĐỀ
18/12/2017 75 ĂN ĐỀ
17/12/2017 48 ĂN ĐỀ
16/12/2017 31 ĂN ĐỀ
15/12/2017 68 ĂN ĐỀ
14/12/2017 87 ĂN ĐỀ
13/12/2017 72 ĂN ĐỀ
12/12/2017 49 ĂN ĐỀ
11/12/2017 60 ĂN ĐỀ
10/12/2017 78 ĂN ĐỀ
09/12/2017 92 ĂN ĐỀ
08/12/2017 81 ĂN ĐỀ
07/12/2017 53 ĂN ĐỀ
06/12/2017 64 ĂN ĐỀ
05/12/2017 77 ĂN ĐỀ
04/12/2017 33 ĂN ĐỀ
03/12/2017 09 ĂN ĐỀ
01/12/2017 16 ĂN ĐỀ
30/11/2017 50 ĂN ĐỀ
29/11/2017 75 ĂN ĐỀ
28/11/2017 05 ĂN ĐỀ
27/11/2017 11 ĂN ĐỀ
26/11/2017 09 ĂN ĐỀ
25/11/2017 80 ĂN ĐỀ
24/11/2017 68 ĂN ĐỀ
23/11/2017 62 ĂN ĐỀ
22/11/2017 24 ĂN ĐỀ
21/11/2017 53 ĂN ĐỀ
20/11/2017 37 ĂN ĐỀ
19/11/2017 61 ĂN ĐỀ
18/11/2017 22 ĂN ĐỀ
17/11/2017 08 ĂN ĐỀ
16/11/2017 50 ĂN ĐỀ
15/11/2017 89 Miss
14/11/2017 97 ĂN ĐỀ
13/11/2017 41 ĂN ĐỀ
12/11/2017 65 ĂN ĐỀ
11/11/2017 93 ĂN ĐỀ
10/11/2017 23 ĂN ĐỀ
09/11/2017 27 ĂN ĐỀ
08/11/2017 83 ĂN ĐỀ
07/11/2017 38 ĂN ĐỀ
06/11/2017 55 ĂN ĐỀ
05/11/2017 60 ĂN ĐỀ
04/11/2017 27 ĂN ĐỀ
03/11/2017 34 ĂN ĐỀ
02/11/2017 61 ĂN ĐỀ
01/11/2017 92 ĂN ĐỀ
31/10/2017 43 ĂN ĐỀ
30/10/2017 87 ĂN ĐỀ
29/10/2017 70 ĂN ĐỀ
28/10/2017 24 ĂN ĐỀ
27/10/2017 27 ĂN ĐỀ
26/10/2017 82 ĂN ĐỀ
25/10/2017 22 ĂN ĐỀ
24/10/2017 34 ĂN ĐỀ
23/10/2017 91 ĂN ĐỀ
22/10/2017 53 ĂN ĐỀ
21/10/2017 95 ĂN ĐỀ
20/10/2017 32 ĂN ĐỀ
19/10/2017 31 ĂN ĐỀ
18/10/2017 87 Miss
17/10/2017 24 ĂN ĐỀ
16/10/2017 49 ĂN ĐỀ
15/10/2017 85 ĂN ĐỀ
14/10/2017 72 ĂN ĐỀ
13/10/2017 28 ĂN ĐỀ
12/10/2017 04 ĂN ĐỀ
11/10/2017 90 ĂN ĐỀ
10/10/2017 71 ĂN ĐỀ
09/10/2017 37 ĂN ĐỀ
08/10/2017 01 ĂN ĐỀ
07/10/2017 24 ĂN ĐỀ
06/10/2017 09 ĂN ĐỀ
05/10/2017 96 ĂN ĐỀ
04/10/2017 79 ĂN ĐỀ
03/10/2017 48 ĂN ĐỀ
02/10/2017 07 ĂN ĐỀ
01/10/2017 63 ĂN ĐỀ
30/09/2017 34 ĂN ĐỀ
29/09/2017 66 ĂN ĐỀ
28/09/2017 96 ĂN ĐỀ
27/09/2017 77 ĂN ĐỀ
26/09/2017 43 ĂN ĐỀ
25/09/2017 39 ĂN ĐỀ
24/09/2017 52 ĂN ĐỀ
23/09/2017 70 ĂN ĐỀ
22/09/2017 61 Miss
21/09/2017 70 ĂN ĐỀ
20/09/2017 73 ĂN ĐỀ
19/09/2017 46 ĂN ĐỀ
18/09/2017 01 ĂN ĐỀ
17/09/2017 12 ĂN ĐỀ
16/09/2017 85 ĂN ĐỀ
15/09/2017 56 ĂN ĐỀ
14/09/2017 40 ĂN ĐỀ
13/09/2017 60 ĂN ĐỀ
12/09/2017 95 ĂN ĐỀ
11/09/2017 19 ĂN ĐỀ
10/09/2017 93 ĂN ĐỀ
09/09/2017 15 ĂN ĐỀ
08/09/2017 30 ĂN ĐỀ
07/09/2017 63 ĂN ĐỀ
06/09/2017 69 ĂN ĐỀ
05/09/2017 59 ĂN ĐỀ
04/09/2017 57 ĂN ĐỀ
03/09/2017 71 ĂN ĐỀ
02/09/2017 31 ĂN ĐỀ
01/09/2017 89 ĂN ĐỀ
31/08/2017 54 ĂN ĐỀ
30/08/2017 03 ĂN ĐỀ
29/08/2017 98 ĂN ĐỀ
28/08/2017 55 ĂN ĐỀ
27/08/2017 86 ĂN ĐỀ
26/08/2017 03 ĂN ĐỀ
25/08/2017 99 ĂN ĐỀ
24/08/2017 49 ĂN ĐỀ
23/08/2017 91 Miss
22/08/2017 44 ĂN ĐỀ
21/08/2017 81 ĂN ĐỀ
20/08/2017 09 ĂN ĐỀ
19/08/2017 29 Miss
18/08/2017 47 Miss
17/08/2017 09 Miss
16/08/2017 85 ĂN ĐỀ
15/08/2017 31 ĂN ĐỀ
14/08/2017 25 ĂN ĐỀ
13/08/2017 07 ĂN ĐỀ
12/08/2017 66 ĂN ĐỀ
11/08/2017 12 ĂN ĐỀ
10/08/2017 57 ĂN ĐỀ
09/08/2017 16 ĂN ĐỀ
08/08/2017 33 ĂN ĐỀ
07/08/2017 23 ĂN ĐỀ
06/08/2017 63 ĂN ĐỀ
05/08/2017 83 ĂN ĐỀ
04/08/2017 08 ĂN ĐỀ
03/08/2017 13 ĂN ĐỀ
02/08/2017 80 ĂN ĐỀ
01/08/2017 65 ĂN ĐỀ
31/07/2017 47 ĂN ĐỀ
30/07/2017 70 ĂN ĐỀ
29/07/2017 30 ĂN ĐỀ
28/07/2017 39 ĂN ĐỀ
27/07/2017 33 ĂN ĐỀ
26/07/2017 67 ĂN ĐỀ
25/07/2017 15 Miss
24/07/2017 37 ĂN ĐỀ
23/07/2017 20 ĂN ĐỀ
22/07/2017 81 ĂN ĐỀ
21/07/2017 41 Miss
20/07/2017 33 ĂN ĐỀ
19/07/2017 29 Miss
18/07/2017 66 ĂN ĐỀ
17/07/2017 88 ĂN ĐỀ
16/07/2017 39 ĂN ĐỀ
15/07/2017 14 Miss
14/07/2017 66 ĂN ĐỀ
13/07/2017 71 Miss
12/07/2017 32 Miss
11/07/2017 19 Miss
10/07/2017 47 ĂN ĐỀ
09/07/2017 93 ĂN ĐỀ
08/07/2017 86 ĂN ĐỀ
07/07/2017 94  ĂN ĐỀ
 06/07/2017  82  ĂN ĐỀ
05/07/2017 16  ĂN ĐỀ
 04/07/2017  48  ĂN ĐỀ
 03/07/2017  86  ĂN ĐỀ
02/07/2017 49  ĂN ĐỀ
 01/07/2017  36  Miss
29/06/2017 12 ĂN ĐỀ
28/06/2017 94 ĂN ĐỀ
27/06/2017 03 ĂN ĐỀ
26/06/2017 27 ĂN ĐỀ
25/06/2017 96 ĂN ĐỀ
24/06/2017 61 ĂN ĐỀ
23/06/2017 23 ĂN ĐỀ
22/06/2017 78 ĂN ĐỀ
21/06/2017 72 ĂN ĐỀ
20/06/2017 97 ĂN ĐỀ
19/06/2017 42 Miss
18/06/2017 76 ĂN ĐỀ
17/06/2017 44 ĂN ĐỀ
16/06/2017 80 ĂN ĐỀ
15/06/2017 71 ĂN ĐỀ
14/06/2017 09 ĂN ĐỀ
13/06/2017 61 ĂN ĐỀ
12/06/2017 55 ĂN ĐỀ
11/06/2017 21 ĂN ĐỀ
10/06/2017 69 ĂN ĐỀ
09/06/2017 92 ĂN ĐỀ
08/06/2017 54 Miss
07/06/2017 70 ĂN ĐỀ
06/06/2017 39 ĂN ĐỀ
05/06/2017 20 ĂN ĐỀ
04/06/2017 85 ĂN ĐỀ
03/06/2017 46 ĂN ĐỀ
02/06/2017 36 ĂN ĐỀ
01/06/2017 30 ĂN ĐỀ
31/05/2017 66 ĂN ĐỀ
30/05/2017 31 ĂN ĐỀ
 29/05/2017 44 ĂN ĐỀ
28/05/2017 76 Miss
27/05/2017  56 ĂN ĐỀ
26/05/2017 21 ĂN ĐỀ
25/05/2017 69 ĂN ĐỀ
24/05/2017 99 ĂN ĐỀ
23/05/2017 07 ĂN ĐỀ
22/05/2017  52 ĂN ĐỀ
21/05/2017 77 ĂN ĐỀ
20/05/2017 13 Miss
19/05/2017 80 ĂN ĐỀ
18/05/2017  36 ĂN ĐỀ
17/05/2017 70 ĂN ĐỀ
16/05/2017  94 ĂN ĐỀ
15/05/2017  49 ĂN ĐỀ
14/05/2017  87 ĂN ĐỀ
13/05/2017 55 ĂN ĐỀ
12/05/2017 92 ĂN ĐỀ
11/05/2017 61 ĂN ĐỀ
10/05/2017 62 ĂN ĐỀ
09/05/2017  45  Miss
08/05/2017 10 ĂN ĐỀ
07/05/2017 39 ĂN ĐỀ
06/05/2017 95 ĂN ĐỀ
05/05/2017 29 ĂN ĐỀ
04/05/2017 74 ĂN ĐỀ
03/05/2017  81 ĂN ĐỀ
02/05/2017 08 ĂN ĐỀ
01/05/2017 65 ĂN ĐỀ
  NGÀY BẠCH THỦ ĐỀ MB  KẾT QUẢ
02/11/2017  
01/11/2017 92
ĂN ĐỀ
31/10/2017 43 ĂN ĐỀ
30/10/2017 87 ĂN ĐỀ
29/10/2017 70 ĂN ĐỀ
28/10/2017 24 ĂN ĐỀ
27/10/2017 27 ĂN ĐỀ
26/10/2017 82 ĂN ĐỀ
25/10/2017 22 ĂN ĐỀ
24/10/2017 34 ĂN ĐỀ
23/10/2017 91 ĂN ĐỀ
22/10/2017 53 ĂN ĐỀ
21/10/2017 95 ĂN ĐỀ
20/10/2017 32 ĂN ĐỀ
19/10/2017 31 ĂN ĐỀ
18/10/2017 87 Miss
17/10/2017 24 ĂN ĐỀ
16/10/2017 49 ĂN ĐỀ
15/10/2017 85 ĂN ĐỀ
14/10/2017 72 ĂN ĐỀ
13/10/2017 28 ĂN ĐỀ
12/10/2017 04 ĂN ĐỀ
11/10/2017 90 ĂN ĐỀ
10/10/2017 71 ĂN ĐỀ
09/10/2017 37 ĂN ĐỀ
08/10/2017 01 ĂN ĐỀ
07/10/2017 24 ĂN ĐỀ
06/10/2017 09 ĂN ĐỀ
05/10/2017 96 ĂN ĐỀ
04/10/2017 79 ĂN ĐỀ
03/10/2017 48 ĂN ĐỀ
02/10/2017 07 ĂN ĐỀ
01/10/2017 63 ĂN ĐỀ
30/09/2017 34 ĂN ĐỀ
29/09/2017 66 ĂN ĐỀ
28/09/2017 96 ĂN ĐỀ
27/09/2017 77 ĂN ĐỀ
26/09/2017 43 ĂN ĐỀ
25/09/2017 39 ĂN ĐỀ
24/09/2017 52 ĂN ĐỀ
23/09/2017 70 ĂN ĐỀ
22/09/2017 61 Miss
21/09/2017 70 ĂN ĐỀ
20/09/2017 73 ĂN ĐỀ
19/09/2017 46 ĂN ĐỀ
18/09/2017 01 ĂN ĐỀ
17/09/2017 12 ĂN ĐỀ
16/09/2017 85 ĂN ĐỀ
15/09/2017 56 ĂN ĐỀ
14/09/2017 40 ĂN ĐỀ
13/09/2017 60 ĂN ĐỀ
12/09/2017 95 ĂN ĐỀ
11/09/2017 19 ĂN ĐỀ
10/09/2017 93 ĂN ĐỀ
09/09/2017 15 ĂN ĐỀ
08/09/2017 30 ĂN ĐỀ
07/09/2017 63 ĂN ĐỀ
06/09/2017 69 ĂN ĐỀ
05/09/2017 59 ĂN ĐỀ
04/09/2017 57 ĂN ĐỀ
03/09/2017 71 ĂN ĐỀ
02/09/2017 31 ĂN ĐỀ
01/09/2017 89 ĂN ĐỀ
31/08/2017 54 ĂN ĐỀ
30/08/2017 03 ĂN ĐỀ
29/08/2017 98 ĂN ĐỀ
28/08/2017 55 ĂN ĐỀ
27/08/2017 86 ĂN ĐỀ
26/08/2017 03 ĂN ĐỀ
25/08/2017 99 ĂN ĐỀ
24/08/2017 49 ĂN ĐỀ
23/08/2017 91 Miss
22/08/2017 44 ĂN ĐỀ
21/08/2017 81 ĂN ĐỀ
20/08/2017 09 ĂN ĐỀ
19/08/2017 29 Miss
18/08/2017 47 Miss
17/08/2017 09 Miss
16/08/2017 85 ĂN ĐỀ
15/08/2017 31 ĂN ĐỀ
14/08/2017 25 ĂN ĐỀ
13/08/2017 07 ĂN ĐỀ
12/08/2017 66 ĂN ĐỀ
11/08/2017 12 ĂN ĐỀ
10/08/2017 57 ĂN ĐỀ
09/08/2017 16 ĂN ĐỀ
08/08/2017 33 ĂN ĐỀ
07/08/2017 23 ĂN ĐỀ
06/08/2017 63 ĂN ĐỀ
05/08/2017 83 ĂN ĐỀ
04/08/2017 08 ĂN ĐỀ
03/08/2017 13 ĂN ĐỀ
02/08/2017 80 ĂN ĐỀ
01/08/2017 65 ĂN ĐỀ
31/07/2017 47 ĂN ĐỀ
30/07/2017 70 ĂN ĐỀ
29/07/2017 30 ĂN ĐỀ
28/07/2017 39 ĂN ĐỀ
27/07/2017 33 ĂN ĐỀ
26/07/2017 67 ĂN ĐỀ
25/07/2017 15 Miss
24/07/2017 37 ĂN ĐỀ
23/07/2017 20 ĂN ĐỀ
22/07/2017 81 ĂN ĐỀ
21/07/2017 41 Miss
20/07/2017 33 ĂN ĐỀ
19/07/2017 29 Miss
18/07/2017 66 ĂN ĐỀ
17/07/2017 88 ĂN ĐỀ
16/07/2017 39 ĂN ĐỀ
15/07/2017 14 Miss
14/07/2017 66 ĂN ĐỀ
13/07/2017 71 Miss
12/07/2017 32 Miss
11/07/2017 19 Miss
10/07/2017 47 ĂN ĐỀ
09/07/2017 93 ĂN ĐỀ
08/07/2017 86 ĂN ĐỀ
07/07/2017 94  ĂN ĐỀ
 06/07/2017  82  ĂN ĐỀ
05/07/2017 16  ĂN ĐỀ
 04/07/2017  48  ĂN ĐỀ
 03/07/2017  86  ĂN ĐỀ
02/07/2017 49  ĂN ĐỀ
 01/07/2017  36  Miss
29/06/2017 12 ĂN ĐỀ
28/06/2017 94 ĂN ĐỀ
27/06/2017 03 ĂN ĐỀ
26/06/2017 27 ĂN ĐỀ
25/06/2017 96 ĂN ĐỀ
24/06/2017 61 ĂN ĐỀ
23/06/2017 23 ĂN ĐỀ
22/06/2017 78 ĂN ĐỀ
21/06/2017 72 ĂN ĐỀ
20/06/2017 97 ĂN ĐỀ
19/06/2017 42 Miss
18/06/2017 76 ĂN ĐỀ
17/06/2017 44 ĂN ĐỀ
16/06/2017 80 ĂN ĐỀ
15/06/2017 71 ĂN ĐỀ
14/06/2017 09 ĂN ĐỀ
13/06/2017 61 ĂN ĐỀ
12/06/2017 55 ĂN ĐỀ
11/06/2017 21 ĂN ĐỀ
10/06/2017 69 ĂN ĐỀ
09/06/2017 92 ĂN ĐỀ
08/06/2017 54 Miss
07/06/2017 70 ĂN ĐỀ
06/06/2017 39 ĂN ĐỀ
05/06/2017 20 ĂN ĐỀ
04/06/2017 85 ĂN ĐỀ
03/06/2017 46 ĂN ĐỀ
02/06/2017 36 ĂN ĐỀ
01/06/2017 30 ĂN ĐỀ
31/05/2017 66 ĂN ĐỀ
30/05/2017 31 ĂN ĐỀ
 29/05/2017 44 ĂN ĐỀ
28/05/2017 76 Miss
27/05/2017  56 ĂN ĐỀ
26/05/2017 21 ĂN ĐỀ
25/05/2017 69 ĂN ĐỀ
24/05/2017 99 ĂN ĐỀ
23/05/2017 07 ĂN ĐỀ
22/05/2017  52 ĂN ĐỀ
21/05/2017 77 ĂN ĐỀ
20/05/2017 13 Miss
19/05/2017 80 ĂN ĐỀ
18/05/2017  36 ĂN ĐỀ
17/05/2017 70 ĂN ĐỀ
16/05/2017  94 ĂN ĐỀ
15/05/2017  49 ĂN ĐỀ
14/05/2017  87 ĂN ĐỀ
13/05/2017 55 ĂN ĐỀ
12/05/2017 92 ĂN ĐỀ
11/05/2017 61 ĂN ĐỀ
10/05/2017 62 ĂN ĐỀ
09/05/2017  45  Miss
08/05/2017 10 ĂN ĐỀ
07/05/2017 39 ĂN ĐỀ
06/05/2017 95 ĂN ĐỀ
05/05/2017 29 ĂN ĐỀ
04/05/2017 74 ĂN ĐỀ
03/05/2017  81 ĂN ĐỀ
02/05/2017 08 ĂN ĐỀ
01/05/2017 65 ĂN ĐỀ

3 CÀNG MIỀN BẮC SIÊU VIP

Tư vấn lấy số và nạp thẻ - anh/em liên hệ SMS: 01627403238

Bạn là người chơi 3 CÀNG MIỀN BẮC mà chưa bao giờ biết mùi chiến thắng, Hãy thử ngay với phương pháp phân tích, thống kê siêu chuẩn xác của chúng tôi. Hãy để giúp các bạn chiến thắng hôm nay.

  3 CÀNG MIỀN BẮC , ngày, giá: 8.000.000 VNĐ
Các bạn sẽ nhận được số từ 8h00 đến 18h00.
Có thể nạp cộng dồn ( Ví dụ 16 cái 500k )
Hỗ trợ : Viettel, Mobiphone, Vinaphone, Gate, VNMobile

 NẠP THẺ TẠI ĐÂY 

THỐNG KÊ KẾT QUẢ BA CÀNG MIỀN BẮC SIÊU CHUẨN

  NGÀY 3 CÀNG MB  KẾT QUẢ
HÔM NAY  
19/01/2018 721 TRÚNG
18/01/2018 201 TRÚNG
17/01/2018 609 TRÚNG
16/01/2018 766 TRÚNG
15/01/2018 298 TRÚNG
14/01/2018 021 TRÚNG
13/01/2018 264 TRÚNG
12/01/2018 077 TRÚNG
11/01/2018 149 TRÚNG
10/01/2018 944 TRÚNG
09/01/2018 062 TRÚNG
08/01/2018 708 TRÚNG
07/01/2018 957 TRÚNG
06/01/2018 589 TRÚNG
05/01/2018 105 TRÚNG
04/01/2018 274 TRÚNG
03/01/2018 717 TRÚNG
02/01/2018 631 TRÚNG
01/01/2018 662 TRÚNG
31/12/2017 459 TRÚNG
30/12/2017 763 MISS
29/12/2017 773 TRÚNG
28/12/2017 705 TRÚNG
27/12/2017 416 TRÚNG
26/12/2017 404 TRÚNG
25/12/2017 363 TRÚNG
24/12/2017 886 TRÚNG
23/12/2017 369 TRÚNG
22/12/2017 521 TRÚNG
21/12/2017 758 TRÚNG
20/12/2017 568 TRÚNG
19/12/2017 818 TRÚNG
18/12/2017 375 TRÚNG
17/12/2017 048 TRÚNG
16/12/2017 531 TRÚNG
15/12/2017 168 TRÚNG
14/12/2017 487 TRÚNG
13/12/2017 272 TRÚNG
12/12/2017 349 TRÚNG
11/12/2017 260 TRÚNG
10/12/2017 478 TRÚNG
09/12/2017 892 TRÚNG
08/12/2017 081 TRÚNG
07/12/2017 953 TRÚNG
06/12/2017 564 TRÚNG
05/12/2017 177 TRÚNG
04/12/2017 833 TRÚNG
03/12/2017 809 TRÚNG
01/12/2017 516 TRÚNG
30/11/2017 750 TRÚNG
29/11/2017 375 TRÚNG
28/11/2017 205 TRÚNG
27/11/2017 011 TRÚNG
26/11/2017 409 TRÚNG
25/11/2017 680 TRÚNG
24/11/2017 268 TRÚNG
23/11/2017 062 TRÚNG
22/11/2017 824 TRÚNG
21/11/2017 753 TRÚNG
20/11/2017 137 TRÚNG
19/11/2017 761 TRÚNG
18/11/2017 622 TRÚNG
17/11/2017 408 TRÚNG
16/11/2017 750 TRÚNG
15/11/2017 789 MISS
14/11/2017 397 TRÚNG
13/11/2017 541 TRÚNG
12/11/2017 365 TRÚNG
11/11/2017 893 TRÚNG
10/11/2017 523 TRÚNG
09/11/2017 327 TRÚNG
08/11/2017 183 TRÚNG
07/11/2017 038 TRÚNG
06/11/2017 355 TRÚNG
05/11/2017 260 TRÚNG
04/11/2017 627 TRÚNG
03/11/2017 134 TRÚNG
02/11/2017 761 TRÚNG
01/11/2017 492 TRÚNG
31/10/2017 743 TRÚNG
30/10/2017 687 TRÚNG
29/10/2017 270 TRÚNG
28/10/2017 324 TRÚNG
27/10/2017 627 TRÚNG
26/10/2017 282 TRÚNG
25/10/2017 622 TRÚNG
24/10/2017 234 TRÚNG
23/10/2017 791 TRÚNG
22/10/2017 353 TRÚNG
21/10/2017 095 TRÚNG
20/10/2017 732 TRÚNG
19/10/2017 331 TRÚNG
18/10/2017 570 TRÚNG
17/10/2017 824 TRÚNG
16/10/2017 549 TRÚNG
15/10/2017 185 TRÚNG
14/10/2017 172 TRÚNG
13/10/2017 028 TRÚNG
12/10/2017 604 TRÚNG
11/10/2017 090 TRÚNG
10/10/2017 571 TRÚNG
09/10/2017 437 TRÚNG
08/10/2017 801 TRÚNG
07/10/2017 424 TRÚNG
06/10/2017 309 TRÚNG
05/10/2017 996 TRÚNG
04/10/2017 379 TRÚNG
03/10/2017 648 TRÚNG
02/10/2017 707 TRÚNG
01/10/2017 863 TRÚNG
30/09/2017 334 TRÚNG
29/09/2017 766 TRÚNG
28/09/2017 296 TRÚNG
27/09/2017 777 TRÚNG
26/09/2017 043 TRÚNG
25/09/2017 239 TRÚNG
24/09/2017 652 TRÚNG
23/09/2017 770 TRÚNG
22/09/2017 587 TRÚNG
21/09/2017 470 TRÚNG
20/09/2017 873 TRÚNG
19/09/2017 546 TRÚNG
18/09/2017 601 TRÚNG
17/09/2017 612 TRÚNG
16/09/2017 485 TRÚNG
15/09/2017 956 TRÚNG
14/09/2017 140 TRÚNG
13/09/2017 060 TRÚNG
12/09/2017 795 TRÚNG
11/09/2017 819 TRÚNG
10/09/2017 993 TRÚNG
09/09/2017 715 TRÚNG
08/09/2017 730 TRÚNG
07/09/2017 363 TRÚNG
06/09/2017 369 TRÚNG
05/09/2017 059 TRÚNG
04/09/2017 857 TRÚNG
03/09/2017 371 TRÚNG
02/09/2017 731 TRÚNG
01/09/2017 989 TRÚNG
31/08/2017 454 TRÚNG
30/08/2017 303 TRÚNG
29/08/2017 998 TRÚNG
28/08/2017 755 TRÚNG
27/08/2017 886 TRÚNG
26/08/2017 103 TRÚNG
25/08/2017 899 TRÚNG
24/08/2017 949 TRÚNG
23/08/2017 468 TRÚNG
22/08/2017 744 TRÚNG
21/08/2017 981 TRÚNG
20/08/2017 509 TRÚNG
19/08/2017 649 TRÚNG
18/08/2017 279 TRÚNG
17/08/2017 271 TRÚNG
16/08/2017 985 TRÚNG
15/08/2017 631 TRÚNG
14/08/2017 225 TRÚNG
13/08/2017 407 TRÚNG
12/08/2017 966 TRÚNG
11/08/2017 312 TRÚNG
10/08/2017 757 TRÚNG
09/08/2017 716 TRÚNG
08/08/2017 433 TRÚNG
07/08/2017 823 TRÚNG
06/08/2017 663 TRÚNG
05/08/2017 843 MISS
04/08/2017 308 TRÚNG
03/08/2017 613 TRÚNG
02/08/2017 280 TRÚNG
01/08/2017 565 TRÚNG
31/07/2017 747 TRÚNG
30/07/2017 570 TRÚNG
29/07/2017 230 TRÚNG
28/07/2017 139 TRÚNG
27/07/2017 333 TRÚNG
26/07/2017 967 TRÚNG
25/07/2017 164 TRÚNG
24/07/2017 037 TRÚNG
23/07/2017 020 TRÚNG
22/07/2017 651 MISS
21/07/2017 241 MISS
20/07/2017 376 MISS
19/07/2017 937 TRÚNG
18/07/2017 666 TRÚNG
17/07/2017 878 MISS
16/07/2017 039 TRÚNG
15/07/2017 181 TRÚNG
14/07/2017 866 TRÚNG
13/07/2017 371 MISS
12/07/2017 632 MISS
11/07/2017 010 TRÚNG
10/07/2017 247 TRÚNG
09/07/2017 993 TRÚNG
08/07/2017 786  TRÚNG
07/07/2017 294  TRÚNG
06/07/2017 882  TRÚNG
05/07/2017 716  TRÚNG
 04/07/2017  148  TRÚNG
03/07/2017  586 TRÚNG
 02/07/2017  349  TRÚNG
 01/07/2017  461  MISS
29/06/2017 512 TRÚNG
28/06/2017 194 TRÚNG
27/06/2017 303 TRÚNG
26/06/2017 727 TRÚNG
25/06/2017 396 TRÚNG
24/06/2017 261 TRÚNG
23/06/2017 523 TRÚNG
22/06/2017 378 TRÚNG
21/06/2017 265 TRÚNG
20/06/2017 097 TRÚNG
19/06/2017 224 TRÚNG
18/06/2017 276 TRÚNG
17/06/2017 644 TRÚNG
16/06/2017 480 TRÚNG
15/06/2017 171 TRÚNG
14/06/2017 362 MISS
13/06/2017 061 TRÚNG
12/06/2017 555 TRÚNG
11/06/2017 721 TRÚNG
10/06/2017 869 TRÚNG
09/06/2017 192 TRÚNG
08/06/2017 887 TRÚNG
07/06/2017 870 TRÚNG
06/06/2017 539 TRÚNG
05/06/2017 420 TRÚNG
04/06/2017 585 TRÚNG
03/06/2017 346 TRÚNG
02/06/2017 736 TRÚNG
01/06/2017 130 TRÚNG
31/05/2017 262 MISS
30/05/2017 431 TRÚNG
29/05/2017 444 TRÚNG
28/05/2017 467 TRÚNG
27/05/2017 355 TRÚNG
26/05/2017 321 TRÚNG
25/05/2017 369 TRÚNG
24/05/2017  099 TRÚNG
23/05/2017 307 TRÚNG
22/05/2017 752 TRÚNG
21/05/2017 377 TRÚNG
20/05/2017 031 TRÚNG
19/05/2017  080 TRÚNG
18/05/2017 236 TRÚNG
17/05/2017 370 TRÚNG
16/05/2017 794 TRÚNG
15/05/2017 536 TRÚNG
14/05/2017  587 TRÚNG
13/05/2017 362  MISS
12/05/2017 792 TRÚNG
11/05/2017 161 TRÚNG
10/05/2017 062 TRÚNG
09/05/2017 645 TRÚNG
08/05/2017 610 TRÚNG
07/05/2017 439 TRÚNG
06/05/2017  795 TRÚNG
05/05/2017 129 TRÚNG
04/05/2017 574 TRÚNG
03/05/2017  681 TRÚNG
02/05/2017 808 TRÚNG
01/05/2017 365 TRÚNG
30/04/2017 176 TRÚNG
29/04/2017 621 TRÚNG
28/04/2017  852 TRÚNG
27/04/2017 363 TRÚNG

XỈU CHỦ MIỀN NAM VIP

Tư vấn lấy số và nạp thẻ - anh/em liên hệ SMS: 01627403238

Bạn là người chơi XỈU CHỦ MIỀN NAM mà chưa bao giờ biết mùi chiến thắng, Hãy thử ngay với phương pháp phân tích, thống kê siêu chuẩn xác của chúng tôi. Hãy để giúp các bạn chiến thắng hôm nay.

 XỈU CHỦ MIỀN NAM, ngày, giá: 8.000.000 VNĐ
Các bạn sẽ nhận được số từ 8h00 đến 18h00.
Có thể nạp cộng dồn ( Ví dụ 16 cái 500k )
Hỗ trợ : Viettel, Mobiphone, Vinaphone, Gate, VNMobile

 NẠP THẺ TẠI ĐÂY 

THỐNG KÊ KẾT QUẢ XỈU CHỦ MIỀN NAM VIP

  NGÀY XỈU CHỦ MN  KẾT QUẢ
HÔM NAY  
 19/01/2018  VL 484,BD 250,TV 801  Ăn BD,TV
 18/01/2018  TN 733,AG 244,BT 933  Ăn TN,BT
 17/01/2018  ĐN 253,CT 107,ST 234  Ăn ĐN,CT,ST
 16/01/2018  BT 924,VT 617,BL 161  Ăn BT,VT
 15/01/2018  HCM 221, ĐT 578, CM 447  Ăn HCM,ĐT,CM
 14/01/2018  TG 486, KG 405, ĐL 470  Ăn TG,KG,ĐL
 13/01/2018  HCM 085,LA 018,BP 417,HG 573  Ăn HCM,BP,HG
 12/01/2018  VL 684,BD 462,TV 886  Ăn BD,TV
 11/01/2018  TN 642,AG 134,BT 379  Miss
 10/01/2018  ĐN 276,CT 863,ST 774  Ăn ĐN,CT,ST
 09/01/2018  BT 953,VT 142,BL 323  Ăn BT,BL
 08/01/2018  HCM 452, ĐT 468, CM 599  Ăn HCM,ĐT
 07/01/2018  TG 951, KG 400, ĐL 294  Ăn TG,KG,ĐL
 06/01/2018  HCM 405,LA 011,BP 837,HG 081  Ăn HCM,BP,HG
 05/01/2018  VL 135,BD 585,TV 955  Ăn BD,TV
 04/01/2018  TN 682,AG 798,BT 404  Ăn TN,AG
 03/01/2018  ĐN 086,CT 965,ST 123  Ăn ĐN,CT,ST
 02/01/2018  BT 150,VT 868,BL 383  Ăn BT,BL
 01/01/2018  HCM 989, ĐT 602, CM 635  Ăn HCM,ĐT,CM
 31/12/2017  TG 636, KG 147, ĐL 281  Ăn KG,ĐL
 30/12/2017  HCM 470,LA 203,BP 872,HG 602  Ăn HCM,BP,HG
 29/12/2017  VL 390,BD 539,TV 612  Ăn VL,BD
 28/12/2017  TN 012,AG 879,BT 963  Ăn AG,BT
 27/12/2017  ĐN 049,CT 208,ST 301  Ăn ĐN,CT
 26/12/2017  BT 604,VT 955,BL 292  Ăn BT,BL
 25/12/2017  HCM 548, ĐT 100, CM 853  Ăn HCM,ĐT,CM
 24/12/2017  TG 464, KG 042, ĐL 717  Ăn KG,ĐL
 23/12/2017  HCM 147,LA 245,BP 329,HG 449  Ăn HCM,BP,HG
 22/12/2017  VL 400,BD 060,TV 155  Ăn VL,BD
 21/12/2017  TN 654,AG 692,BT 296  Ăn AG,BT
 20/12/2017  ĐN 794,CT 709,ST 090  Ăn ĐN,CT
 19/12/2017  BT 055,VT 246,BL 815  Ăn BT,BL
 18/12/2017  HCM 870, ĐT 366, CM 323  Ăn HCM,CM
 17/12/2017  TG 630, KG 294, ĐL 075  Ăn KG,ĐL
 16/12/2017  HCM 130,LA 646,BP 109,HG 187  Ăn HCM,HG
 15/12/2017  VL 127,BD 231,TV 586  Ăn BD,TV
 14/12/2017  TN 854,AG 119,BT 023  Ăn TN,BT
 13/12/2017  ĐN 610,CT 302,ST 360  Ăn ĐN,CT
 12/12/2017  BT 572,VT 646,BL 261  Ăn BT,BL
 11/12/2017  HCM 991, ĐT 970, CM 278  Ăn CM
 10/12/2017  TG 864, KG 788, ĐL 631  Ăn KG,ĐL
 09/12/2017  HCM 103,LA 129,BP 960,HG 731  Ăn HCM,HG
 08/12/2017  VL 247,BD 019,TV 971  Ăn BD,TV
 07/12/2017  TN 379,AG 046,BT 713  Ăn TN,BT
 06/12/2017  ĐN 484,CT 665,ST 171  Ăn CT,ST
 05/12/2017  BT 247,VT 173,BL 141  Ăn BT,VT
 04/12/2017  HCM 121, ĐT 681, CM 318  Ăn ĐT,CM
 03/12/2017  TG 229, KG 141, ĐL 742  Ăn TG,ĐL
 02/12/2017  HCM 351,LA 525,BP 765,HG 820  Ăn HCM,HG
 01/12/2017  VL 631,BD 129,TV 412  Ăn BD
 30/11/2017  TN 910,AG 246,BT 050  Ăn TN,BT
 29/11/2017  ĐN 808,CT 206,ST 022  Ăn CT,ST
 28/11/2017  BT 141,VT 153,BL 771  Ăn VT,BL
 27/11/2017  HCM 984, ĐT 018, CM 044  Ăn HCM,ĐT
 26/11/2017  TG 902, KG 961, ĐL 245  Ăn TG,ĐL
 25/11/2017  HCM 581,LA 670,BP 235,HG 228  Ăn HCM,HG
 24/11/2017  VL 616,BD 812,TV 125  Ăn BD,TV
 23/11/2017  TN 742,AG 070,BT 113  Ăn TN,BT
 22/11/2017  ĐN 678,CT 112,ST 401  Ăn CT,ST
 21/11/2017  BT 884,VT 750,BL 321  Ăn BT,VT
 20/11/2017  HCM 409, ĐT 158, CM 033  Ăn HCM,ĐT
 19/11/2017  TG 743, KG 353, ĐL 274  Ăn TG,ĐL
 18/11/2017  HCM 571,LA 346,BP 765,HG 799  Ăn HCM,HG
 17/11/2017  VL 257,BD 059,TV 050  Ăn BD,TV
 16/11/2017  TN 822,AG 523,BT 608  Ăn TN,BT
 15/11/2017  ĐN 108,CT 397,ST 831  Ăn CT,ST
 14/11/2017  BT 031,VT 324,BL 612  Ăn BT,VT
 13/11/2017  HCM 879, ĐT 987, CM 864  Ăn HCM,CM
 12/11/2017  TG 151, KG 001, ĐL 724  Ăn KG,ĐL
 11/11/2017  HCM 028,LA 567,BP 950,HG 585  Ăn HCM,HG
 10/11/2017  VL 377,BD 879,TV 024  Ăn BD,TV
 09/11/2017  TN 155,AG 799,BT 050  Ăn TN,AG
 08/11/2017  ĐN 005,CT 512,ST 416  Ăn CT,ST
 07/11/2017  BT 296,VT 550,BL 133  Ăn BT,BL
 06/11/2017  HCM 323, ĐT 057, CM 960  Ăn HCM,ĐT
 05/11/2017  TG 033, KG 780, ĐL 659  Ăn KG,ĐL
 04/11/2017  HCM 606,LA 420,BP 800,HG 960  Ăn HCM,LA
 03/11/2017  VL 266,BD 664,TV 401  Ăn VL,TV
 02/11/2017  TN 424,AG 636,BT 498  Ăn AG,BT
 01/11/2017  ĐN 899,CT 319,ST 235  Ăn ĐN,CT,ST
 31/10/2017  BT 852,VT 750,BL 678  Ăn BT,BL
 30/10/2017  HCM 305, ĐT 960, CM 151  Ăn HCM,ĐT
 29/10/2017  TG 280, KG 570, ĐL 259  Ăn KG,ĐL
 28/10/2017  HCM 898,LA 632,BP 040,HG 412  Ăn HCM,LA,HG
 27/10/2017  VL 530,BD 850,TV 804  Ăn VL,TV
 26/10/2017  TN 012,AG 730,BT 759  Ăn BT
 25/10/2017  ĐN 390,CT 973,ST 962  Ăn ĐN,CT
 24/10/2017  BT 612,VT 519,BL 940  Ăn VT,BL
 23/10/2017  HCM 567, ĐT 070, CM 097  Ăn HCM,CM
 22/10/2017  TG 103, KG 370, ĐL 010  Ăn TG,KG
 21/10/2017  HCM 653,LA 722,BP 807,HG 714  Ăn HCM,HG
 20/10/2017  VL 789,BD 182,TV 177  Ăn BD,TV
 19/10/2017  TN 040,AG 411,BT 481  Ăn TN,BT
 18/10/2017  ĐN 996,CT 412,ST 748  Ăn ĐN
 17/10/2017  BT 450,VT 263,BL 664  Ăn VT,BL
 16/10/2017  HCM 897, ĐT 722, CM 247  Ăn HCM,ĐT
 15/10/2017  TG 506, KG 230, ĐL 262  Ăn TG,ĐL
 14/10/2017  HCM 718,LA 427,BP 502,HG 133  Ăn HCM,HG
 13/10/2017  VL 060,BD 086,TV 890  Ăn BD,TV
 12/10/2017  TN 598,AG 005,BT 178  Ăn TN,BT
 11/10/2017  ĐN 115,CT 582,ST 696  Ăn ĐN
 10/10/2017  BT 358,VT 110,BL 041  Ăn VT,BL
 09/10/2017  HCM 364, ĐT 901, CM 234  Ăn HCM,ĐT
 08/10/2017  TG 234, KG 727, ĐL 834  Ăn TG,ĐL
 07/10/2017  HCM 445,LA 456,BP 246,HG 080  Ăn HCM,HG
 06/10/2017  VL 123,BD 670,TV 073  Ăn BD,TV
 05/10/2017  TN 569,AG 960,BT 410  Ăn TN,AG
 04/10/2017  ĐN 713,CT 390,ST 007  Ăn ĐN,ST
 03/10/2017  BT 940,VT 615,BL 239  Ăn VT,BL
 02/10/2017  HCM 320, ĐT 837, CM 510  Ăn HCM,ĐT
 01/10/2017  TG 987, KG 021, ĐL 163  Ăn TG,ĐL
 30/09/2017  HCM 163,LA 540,BP 600,HG 785  Ăn HCM,HG
 29/09/2017  VL 620,BD 915,TV 008  Ăn BD,TV
 28/09/2017  TN 751,AG 819,BT 175  Ăn TN,AG
 27/09/2017  ĐN 794,CT 650,ST 363  Ăn ĐN,ST
 26/09/2017  BT 250,VT 928,BL 915  Ăn VT,BL
 25/09/2017  HCM 533, ĐT 068, CM 254  Ăn HCM,ĐT
 24/09/2017  TG 435, KG 502, ĐL 143  Ăn TG,ĐL
 23/09/2017  HCM 153,LA 862,BP 082,HG 941  Ăn HCM,BP
 22/09/2017  VL 540,BD 714,TV 271  Ăn BD,TV
 21/09/2017  TN 479,AG 156,BT 375  Ăn TN,BT
 20/09/2017  ĐN 876,CT 208,ST 390  Ăn CT
 19/09/2017  BT 632,VT 096,BL 901  Ăn BT,VT
 18/09/2017  HCM 612, ĐT 715, CM 861  Ăn ĐT,CM
 17/09/2017  TG 457, KG 346, ĐL 605  Ăn TG,ĐL
 16/09/2017  HCM 724,LA 191,BP 841,HG 985  Ăn HCM,BP
 15/09/2017  VL 141,BD 533,TV 678  Ăn BD,TV
 14/09/2017  TN 080,AG 886,BT 976  Ăn TN
 13/09/2017  ĐN 581,CT 066,ST 148  Ăn CT,ST
 12/09/2017  BT 257,VT 565,BL 678  Ăn BT,VT
 11/09/2017  HCM 968, ĐT 466, CM 778  Ăn HCM,CM
 10/09/2017  TG 158, KG 895, ĐL 313  Ăn TG,KG
 09/09/2017  HCM 633,LA 246,BP 188,HG 323  Ăn BP,HG
 08/09/2017  VL 682,BD 673,TV 631  Ăn BD,TV
 07/09/2017  TN 153,AG 289,BT 668  Ăn TN,AG
 06/09/2017  ĐN 084,CT 878,ST 968  Ăn ĐN,ST
 05/09/2017  BT 235,VT 484,BL 878  Ăn VT
 04/09/2017  HCM 515, ĐT 665, CM 378  Ăn HCM,ĐT
 03/09/2017  TG 883, KG 153, ĐL 993  Ăn TG,ĐL
 02/09/2017  HCM 048,LA 965,BP 141,HG 472  Ăn HCM,HG
 01/09/2017  VL 868,BD 607,TV 740  Ăn BD,TV
 31/08/2017  TN 343,AG 366,BT 270  Ăn TN,BT
 30/08/2017  ĐN 990,CT 819,ST 665  Ăn ĐN,CT
 29/08/2017  BT 612,VT 367,BL 086  Ăn VT,BL
 28/08/2017  HCM 731, ĐT 079, CM 837  Ăn ĐT,CM
 27/08/2017  TG 470, KG 793, ĐL 640  Ăn TG,KG
 26/08/2017  HCM 873,LA 608,BP 127,HG 952  Ăn LA,BP
 25/08/2017  VL 825,BD 545,TV 717  Ăn VL,TV
 24/08/2017  TN 186,AG 640,BT 064  Ăn AG,BT
 23/08/2017  ĐN 726,CT 627,ST 936  Ăn ĐN,CT
 22/08/2017  BT 033,VT 667,BL 768  Ăn BT,BL
 21/08/2017  HCM 406, ĐT 974, CM 936  Ăn HCM,ĐT
 20/08/2017  TG 545, KG 211, ĐL 362  Ăn TG,ĐL
 19/08/2017  HCM 926,LA 722,BP 528,HG 026  Ăn HCM,BP
 18/08/2017  VL 816,BD 901,TV 751  Ăn BD,TV
 17/08/2017  TN 617,AG 890,BT 720  Ăn TN,AG
 16/08/2017  ĐN 938,CT 419,ST 443  Ăn ĐN,ST
 15/08/2017  BT 655,VT 216,BL 343  Ăn BT,VT
 14/08/2017  HCM 803, ĐT 101, CM 157  Ăn HCM,CM
 13/08/2017  TG 522, KG 968, ĐL 718  Ăn TG,KG
 12/08/2017  HCM 231,BP 334,HG 607,LA 536  Ăn BP,HG
 11/08/2017  BD 975,TV 742,VL 064  Win BD,TV
 10/08/2017  TN 871,AG 883,BT 616  Win AG,BT
 09/08/2017  ĐN 489,CT 015,ST 387  Win CT,ST
 08/08/2017  VT 721, BL 812, BT 331  Win BL,BT
 07/08/2017  HCM 869,ĐT 558,CM 023  Win HCM,ĐT
 06/08/2017  TG 145, DL 582, KG 468  Win ĐL,KG
 05/08/2017  HCM 301,BP 135,HG 357,LA 212  Win HCM,BP
 04/08/2017  BD 775, TV 496, VL 561  Win BD,TV
 03/08/2017  TN 871,AG 374,BT 013  Win TN,BT
 02/08/2017  ĐN 309,CT 407,ST 937  Win CT,ST
 01/08/2017  VT 876, BL 430, BT 412  Win VT,BL
 31/07/2017  HCM 905,ĐT 745,CM 966  Win HCM,CM
 30/07/2017  TG 122, DL 436, KG 612  Win TG,ĐL
 29/07/2017  HCM 348, BP 133, HG 250, LA 376  Win HCM,LA
 28/07/2017   BD 040, TV 541, VL 125  Win BD,TV
 27/07/2017  TN 826,AG 649,BT 462  Win TN,AG
 26/07/2017  ĐN 413,CT 314,ST 818  Win DN,CT
 25/07/2017  VT 616,BL 876,BT 038  Win VT,BL
 24/07/2017  HCM 356,ĐT 207,CM 845  Win HCM,CM
 23/07/2017  TG 923, DL 121, KG 817  Win TG,KG
 22/07/2017  HCM 622, BP 646, HG 243, LA 058  Win HCM,LA
 21/07/2017  BD 638, TV 091, VL 690  Win TV,VL
 20/07/2017  TN 753,AG 233,BT 419  Win TN,BT
 19/07/2017  ĐN 709,CT 870,ST 341  Win DN,CT
 18/07/2017  VT 513,BL 559,BT 538  Win BL,BT
 17/07/2017  HCM 190,ĐT 538,CM 688  Win HCM,CM
 16/07/2017  TG 694, DL139, KG 041  Miss
 15/06/2017  HCM 313, BP 852, HG 324, LA 803  Win HCM,LA
 14/07/2017  BD 531, TV 063, VL 660  Win TV,VL
 13/07/2017  TN 445, AG 035, BT 588  Win TN,BT
 12/07/2017  ĐN 197,CT 637,ST 462  Win DN,CT
 11/07/2017  VT 828,BL 901,BT 759  Win VT,BT
 10/07/2017  HCM 186,ĐT 432,CM 570  Win HCM,CM
 09/07/2017  TG 981, DL 834, KG 485  Win TG,BL
 08/07/2017  HCM 852, BP 321, HG 573, LA 943  Win HCM,LA
 07/07/2017  BD 124, TV 595, VL 193  Win TV,VL
 06/07/2017  TN 308, AG 632, BT 956  Win TN,BT
 05/07/2017  ĐN 708,CT 953,ST 125  Win DN,CT
 04/07/2017  VT 870,BL 586,BT 412  Win VT,BL
 03/07/2017  HCM 037,ĐT 691,CM 767  Win HCM,CM
 02/07/2017  TG 394, DL 744, KG 485  Win TG,KG
 01/07/2017   HCM 601, BP 941, HG 673, LA 889  Win  HCM
29/06/2017 TN 877, AG 802, BT 679  Win  AG, BT
28/06/2017 ĐN 917, CT 508, ST 590  Win ĐN, CT, ST
27/06/2017 VT 510,BL 254, BT 295   Win BL,BT
 26/06/2017 HCM 676, CM 746, ĐT 500  Win HCM,CM,ĐT
 25/06/2017 TG 559, ĐL 875, KG 953  Win TG,ĐL
 24/06/2017 HCM 045, BP 152, HG 130 , LA 827  Win HCM,BP,HG
 23/06/2017  BD 187, TV 733, VL 128   Win BD,TV,VL
 22/06/2017  TN 201, AG 706, BT 395 Win TN,AG
 21/06/2017  ĐN 386, CT 346, ST 464  Win ĐN,CT,ST
20/06/2017 VT 932, BL 486, BT 250 Win VL,BT
19/06/2017 HCM 385,CM 235,ÐT 281    Win HCM, CM, ĐT
18/06/2017 TG 318,KG 472,ĐL 333    Win TG,ĐL,KG
17/06/2017 HCM 156, BP 182, HG 509, LA 013 Win HCM, BP, HG, LA
16/06/2017  BD 713, TV 131,VL 906 Win BD, TV, VL
15/06/2017  TN 795,AG 548,BT 568  Win TN, AG, BT
14/06/2017 ĐN 351, CT 213, ST 158  Win ĐN, CT, ST
13/06/2017 VT 318, BL 726,BT 809 Win VT,BL,BT
12/06/2017 HCM 272,CM 842,ÐT 821  Win HCM,CM, ĐT
11/06/2017 TG 631,ĐL 366,KG 373   Win TG,ĐL,KG
 10/06/2017  HCM 561, BP 266, HG 611, LA 401  Win HCM, BP, HG, LA
09/06/2017   BD 924, TV 067,VL 953   Win BD, TV, VL
08/06/2017 TN 868,AG 894,BT 093  Win TN,AG,BT
07/06/2017  ÐN 033,CT 587,ST 297  Win ĐN, CT, ST
06/06/2017  VT 284, BL 804,BT 361  Win VT,BL,BT
05/06/2017 HCM 401, CM 350, ÐT 205 Win HCM, CM
04/06/2017  TG 817,KG 233,ĐL 973 Win TG,KG
03/06/2017  HCM 683,BP 254,LA 188,HG 423 Win HCM,BP,LA
02/06/2017  BD 348,VL 237,TV 427 Win BD,VL,TV
01/06/2017  TN 158, AG 245,BT 546  Win TN,AG,BT
31/05/2017  ÐN 150, CT 781,ST 510  Win ĐN, CT, ST
30/05/2017  VT 192, BL 094, BT 920 Win VT,BL,BT
29/05/2017  HCM 683, CM 473, ÐT 205  Win HCM,ĐT, CM
28/05/2017  TG 110,ĐL 065,KG 399  Win TG, ĐL, KG
27/05/2017  HCM 837, BP 065, HG 906, LA 292  Win HCM, BP,LA
26/05/2017  BD 548,TV 037,VL 175  Win BD, TV, VL
25/05/2017  TN 703, AG 608, BT 559 Win TN,AG,BT
24/05/2017  ĐN 148,CT 919,ST 432  Win ĐN, CT
23/05/2017 VT 542,BL 168,BT 249 Win VT ,BL,BT
22/05/2017 HCM 390,ĐT 891,CM 978  Win HCM,ĐT
21/05/2017 TG 434,ĐL 645,KG 110 Win TG,KG
20/05/2017 HCM 168,BP 314,HG 981,LA 414 Win HCM,HG,LA
19/05/2017  BD 213,TV 335,VL 535  Miss
18/05/2017 TN 148,AG 424,BT 257 Win TN ,AG,BT
17/05/2017 ĐN 210,CT 657,ST 432 Win ĐN
16/05/2017 VT 041,BL 234,BT 777 Win VT,BT
15/05/2017 HCM 736,ĐT 867,CM 084 Win HCM,CM
14/05/2017 TG 045,ĐL 742,KG 003 Win TG,ĐL,KG
13/05/2017 HCM 479,BP 926.HG 446,LA 779 Win HCM,BP,LA
12/05/2017 BD 499,TV 327,VL 306 Win BD,TV,VL
11/05/2017 TN 494,AG 022,BT 278 WinTN,AG,BT
10/05/2017 ĐN 524,CT 165,ST 487 Win ĐN,CT,ST
09/05/2017 VT 672,BL 747,BT 480 Win VT,BL,BT
08/05/2017 HCM 894,ĐT 364,CM 319 Win HCM,CM
07/05/2017 TG 945,KG 105,ĐL 984 Win TG,KG,ĐL
06/05/2017 HCM 651,BP 464,HG 776,LA 667 Win HCM,HG,LA
05/05/2017 BD 511,TV 532,VL 182 Win BD,TV,VL
04/05/2017 TN 548,CT 051,BT 532 Win TN,CT
03/05/2017 ĐN 245,CT 845,ST 011 Win ĐN,CT,ST
02/05/2017  VT 900,BL 132,BT 831 Win VT,BT
01/05/2017 HCM 368, ĐT 066,CM 685 Win HCM,ĐT
30/04/2017  TG 535.DL 464.KG 475 Miss
29/04/2017 HCM 506,BP 362,HG 732,LA 682 Win HCM,BP,LA
28/04/2017  BD 803,TV 364,VL 493 Win BD,VL
27/04/2017 TN 358,AG 447,BT 626 Win TN,BT
26/04/2017 DN 989,CT 476, ST 474 Miss
25/04/2017 VT 257,BL 802,BT 488  Win BT,VT
24/04/2017  HCM 894,DT 950, CM 672 Win HCM,DT
23/04/2017 TG 432,DL 462,KG 624 Win TG,KG
22/04/2017 HCM 691,BP 693,HG 747,LA 814 Win HCM,LA
21/04/2017  BD 494, TV 484, VL 857 Win BD,TV
20/04/2017 TN 207, AG 452, BT 966 Win TN,BT
19/04/2017  DN 389,CT 253,ST 610  Win DN, ST
18/04/2017 VT 352, BL 353, BT 756 Miss
17/04/2017  CM 316,DT 849,HCM 480  Win DT,HCM
16/04/2017 KG  508,LD 013,TG 599 Win TG,KG
15/04/2017 HCM 866,BP 574,HG 794,LA 787 Win HCM,LA
14/04/2017 HCM 495,DT 322,CM 073 Win HCM,DT.CM
13/04/2017 AG 587,BT 286,TN 212 Win AG,BT,TN
12/04/2017 CT 676,DN 474,ST 569 Win CT,ST
11/04/2017 BL 140,BT 423,VT 832 Win BL,BT,VT
10/04/2017 CM 698,DT 474,HCM 688 Win CM,HCM
09/04/2017 KG 404,LD 395,TG 901 Win KG,LD,TG
08/04/2017 HCM 300,BP 412,HG 954,LA 700 Win HCM,HG,LA
07/04/2017 BD 411,TV 380,VL 129 Win TV,VL
06/04/2017 AG 131,BT 572,TN 743 Win AG,BT,TN
05/04/2017 CT 863,DN 745,ST 736 Win CT,ST
04/04/2017 BL 603,VT 665,VT 622 Win BL,BT,VT
03/04/2017 CM 895,DT 748,HCM 332 Win CM,HCM
02/04/2017 KG 200,LD 734,TG 367 Win KG,LD,TG
01/04/2017 HCM 860,BP 754,HG 847,LA 131 Win HCM,LA