SOI CẦU SIÊU VIP

DÀN LÔ 2 NHÁY MIỀN BẮC SIÊU CHUẨN

Tư vấn lấy số và nạp thẻ - anh/em liên hệ SMS: 01627403238

Bạn là người chơi DÀN LÔ 2 NHÁY MIỀN BẮC mà chưa bao giờ biết mùi chiến thắng, Hãy thử ngay với phương pháp phân tích, thống kê siêu chuẩn xác của chúng tôi. Hãy để giúp các bạn chiến thắng hôm nay.

 DÀN LÔ 2 NHÁY MIỀN BẮC , ngày, giá: 4.000.000 VNĐ
Các bạn sẽ nhận được số từ 8h00 đến 18h00.
Có thể nạp cộng dồn ( Ví dụ 8 cái 500k )
Hỗ trợ : Viettel, Mobiphone, Vinaphone, Gate, VNMobile

 NẠP THẺ TẠI ĐÂY 

Chú Ý: Tạm Thời Chúng Tôi Chỉ Cung Cấp Dịch Vụ Qua Thẻ VIETTEL

 

THỐNG KÊ KẾT QUẢ DÀN LÔ 2 NHÁY MIỀN BẮC SIÊU CHUẨN

  NGÀY LÔ 2 NHÁY MIỀN BẮC  KẾT QUẢ
HÔM NAY  

ĐÃ CHỐT SỐ VIP A/E VÀO LẤY SỐ!

 23/04/2018  31-61  ĂN 31×3-61×2
 23/04/2018  63-73  ĂN 63×2-73×2
 22/04/2018  49-53  ĂN 49×2-53×2
 21/04/2018  27-78  ĂN 27×2-78
 20/04/2018  10-38  ĂN 10×2-38×2
 19/04/2018  13-63  ĂN 13×2-63
 18/04/2018  34-21  ĂN 34×2-21×2
 17/04/2018  29-39  ĂN 29-39
 16/04/2018  57-77  ĂN 57×2-77
 15/04/2018  48-84  ĂN 48-84×2
 14/04/2018  89-98  ĂN 89-98
 13/04/2018  62-31  ĂN 62-31×2
 12/04/2018  15-76  ĂN 15×2-76×2
 11/04/2018  67-76  Miss
 10/04/2018  23-52  ĂN 23×2-52×2
 09/04/2018  57-29  ĂN 57-29×2
 08/04/2018  64-16  ĂN 64-16×2
 07/04/2018  76-28  ĂN 76×2-28×2
 06/04/2018  01-10  ĂN 01×2-10
 05/04/2018  67-46  ĂN 67×2-46×2
 28/03-04/04/2018  Hệ Thống Bảo Trì
 27/03/2018  50-24  ĂN 50×2-24
 26/03/2018  79-69  ĂN 79×2-69×2
 25/03/2018  27-57  ĂN 27×2-57
 24/03/2018  49-89  ĂN 49×2-89×2
 23/03/2018  17-67  ĂN 17×2-67
 21/03/2018  40-03  ĂN 40×2-03×2
 20/03/2018  27-46  ĂN 27×2-46×2
 16/03/2018  83-54  ĂN 83×2-54
 15/03/2018  56-06  ĂN 56-06×3
 14/03/2018  06-40  ĂN 06-40×2
 13/03/2018  98-28  ĂN 98×2-28
 12/03/2018  67-76  ĂN 67×2-76
 11/03/2018  73-49  ĂN 73×2-49×2
 10/03/2018  90-09  ĂN 90-09×2
 09/03/2018  07-17  ĂN 07×2-17×2
 08/03/2018  29-58  ĂN 29×2-58×2
 07/03/2018  14-24  ĂN 14×2-24
 06/03/2018  95-85  ĂN 95×3-85×2
 05/03/2018  79-96  ĂN 79×2-96×3
 04/03/2018  58-27  ĂN 58×2-27×2
 03/03/2018  19-82  ĂN 19×3-82×2
 02/03/2018  44-75  Miss
 01/03/2018  24-15  ĂN 24×2-15×2
 28/02/2018  14-42  Miss
 27/02/2018  84-42  ĂN 84×2-42×2
 26/02/2018  41-81  ĂN 41×2-81
 25/02/2018  35-08  ĂN 35-08×2
 24/02/2018  06-20  ĂN 06×2-20×2
 23/01/2018  48-84  ĂN 48×2-84×2
 22/02/2018  91-13  ĂN 91×2-13×2
 21/02/2018  61-77  ĂN 61×2-77×2
 20/02/2018  14-84  ĂN 14×2-84
 19/02/2018  29-98  ĂN 29×2-98×2
 15/02-18/02/2018  NGHỈ TẾT  NGHỈ TẾT
 14/02/2018  50-15  ĂN 50-15×2
 13/02/2018  23-63  ĂN 23×2-63
 12/02/2018  39-02  ĂN 39×2-02×2
 11/02/2018  27-37  ĂN 27-37×3
 10/02/2018  05-15  ĂN 05×2-15
 09/02/2018  54-94  ĂN 54×2-94×2
 08/02/2018  98-15  ĂN 98-15×2
 07/02/2018  17-88  ĂN 17-88×2
 06/02/2018  58-18  ĂN 58×2-18
 05/02/2018  04-91  ĂN 04×2-91
 04/02/2018  30-03  ĂN 30-03×2
 03/02/2018  15-75  ĂN 15×2-75
 02/02/2018  87-97  ĂN 87-97
 01/02/2018  42-36  ĂN 42×2-36
 31/01/2018  47-74  ĂN 47×2-74
 30/01/2018  24-91  ĂN 24×2-91×2
 29/01/2018  45-26  ĂN 45×2-26×2
 28/01/2018  94-49  ĂN 94×2-49
 27/01/2018  82-91  ĂN 82×2-91
 26/01/2018  46-64  ĂN 46-64
 25/01/2018  93-32  ĂN 93×2-32×2
 24/01/2018  45-93  Miss
 23/01/2018  98-89  ĂN 98
 22/01/2018  50-80  ĂN 50×3-80
 21/01/2018  43-85  ĂN 43×2-85×2
 20/01/2018  28-51  ĂN 28×2-51×2
 19/01/2018  31-61  ĂN 31×2-61
 18/01/2018  91-83  ĂN 91×3-83×2
 17/01/2018  05-60  ĂN 05×2-60
 16/01/2018  82-07  ĂN 82×3-07×2
 15/01/2018  28-94  ĂN 28×2-94×2
 14/01/2018  37-85  ĂN 37×2-85×2
 13/01/2018  63-16  ĂN 63×2-16
 12/01/2018  02-92  ĂN 02-92
 11/01/2018  90-85  ĂN 90-85×3
 10/01/2018  48-84  ĂN 48×2-84×2
 09/01/2018  64-45  ĂN 64×2-45
 08/01/2018  32-93  ĂN 32×2-93×2
 07/01/2018  93-63  ĂN 93-63×2
 06/01/2018  26-96  ĂN 26×3-96×2
 05/01/2018  70-10  ĂN 70-10×2
 04/01/2018  20-14  ĂN 20×2-14×2
 03/01/2018  89-74  ĂN 89×2-74×2
 02/01/2018  35-91  ĂN 35×2-91×2
 01/01/2018  43-90  ĂN 43×2-90
 31/12/2017  21-42  ĂN 21×2-42
 30/12/2017  68-58  ĂN 68-58×2
 29/12/2017  23-32  ĂN 23×2-32
 28/12/2017  47-78  ĂN 47×3-78×3
 27/12/2017  08-80  ĂN 08×2-80×2
 26/12/2017  62-58  ĂN 62×2-58×2
 25/12/2017  81-73  ĂN 81-73×3
 24/12/2017  70-52  ĂN 70×2-52×2
 23/12/2017  23-59  ĂN 23×2-59×2
 22/12/2017  45-41  ĂN 45×2-41
 21/12/2017  32-87  ĂN 32×2-87×2
 20/12/2017  47-42  ĂN 47×2-42×2
 19/12/2017  12-92  ĂN 12×2-92
 18/12/2017  41-51  ĂN 41-51×3
 17/12/2017  62-40  ĂN 62×2-40
 16/12/2017  05-62  Trượt
 15/12/2017  94-64  ĂN 94×2-64×2
 14/12/2017  13-96  ĂN 13-96×2
 13/12/2017  26-56  ĂN 26×2-56
 12/12/2017  42-24  ĂN 42-24×2
 11/12/2017  88-38  ĂN 88×2-38
 10/12/2017  13-23  ĂN 13×2-23×2
 09/12/2017  51-21  ĂN 51-21×2
 08/12/2017  65-84  ĂN 84
 07/12/2017  35-79  ĂN 35×2-79
 06/12/2017  75-80  ĂN 75×2-80×2
 05/12/2017  21-56  ĂN 21×2-56
 04/12/2017  63-36  ĂN 63-36×2
 03/12/2017  97-70  ĂN 97×2-70×3
 02/12/2017  03-35  ĂN 03×2-35
 01/12/2017  79-86  ĂN 79×2-86×2
 30/11/2017  45-51  ĂN 45×2-51×2
 29/11/2017  34-85  ĂN 34×2-85
 28/11/2017  96-28  Trượt
 27/11/2017  17-56  ĂN 17×2-56×4
 26/11/2017  20-40  ĂN 20×2-40
 25/11/2017  52-25  ĂN 52-25×2
 24/11/2017  91-41  ĂN 91×2-41
 23/11/2017  72-87  ĂN 72-87×2
 22/11/2017  33-63  ĂN 33×2-63
 21/11/2017  13-42  ĂN 13×2-42
 20/11/2017  30-52  ĂN 30×2-52×2
 19/11/2017  89-95  ĂN 89-95
 18/11/2017  55-61  ĂN 55×3-61
 17/11/2017  05-23  ĂN 05-23×3

BẠCH THỦ ĐỀ MIỀN BẮC SIÊU VÍP

Tư vấn lấy số và nạp thẻ - anh/em liên hệ SMS: 01627403238

Bạn là người chơi BẠCH THỦ ĐỀ MIỀN BẮC mà chưa bao giờ biết mùi chiến thắng, Hãy thử ngay với phương pháp phân tích, thống kê siêu chuẩn xác của chúng tôi. Hãy để giúp các bạn chiến thắng hôm nay.

 BẠCH THỦ ĐỀ MIỀN BẮC , ngày, giá: 6.000.000 VNĐ
Các bạn sẽ nhận được số từ 8h00 đến 18h00.
Có thể nạp cộng dồn ( Ví dụ 12 cái 500k )
Hỗ trợ : Viettel, Mobiphone, Vinaphone, Gate, VNMobile

 NẠP THẺ TẠI ĐÂY 

Chú Ý: Tạm Thời Chúng Tôi Chỉ Cung Cấp Dịch Vụ Qua Thẻ VIETTEL

 

THỐNG KÊ KẾT QUẢ BẠCH THỦ ĐỀ MIỀN BẮC SIÊU CHUẨN

  NGÀY BẠCH THỦ ĐỀ MB  KẾT QUẢ
HÔM NAY  

ĐÃ CHỐT SỐ VIP A/E VÀO LẤY SỐ!

23/04/2018 45 ĂN ĐỀ
23/04/2018 99 Miss
22/04/2018 68 ĂN ĐỀ
21/04/2018 66 ĂN ĐỀ
20/04/2018 61 ĂN ĐỀ
19/04/2018 80 ĂN ĐỀ
18/04/2018 22 ĂN ĐỀ
17/04/2018 64 ĂN ĐỀ
16/04/2018 46 ĂN ĐỀ
15/04/2018 52 ĂN ĐỀ
14/04/2018 70 ĂN ĐỀ
13/04/2018 01 ĂN ĐỀ
12/04/2018 18 ĂN ĐỀ
11/04/2018 65 ĂN ĐỀ
10/04/2018 88 ĂN ĐỀ
09/04/2018 23 ĂN ĐỀ
08/04/2018 63 ĂN ĐỀ
07/04/2018 98 ĂN ĐỀ
06/04/2018 09 ĂN ĐỀ
05/04/2018 94 ĂN ĐỀ
28/03-04/04/2018 Hệ Thống Bảo Trì
27/03/2018 67 ĂN ĐỀ
26/03/2018 23 ĂN ĐỀ
25/03/2018 94 ĂN ĐỀ
24/03/2018 45 ĂN ĐỀ
23/03/2018 13 ĂN ĐỀ
21/03/2018 85 ĂN ĐỀ
20/03/2018 65 ĂN ĐỀ
16/03/2018 49 ĂN ĐỀ
15/03/2018 16 ĂN ĐỀ
14/03/2018 54 ĂN ĐỀ
13/03/2018 07 ĂN ĐỀ
12/03/2018 77 ĂN ĐỀ
11/03/2018 29 ĂN ĐỀ
10/03/2018 30 ĂN ĐỀ
09/03/2018 23 ĂN ĐỀ
08/03/2018 98 ĂN ĐỀ
07/03/2018 83 ĂN ĐỀ
06/03/2018 60 ĂN ĐỀ
05/03/2018 65 ĂN ĐỀ
04/03/2018 73 ĂN ĐỀ
03/03/2018 86 ĂN ĐỀ
02/03/2018 80 ĂN ĐỀ
01/03/2018 28 ĂN ĐỀ
28/02/2018 57 ĂN ĐỀ
27/02/2018 66 ĂN ĐỀ
26/02/2018 39 ĂN ĐỀ
25/02/2018 10 ĂN ĐỀ
24/02/2018 54 ĂN ĐỀ
23/01/2018 44 ĂN ĐỀ
22/02/2018 65 ĂN ĐỀ
21/02/2018 59 ĂN ĐỀ
20/02/2018 28 ĂN ĐỀ
19/02/2018 08 ĂN ĐỀ
15/02-18/02/2018 NGHỈ TẾT NGHỈ TẾT
14/02/2018 71 ĂN ĐỀ
13/02/2018 89 ĂN ĐỀ
12/02/2018 99 ĂN ĐỀ
11/02/2018 68 ĂN ĐỀ
10/02/2018 81 ĂN ĐỀ
09/02/2018 21 Miss
08/02/2018 75 ĂN ĐỀ
07/02/2018 25 ĂN ĐỀ
06/02/2018 95 ĂN ĐỀ
05/02/2018 29 ĂN ĐỀ
04/02/2018 43 ĂN ĐỀ
03/02/2018 01 ĂN ĐỀ
02/02/2018 73 ĂN ĐỀ
01/02/2018 51 ĂN ĐỀ
31/01/2018 48 ĂN ĐỀ
30/01/2018 29 ĂN ĐỀ
29/01/2018 47 ĂN ĐỀ
28/01/2018 51 ĂN ĐỀ
27/01/2018 83 ĂN ĐỀ
26/01/2018 45 ĂN ĐỀ
25/01/2018 68 ĂN ĐỀ
24/01/2018 57 ĂN ĐỀ
23/01/2018 01 ĂN ĐỀ
22/01/2018 60 ĂN ĐỀ
21/01/2018 39 ĂN ĐỀ
20/01/2018 63 ĂN ĐỀ
19/01/2018 21 ĂN ĐỀ
18/01/2018 01 ĂN ĐỀ
17/01/2018 09 ĂN ĐỀ
16/01/2018 66 ĂN ĐỀ
15/01/2018 98 ĂN ĐỀ
14/01/2018 21 ĂN ĐỀ
13/01/2018 64 ĂN ĐỀ
12/01/2018 77 ĂN ĐỀ
11/01/2018 49 ĂN ĐỀ
10/01/2018 44 ĂN ĐỀ
09/01/2018 62 ĂN ĐỀ
08/01/2018 08 ĂN ĐỀ
07/01/2018 57 ĂN ĐỀ
06/01/2018 89 ĂN ĐỀ
05/01/2018 05 ĂN ĐỀ
04/01/2018 74 ĂN ĐỀ
03/01/2018 17 ĂN ĐỀ
02/01/2018 31 ĂN ĐỀ
01/01/2018 62 ĂN ĐỀ
31/12/2017 59 ĂN ĐỀ
30/12/2017 63 Miss
29/12/2017 73 ĂN ĐỀ
28/12/2017 05 ĂN ĐỀ
27/12/2017 16 ĂN ĐỀ
26/12/2017 04 ĂN ĐỀ
25/12/2017 63 ĂN ĐỀ
24/12/2017 86 ĂN ĐỀ
23/12/2017 69 ĂN ĐỀ
22/12/2017 21 ĂN ĐỀ
21/12/2017 58 ĂN ĐỀ
20/12/2017 68 ĂN ĐỀ
19/12/2017 18 ĂN ĐỀ
18/12/2017 75 ĂN ĐỀ
17/12/2017 48 ĂN ĐỀ
16/12/2017 31 ĂN ĐỀ
15/12/2017 68 ĂN ĐỀ
14/12/2017 87 ĂN ĐỀ
13/12/2017 72 ĂN ĐỀ
12/12/2017 49 ĂN ĐỀ
11/12/2017 60 ĂN ĐỀ
10/12/2017 78 ĂN ĐỀ
09/12/2017 92 ĂN ĐỀ
08/12/2017 81 ĂN ĐỀ
07/12/2017 53 ĂN ĐỀ
06/12/2017 64 ĂN ĐỀ
05/12/2017 77 ĂN ĐỀ
04/12/2017 33 ĂN ĐỀ
03/12/2017 09 ĂN ĐỀ
01/12/2017 16 ĂN ĐỀ
30/11/2017 50 ĂN ĐỀ
29/11/2017 75 ĂN ĐỀ
28/11/2017 05 ĂN ĐỀ
27/11/2017 11 ĂN ĐỀ
26/11/2017 09 ĂN ĐỀ
25/11/2017 80 ĂN ĐỀ
24/11/2017 68 ĂN ĐỀ
23/11/2017 62 ĂN ĐỀ
22/11/2017 24 ĂN ĐỀ
21/11/2017 53 ĂN ĐỀ
20/11/2017 37 ĂN ĐỀ
19/11/2017 61 ĂN ĐỀ
18/11/2017 22 ĂN ĐỀ
17/11/2017 08 ĂN ĐỀ
16/11/2017 50 ĂN ĐỀ
15/11/2017 89 Miss
14/11/2017 97 ĂN ĐỀ
13/11/2017 41 ĂN ĐỀ
12/11/2017 65 ĂN ĐỀ
11/11/2017 93 ĂN ĐỀ

3 CÀNG MIỀN BẮC SIÊU VIP

Tư vấn lấy số và nạp thẻ - anh/em liên hệ SMS: 01627403238

Bạn là người chơi 3 CÀNG MIỀN BẮC mà chưa bao giờ biết mùi chiến thắng, Hãy thử ngay với phương pháp phân tích, thống kê siêu chuẩn xác của chúng tôi. Hãy để giúp các bạn chiến thắng hôm nay.

  3 CÀNG MIỀN BẮC , ngày, giá: 8.000.000 VNĐ
Các bạn sẽ nhận được số từ 8h00 đến 18h00.
Có thể nạp cộng dồn ( Ví dụ 16 cái 500k )
Hỗ trợ : Viettel, Mobiphone, Vinaphone, Gate, VNMobile

 NẠP THẺ TẠI ĐÂY 

Chú Ý: Tạm Thời Chúng Tôi Chỉ Cung Cấp Dịch Vụ Qua Thẻ VIETTEL

 

THỐNG KÊ KẾT QUẢ BA CÀNG MIỀN BẮC SIÊU CHUẨN

  NGÀY 3 CÀNG MB  KẾT QUẢ
HÔM NAY  

ĐÃ CHỐT SỐ VIP A/E VÀO LẤY SỐ!

23/04/2018 845 TRÚNG
23/04/2018 399 MISS
22/04/2018 568 TRÚNG
21/04/2018 966 TRÚNG
20/04/2018 061 TRÚNG
19/04/2018 580 TRÚNG
18/04/2018 822 TRÚNG
17/04/2018 064 TRÚNG
16/04/2018 629 MISS
15/04/2018 254 MISS
14/04/2018 857 MISS
13/04/2018 501 TRÚNG
12/04/2018 640 MISS
11/04/2018 765 TRÚNG
10/04/2018 188 TRÚNG
09/04/2018 323 TRÚNG
08/04/2018 763 TRÚNG
07/04/2018 498 TRÚNG
06/04/2018 309 TRÚNG
05/04/2018 294 TRÚNG
28/03-04/04/2018 Hệ Thống Bảo Trì
27/03/2018 467 TRÚNG
26/03/2018 223 TRÚNG
25/03/2018 594 TRÚNG
24/03/2018 367 MISS
23/03/2018 640 MISS
21/03/2018 585 TRÚNG
20/03/2018 165 TRÚNG
16/03/2018 049 TRÚNG
15/03/2018 416 TRÚNG
14/03/2018 354 TRÚNG
13/03/2018 267 MISS
12/03/2018 577 TRÚNG
11/03/2018 229 TRÚNG
10/03/2018 830 TRÚNG
09/03/2018 423 TRÚNG
08/03/2018 998 TRÚNG
07/03/2018 983 TRÚNG
06/03/2018 060 TRÚNG
05/03/2018 565 TRÚNG
04/03/2018 873 TRÚNG
03/03/2018 586 TRÚNG
02/03/2018 080 TRÚNG ĐB 80
01/03/2018 228 TRÚNG
28/02/2018 860 MISS
27/02/2018 366 TRÚNG
26/02/2018 039 TRÚNG
25/02/2018 510 TRÚNG
24/02/2018 154 TRÚNG
23/01/2018 644 TRÚNG ĐB 44
22/02/2018 965 TRÚNG
21/02/2018 059 TRÚNG
20/02/2018 528 TRÚNG
19/02/2018 908 TRÚNG
15/02-18/02/2018 NGHỈ TẾT NGHỈ TẾT
14/02/2018 871 TRÚNG
13/02/2018 489 TRÚNG
12/02/2018 899 TRÚNG ĐB 99
11/02/2018 568 TRÚNG
10/02/2018 481 TRÚNG
09/02/2018 625 TRÚNG
08/02/2018 975 TRÚNG
07/02/2018 353 MISS
06/02/2018 495 TRÚNG
05/02/2018 829 TRÚNG
04/02/2018 643 TRÚNG
03/02/2018 601 TRÚNG
02/02/2018 573 TRÚNG
01/02/2018 951 TRÚNG
31/01/2018 348 TRÚNG
30/01/2018 729 TRÚNG
29/01/2018 240 MISS
28/01/2018 451 TRÚNG
27/01/2018 583 TRÚNG
26/01/2018 445 TRÚNG
25/01/2018 568 TRÚNG
24/01/2018  657 TRÚNG
23/01/2018 101 TRÚNG
22/01/2018 960 TRÚNG
21/01/2018 139 TRÚNG
20/01/2018 463 TRÚNG
19/01/2018 721 TRÚNG
18/01/2018 201 TRÚNG
17/01/2018 609 TRÚNG
16/01/2018 766 TRÚNG
15/01/2018 298 TRÚNG
14/01/2018 021 TRÚNG
13/01/2018 264 TRÚNG
12/01/2018 077 TRÚNG
11/01/2018 149 TRÚNG
10/01/2018 944 TRÚNG
09/01/2018 062 TRÚNG
08/01/2018 708 TRÚNG
07/01/2018 957 TRÚNG
06/01/2018 589 TRÚNG
05/01/2018 105 TRÚNG
04/01/2018 274 TRÚNG
03/01/2018 717 TRÚNG
02/01/2018 631 TRÚNG
01/01/2018 662 TRÚNG
31/12/2017 459 TRÚNG
30/12/2017 763 MISS
29/12/2017 773 TRÚNG
28/12/2017 705 TRÚNG
27/12/2017 416 TRÚNG
26/12/2017 404 TRÚNG
25/12/2017 363 TRÚNG
24/12/2017 886 TRÚNG
23/12/2017 369 TRÚNG
22/12/2017 521 TRÚNG
21/12/2017 758 TRÚNG
20/12/2017 568 TRÚNG
19/12/2017 818 TRÚNG
18/12/2017 375 TRÚNG
17/12/2017 048 TRÚNG
16/12/2017 531 TRÚNG
15/12/2017 168 TRÚNG
14/12/2017 487 TRÚNG
13/12/2017 272 TRÚNG
12/12/2017 349 TRÚNG
11/12/2017 260 TRÚNG
10/12/2017 478 TRÚNG
09/12/2017 892 TRÚNG
08/12/2017 081 TRÚNG
07/12/2017 953 TRÚNG
06/12/2017 564 TRÚNG
05/12/2017 177 TRÚNG
04/12/2017 833 TRÚNG
03/12/2017 809 TRÚNG
01/12/2017 516 TRÚNG
30/11/2017 750 TRÚNG
29/11/2017 375 TRÚNG
28/11/2017 205 TRÚNG
27/11/2017 011 TRÚNG
26/11/2017 409 TRÚNG
25/11/2017 680 TRÚNG
24/11/2017 268 TRÚNG
23/11/2017 062 TRÚNG
22/11/2017 824 TRÚNG
21/11/2017 753 TRÚNG
20/11/2017 137 TRÚNG
19/11/2017 761 TRÚNG
18/11/2017 622 TRÚNG
17/11/2017 408 TRÚNG
16/11/2017 750 TRÚNG
15/11/2017 789 MISS
14/11/2017 397 TRÚNG
13/11/2017 541 TRÚNG
12/11/2017 365 TRÚNG
11/11/2017 893 TRÚNG
10/11/2017 523 TRÚNG
09/11/2017 327 TRÚNG

XỈU CHỦ MIỀN NAM VIP

Tư vấn lấy số và nạp thẻ - anh/em liên hệ SMS: 01627403238

Bạn là người chơi XỈU CHỦ MIỀN NAM mà chưa bao giờ biết mùi chiến thắng, Hãy thử ngay với phương pháp phân tích, thống kê siêu chuẩn xác của chúng tôi. Hãy để giúp các bạn chiến thắng hôm nay.

 XỈU CHỦ MIỀN NAM, ngày, giá: 8.000.000 VNĐ
Các bạn sẽ nhận được số từ 8h00 đến 18h00.
Có thể nạp cộng dồn ( Ví dụ 16 cái 500k )
Hỗ trợ : Viettel, Mobiphone, Vinaphone, Gate, VNMobile

 NẠP THẺ TẠI ĐÂY 

Chú Ý: Tạm Thời Chúng Tôi Chỉ Cung Cấp Dịch Vụ Qua Thẻ VIETTEL

 

THỐNG KÊ KẾT QUẢ XỈU CHỦ MIỀN NAM VIP

  NGÀY XỈU CHỦ MN  KẾT QUẢ
HÔM NAY  

ĐÃ CHỐT SỐ VIP A/E VÀO LẤY SỐ!

 24/04/2018  BT 083,VT 429,BL 579  Ăn BT,VT,BL
 23/04/2018  HCM 464,ĐT 707,CM 904  Ăn HCM,ĐT,CM
 22/04/2018  TG 097,KG 950,ĐL 230  Ăn TG,KG,ĐL
 21/04/2018  HCM 160,LA 394,BP 150,HG 297  Ăn HCM,LA,BP,HG
 20/04/2018  VL 457,BD 227,TV 284  Ăn VL,BD,TV
 19/04/2018  TN 146,AG 489,BT 705  Ăn TN,AG,BT
 18/04/2018  ĐN 383,CT 596,ST 989  Ăn ĐN,CT,ST
 17/04/2018  BT 361,VT 840,BL 071  Ăn BT,VT,BL
 16/04/2018  HCM 383,ĐT 831,CM 100  Ăn HCM,ĐT,CM
 15/04/2018  TG 519,KG 941,ĐL 763  Ăn TG,KG,ĐL
 14/04/2018  HCM 116,LA 634,BP 610,HG 317  Ăn HCM,LA,BP,HG
 13/04/2018  VL 529,BD 491,TV 354  Ăn VL,BD,TV
 12/04/2018  TN 582,AG 175,BT 835  Ăn TN,AG,BT
 11/04/2018  ĐN 943,CT 261,ST 109  Ăn ĐN,CT,ST
 10/04/2018  BT 720,VT 744,BL 577  Ăn BT,VT,BL
 09/04/2018  HCM 100,ĐT 169,CM 236  Ăn HCM,ĐT,CM
 08/04/2018  TG 882,KG 667,ĐL 023  Ăn TG,KG,ĐL
 07/04/2018  HCM 174,LA 643,BP 079,HG 712  Ăn HCM,LA,BP
 06/04/2018  VL 325,BD 462,TV 011  Ăn VL,BD,TV
 05/04/2018  TN 706,AG 891,BT 494  Ăn TN,AG,BT
 28/03-04/04/2018  Hệ Thống Bảo Trì
 27/03/2018  BT 452,VT 992,BL 566  Ăn BT,VT
 26/03/2018  HCM 213, ĐT 530, CM 917  Ăn HCM,ĐT,CM
 25/03/2018  TG 472,KG 321,ĐL 646  Ăn TG,KG,ĐL
 24/03/2018  HCM 546,LA 212,BP 723,HG 612  Ăn HCM,BP,HG
 23/03/2018  VL 495,BD 996,TV 364  Ăn VL,BD,TV
 21/03/2018  ĐN 285,CT 196,ST 514  Ăn ĐN,CT,ST
 20/03/2018  BT 340,VT 765,BL 710  Ăn BT,VT
 16/03/2018  VL 357,BD 726,TV 628  Ăn BD,TV
 15/03/2018  TN 705,AG 466,BT 869  Ăn TN,AG
 14/03/2018  ĐN 784,CT 960,ST 454  Ăn ĐN,CT,ST
 13/03/2018  BT 307,VT 397,BL 797  Ăn BT,VT
 12/03/2018  HCM 108, ĐT 515, CM 495  Ăn HCM,ĐT,CM
 11/03/2018  TG 932,KG 342,ĐL 766  Ăn TG,KG,ĐL
 10/03/2018  HCM 105,LA 363,BP 187,HG 467  Ăn HCM,BP,HG
 09/03/2018  VL 612,BD 242,TV 647  Ăn BD,TV
 08/03/2018  TN 147,AG 054,BT 266  Ăn TN,AG
 07/03/2018  ĐN 295,CT 574,ST 469  Ăn ĐN,CT,ST
 06/03/2018  BT 199,VT 119,BL 385  Ăn BT,VT,BL
 05/03/2018  HCM 176, ĐT 065, CM 929  Ăn HCM,ĐT,CM
 04/03/2018  TG 142,KG 554,ĐL 858  Ăn TG,KG,ĐL
 03/03/2018  HCM 365,LA 969,BP 742,HG 468  Ăn HCM,BP,HG
 02/03/2018  VL 375,BD 554,TV 406  Ăn BD,TV
 01/03/2018  TN 302,AG 577,BT 911  Ăn TN,AG
 28/02/2018  ĐN 977,CT 077,ST 586  Ăn ĐN,CT,ST
 27/02/2018  BT 832,VT 403,BL 251  Ăn BT,VT,BL
 26/02/2018  HCM 283, ĐT 440, CM 301  Ăn HCM,CM
 25/02/2018  TG 120, KG 308, ĐL 588  Ăn TG,KG,ĐL
 24/02/2018  HCM 561,LA 292,BP 763,HG 565  Ăn HCM,BP,HG
 23/02/2018  VL 272,BD 598,TV 556  Ăn BD,TV
 22/02/2018  TN 773,AG 800,BT 114  Ăn TN,AG
 21/02/2018  ĐN 594,CT 865,ST 246  Ăn ĐN,CT,ST
 20/02/2018  BT 860,VT 150,BL 047  Ăn BT,VT,BL
 19/02/2018  HCM 901, ĐT 533, CM 723  Ăn HCM,CM
 18/02/2018  TG 926, KG 366, ĐL 786  Ăn TG,KG,ĐL
 17/02/2018  HCM 762,LA 588,BP 155,HG 038  Ăn HCM,BP,HG
 16/02/2018  VL 133,BD 744,TV 483  Ăn BD,TV
 15/02/2108  TN 059,AG 215,BT 876  Ăn TN,AG
 14/02/2018  ĐN 319,CT 674,ST 427  Ăn ĐN,ST
 13/02/2018  BT 648,VT 357,BL 605  Ăn BT,VT,BL
 12/02/2018  HCM 058, ĐT 737, CM 927  Ăn HCM,CM
 11/02/2018  TG 352, KG 457, ĐL 269  Ăn TG,KG,ĐL
 10/02/2018  HCM 323,LA 616,BP 152,HG 917  Ăn HCM,BP
 09/02/2018  VL 785,BD 812,TV 702  Ăn BD,TV
 08/02/2018  TN 030,AG 393,BT 580  Ăn TN,AG
 07/02/2018  ĐN 211,CT 996,ST 269  Ăn ĐN,ST
 06/02/2018  BT 083,VT 043,BL 534  Ăn BT,VT,BL
 05/02/2018  HCM 616, ĐT 654, CM 517  Ăn HCM,CM
 04/02/2018  TG 867, KG 688, ĐL 117  Ăn TG,KG,ĐL
 03/02/2018  HCM 316,LA 969,BP 366,HG 084  Ăn HCM,LA,HG
 02/02/2018  VL 422,BD 864,TV 148  Ăn BD,TV
 01/02/2018  TN 311,AG 211,BT 619  Ăn TN,AG,BT
 31/01/2018  ĐN 878,CT 735,ST 138  Ăn ĐN,CT,ST
 30/01/2018  BT 480,VT 356,BL 634  Ăn BT,BL
 29/01/2018  HCM 743, ĐT 122, CM 551  Ăn HCM,CM
 28/01/2018  TG 459, KG 837, ĐL 248  Ăn TG,KG,ĐL
 27/01/2018  HCM 051,LA 207,BP 234,HG 363  Ăn HCM,LA,HG
 26/01/2018  VL 748,BD 483,TV 768  Ăn BD,TV
 25/01/2018  TN 820,AG 527,BT 399  Ăn TN,BT
 24/01/2018  ĐN 957 CT 907 ST 264  Ăn ĐN,CT,ST
 23/01/2018  BT 772,VT 748,BL 320  Ăn BT,VT,BL
 22/01/2018  HCM 757, ĐT 186, CM 080  Ăn HCM,ĐT,CM
 21/01/2018  TG 480, KG 437, ĐL 099  Ăn TG,KG
 20/01/2018  HCM 290,LA 090,BP 924,HG 741  Ăn HCM,BP,HG
 19/01/2018  VL 484,BD 250,TV 801  Ăn BD,TV
 18/01/2018  TN 733,AG 244,BT 933  Ăn TN,BT
 17/01/2018  ĐN 253,CT 107,ST 234  Ăn ĐN,CT,ST
 16/01/2018  BT 924,VT 617,BL 161  Ăn BT,VT
 15/01/2018  HCM 221, ĐT 578, CM 447  Ăn HCM,ĐT,CM
 14/01/2018  TG 486, KG 405, ĐL 470  Ăn TG,KG,ĐL
 13/01/2018  HCM 085,LA 018,BP 417,HG 573  Ăn HCM,BP,HG
 12/01/2018  VL 684,BD 462,TV 886  Ăn BD,TV
 11/01/2018  TN 642,AG 134,BT 379  Miss
 10/01/2018  ĐN 276,CT 863,ST 774  Ăn ĐN,CT,ST
 09/01/2018  BT 953,VT 142,BL 323  Ăn BT,BL
 08/01/2018  HCM 452, ĐT 468, CM 599  Ăn HCM,ĐT
 07/01/2018  TG 951, KG 400, ĐL 294  Ăn TG,KG,ĐL
 06/01/2018  HCM 405,LA 011,BP 837,HG 081  Ăn HCM,BP,HG
 05/01/2018  VL 135,BD 585,TV 955  Ăn BD,TV
 04/01/2018  TN 682,AG 798,BT 404  Ăn TN,AG
 03/01/2018  ĐN 086,CT 965,ST 123  Ăn ĐN,CT,ST
 02/01/2018  BT 150,VT 868,BL 383  Ăn BT,BL
 01/01/2018  HCM 989, ĐT 602, CM 635  Ăn HCM,ĐT,CM
 31/12/2017  TG 636, KG 147, ĐL 281  Ăn KG,ĐL
 30/12/2017  HCM 470,LA 203,BP 872,HG 602  Ăn HCM,BP,HG
 29/12/2017  VL 390,BD 539,TV 612  Ăn VL,BD
 28/12/2017  TN 012,AG 879,BT 963  Ăn AG,BT
 27/12/2017  ĐN 049,CT 208,ST 301  Ăn ĐN,CT
 26/12/2017  BT 604,VT 955,BL 292  Ăn BT,BL
 25/12/2017  HCM 548, ĐT 100, CM 853  Ăn HCM,ĐT,CM
 24/12/2017  TG 464, KG 042, ĐL 717  Ăn KG,ĐL
 23/12/2017  HCM 147,LA 245,BP 329,HG 449  Ăn HCM,BP,HG
 22/12/2017  VL 400,BD 060,TV 155  Ăn VL,BD
 21/12/2017  TN 654,AG 692,BT 296  Ăn AG,BT
 20/12/2017  ĐN 794,CT 709,ST 090  Ăn ĐN,CT
 19/12/2017  BT 055,VT 246,BL 815  Ăn BT,BL
 18/12/2017  HCM 870, ĐT 366, CM 323  Ăn HCM,CM
 17/12/2017  TG 630, KG 294, ĐL 075  Ăn KG,ĐL
 16/12/2017  HCM 130,LA 646,BP 109,HG 187  Ăn HCM,HG
 15/12/2017  VL 127,BD 231,TV 586  Ăn BD,TV
 14/12/2017  TN 854,AG 119,BT 023  Ăn TN,BT
 13/12/2017  ĐN 610,CT 302,ST 360  Ăn ĐN,CT
 12/12/2017  BT 572,VT 646,BL 261  Ăn BT,BL
 11/12/2017  HCM 991, ĐT 970, CM 278  Ăn CM
 10/12/2017  TG 864, KG 788, ĐL 631  Ăn KG,ĐL
 09/12/2017  HCM 103,LA 129,BP 960,HG 731  Ăn HCM,HG
 08/12/2017  VL 247,BD 019,TV 971  Ăn BD,TV
 07/12/2017  TN 379,AG 046,BT 713  Ăn TN,BT
 06/12/2017  ĐN 484,CT 665,ST 171  Ăn CT,ST
 05/12/2017  BT 247,VT 173,BL 141  Ăn BT,VT
 04/12/2017  HCM 121, ĐT 681, CM 318  Ăn ĐT,CM
 03/12/2017  TG 229, KG 141, ĐL 742  Ăn TG,ĐL
 02/12/2017  HCM 351,LA 525,BP 765,HG 820  Ăn HCM,HG
 01/12/2017  VL 631,BD 129,TV 412  Ăn BD
 30/11/2017  TN 910,AG 246,BT 050  Ăn TN,BT
 29/11/2017  ĐN 808,CT 206,ST 022  Ăn CT,ST
 28/11/2017  BT 141,VT 153,BL 771  Ăn VT,BL
 27/11/2017  HCM 984, ĐT 018, CM 044  Ăn HCM,ĐT
 26/11/2017  TG 902, KG 961, ĐL 245  Ăn TG,ĐL
 25/11/2017  HCM 581,LA 670,BP 235,HG 228  Ăn HCM,HG
 24/11/2017  VL 616,BD 812,TV 125  Ăn BD,TV
 23/11/2017  TN 742,AG 070,BT 113  Ăn TN,BT
 22/11/2017  ĐN 678,CT 112,ST 401  Ăn CT,ST
 21/11/2017  BT 884,VT 750,BL 321  Ăn BT,VT
 20/11/2017  HCM 409, ĐT 158, CM 033  Ăn HCM,ĐT
 19/11/2017  TG 743, KG 353, ĐL 274  Ăn TG,ĐL
 18/11/2017  HCM 571,LA 346,BP 765,HG 799  Ăn HCM,HG
 17/11/2017  VL 257,BD 059,TV 050  Ăn BD,TV
 16/11/2017  TN 822,AG 523,BT 608  Ăn TN,BT
 15/11/2017  ĐN 108,CT 397,ST 831  Ăn CT,ST
 14/11/2017  BT 031,VT 324,BL 612  Ăn BT,VT
 13/11/2017  HCM 879, ĐT 987, CM 864  Ăn HCM,CM
 12/11/2017  TG 151, KG 001, ĐL 724  Ăn KG,ĐL