SOI CẦU SIÊU VIP

DÀN LÔ 2 NHÁY MIỀN BẮC SIÊU CHUẨN

Tư vấn lấy số và nạp thẻ - anh/em liên hệ SMS: 01627403238

Bạn là người chơi DÀN LÔ 2 NHÁY MIỀN BẮC mà chưa bao giờ biết mùi chiến thắng, Hãy thử ngay với phương pháp phân tích, thống kê siêu chuẩn xác của chúng tôi. Hãy để giúp các bạn chiến thắng hôm nay.

 DÀN LÔ 2 NHÁY MIỀN BẮC , ngày, giá: 4.000.000 VNĐ
Các bạn sẽ nhận được số từ 8h00 đến 18h00.
Có thể nạp cộng dồn ( Ví dụ 8 cái 500k )
Hỗ trợ : Viettel, Mobiphone, Vinaphone, Gate, VNMobile

Quý khách vui lòng liên hệ phần CHAT bên dưới để được hỗ trợ nếu nạp thẻ bị lỗi

 NẠP THẺ TẠI ĐÂY 

 

THỐNG KÊ KẾT QUẢ DÀN LÔ 2 NHÁY MIỀN BẮC SIÊU CHUẨN

  NGÀY LÔ 2 NHÁY MIỀN BẮC  KẾT QUẢ
HÔM NAY  

ĐÃ CHỐT SỐ VIP A/E VÀO LẤY SỐ!

 22/10/2018  21-12  ĂN 21×2-12×2
 21/10/2018  42-18  ĂN 42×2-18
 20/10/2018  04-34  ĂN 04-34×2
 19/10/2018  54-67  ĂN 54-67×2
 18/10/2018  22-96  ĂN 22×2-96×2
 17/10/2018  70-78  ĂN 70×2-78×2
 16/10/2018  57-67  ĂN 57-67
 15/10/2018  37-18  ĂN 37×2-18
 14/10/2018  46-64  ĂN 46×2-64×2
 13/10/2018  51-05  ĂN 51-05
 12/10/2018  69-27  ĂN 69×2-27×2
 11/10/2018  13-32  ĂN 13-32×2
 10/10/2018  45-25  ĂN 45×2-25×2
 09/10/2018  06-76  ĂN 06×2-76×2
 08/10/2018  58-18  ĂN 58-18×2
 07/10/2018  21-47  ĂN 21×2-47×2
 06/10/2018  72-43  ĂN 72×2-43×2
 05/10/2018  83-47  ĂN 83×2-47×2
 04/10/2018  35-26  ĂN 35×2-26×2
 03/10/2018  34-86  ĂN 34×2-86×2
 02/10/2018  74-82  ĂN 74×2-82×2
 01/10/2018  41-16  ĂN 41×2-16×2
 30/09/2018  29-67  ĂN 29×2-67×2
 29/09/2018  10-36  ĂN 10×2-36×2
 28/09/2018  68-92  ĂN 68-92×2
 27/09/2018  10-37  ĂN 10×2-37×2
 26/09/2018  78-84  ĂN 78×2-84×2
 25/09/2018  08-25  ĂN 08×2-25
 24/09/2018  86-49  ĂN 86×2-49×2
 23/09/2018  31-65  ĂN 31-65×2
 22/09/2018  18-97  ĂN 18-97×3
 21/09/2018  69-17  ĂN 69×2-17
 20/09/2018  82-36  ĂN 82×2-36×3
 19/09/2018  51-81  ĂN 51×2-81×2
 18/09/2018  32-58  ĂN 32×2-58×2
 17/09/2018  71-76  ĂN 71×2-76×2
 16/09/2018  42-87  ĂN 42-87
 15/09/2018  23-32  ĂN 23-32×2
 14/09/2018  39-79  ĂN 39×2-79×2
 13/09/2018  36-69  ĂN 36×2-69×2
 12/09/2018  59-90  ĂN 59-90×3
 11/09/2018  21-48  ĂN 21-48×2
 10/09/2018  27-90  ĂN 27×2-90×2
 09/09/2018  82-20  ĂN 82-20×2
 08/09/2018  86-75  ĂN 86×2-75×2
 07/09/2018  57-76  ĂN 57-76
 06/09/2018  04-54  ĂN 04×2-54×2
 05/09/2018  51-35  ĂN 51-35×2
 04/09/2018  71-78  ĂN 71×2-78
 03/09/2018  08-47  ĂN 08×2-47×2
 02/09/2018  87-17  ĂN 87-17
 01/09/2018  64-91  ĂN 64×2-91×2
 31/08/2018  06-29  ĂN 06-29×2
 30/08/2018  16-93  ĂN 16×2-93×2
 29/08/2018  54-73  ĂN 54×2-73×2
 28/08/2018  75-26  ĂN 75×2-26×2
 27/08/2018  09-98  ĂN 09×2-98×2
 26/08/2018  57-67  ĂN 57×2-67×2
 25/08/2018  40-51  ĂN 40×2-51
 24/08/2018  57-67  ĂN 57×2-67
 23/08/2018  24-87  ĂN 24-87×2
 22/08/2018  45-54  Miss
 21/08/2018  56-38  ĂN 56×2
 20/08/2018  84-95  ĂN 95
 19/08/2018  92-47  Miss
 18/08/2018  27-71  ĂN 27-71×2
 17/08/2018  31-62  ĂN 31×2-62×2
 16/08/2018  67-89  ĂN 67×2-89×2
 15/08/2018  85-92  ĂN 85-92×2
 14/08/2018  98-14  ĂN 98×2-14
 13/08/2018  35-64  Miss
 12/08/2018  16-67  ĂN 16-67×2
 11/08/2018  19-08  ĂN 19-08
 10/08/2018  86-31  ĂN 86×4-31×2
 09/08/2018  12-69  ĂN 12×2-69×2
 08/08/2018  04-74  ĂN 04×2-74×2
 07/08/2018  65-25  ĂN 65×2-25
 06/08/2018  27-31  ĂN 27×2-31
 05/08/2018  49-58  ĂN 49×2-58×2
 04/08/2018  92-62  ĂN 92-62×2
 03/08/2018  15-92  ĂN 15-92×2
 02/08/2018  34-88  ĂN 34×2-88×2
 01/08/2018  47-67  ĂN 47×2-67×3
 31/07/2018  76-61  ĂN 76×2-61
 30/07/2018  06-43  ĂN 06×2-43×2
 29/07/2018  39-59  ĂN 39×2-59×2
 28/07/2018  57-67  ĂN 57×2-67×2
 27/07/2018  96-26  ĂN 96×2-26
 26/07/2018  71-60  ĂN 71-60×2
 25/07/2018  20-62  ĂN 20-62×2
 24/07/2018  23-16  ĂN 23-16
 23/07/2018  76-54  ĂN 76×2-54×2
 22/07/2018  27-67  ĂN 27×2-67
 21/07/2018  85-40  ĂN 85×2-40×2
 20/07/2018  31-23  ĂN 31×2-23
 19/07/2018  15-29  ĂN 15×2-29×2
 18/07/2018  65-45  ĂN 65×2-45×2
 17/07/2018  39-74  ĂN 39×2-74×2
 16/07/2018  07-70  ĂN 07-70
 15/07/2018  54-21  ĂN 54-21×2
 14/07/2018  35-48  ĂN 35×2-48×2
 13/07/2018  16-61  ĂN 16×2-61×3
 12/07/2018  27-74  ĂN 27×2-74
 11/07/2018  02-89  ĂN 02×2-89×2
 10/07/2018  56-75  ĂN 56×2-75×2
 09/07/2018  40-65  ĂN 40×2-65×2
 08/07/2018  28-75  ĂN 28×2-75
 07/07/2018  57-87  ĂN 57×2-87×2
 06/07/2018  94-31  ĂN 94×2-31×2
 05/07/2018  68-02  ĂN 68×2-02
 04/07/2018  16-62  ĂN 16×2-62×2
 03/07/2018  59-95  ĂN 59×2-95×2
 02/07/2018  94-84  ĂN 94×2-84
 01/07/2018  62-12  ĂN 62-12
 30/06/2018  80-75  ĂN 80×2-75×2
 29/06/2018  51-15  ĂN 51-15×2
 28/06/2018  31-91  ĂN 31×2-91
 27/06/2018  82-92  ĂN 82×2-92×2
 26/06/2018  04-71  ĂN 04×2-71×2
 25/06/2018  59-25  ĂN 59×2-25
 24/06/2018  16-72  ĂN 16-72
 23/06/2018  22-67  ĂN 22×2-67×2
 22/06/2018  39-09  ĂN 39×3-09
 21/06/2018  56-78  ĂN 56×2-78×2
 20/06/2018  68-17  ĂN 68×2-17×2
 19/06/2018  03-54  ĂN 03-54
 18/06/2018  01-24  ĂN 01×2-24×2
 17/06/2018  40-39  ĂN 40×2-39×2
 16/06/2018  89-98  ĂN 89×2-98×2
 15/06/2018  68-29  Miss
 14/06/2018  74-47  Miss
 13/06/2018  55-70  Miss
 12/06/2018  94-84  ĂN 94×2-84×2
 11/06/2018  23-65  ĂN 23-65
 10/06/2018  46-67  ĂN 46-67×4
 09/06/2018  07-84  ĂN 07-84
 08/06/2018  23-46  ĂN 23×2-46×2
 07/06/2018  89-65  ĂN 89×2-65
 06/06/2018  04-19  ĂN 04×2-19×2
 05/06/2018  32-80  ĂN 32×2-80×2
 04/06/2018  68-26  Miss
 03/06/2018  10-87  ĂN 10×2-87×2
 02/06/2018  56-71  ĂN 56-71
 01/06/2018  97-02  ĂN 97×3-02
 31/05/2018  24-47  ĂN 24×2-47
 30/05/2018  81-12  ĂN 81-12
 29/05/2018  05-50  ĂN 05×2-50
 28/05/2018  62-97  ĂN 62×2-97×2
 27/05/2018  18-85  ĂN 18-85×2
 26/05/2018  38-10  ĂN 38×2-10×2
 25/05/2018  21-72  ĂN 21×2-72
 24/05/2018  46-91  ĂN 46×2-91
 23/05/2018  51-61  ĂN 51-61
 22/05/2018  24-72  ĂN 24×2-72×3
 21/05/2018  32-58  ĂN 32×2-58×2
 20/05/2018  29-49  ĂN 29×2-49×2
 19/05/2018  82-23  ĂN 82×2-23
 18/05/2018  64-84  ĂN 64-84×2
 17/05/2018  45-15  ĂN 45×2-15
 16/05/2018  11-31  ĂN 11×2-31
 15/05/2018  67-18  ĂN 67×2-18
 14/05/2018  85-75  ĂN 85×2-75×2
 13/05/2018  79-81  ĂN 79×2-81×2

BẠCH THỦ ĐỀ MIỀN BẮC SIÊU VÍP

Tư vấn lấy số và nạp thẻ - anh/em liên hệ SMS: 01627403238

Bạn là người chơi BẠCH THỦ ĐỀ MIỀN BẮC mà chưa bao giờ biết mùi chiến thắng, Hãy thử ngay với phương pháp phân tích, thống kê siêu chuẩn xác của chúng tôi. Hãy để giúp các bạn chiến thắng hôm nay.

 BẠCH THỦ ĐỀ MIỀN BẮC , ngày, giá: 6.000.000 VNĐ
Các bạn sẽ nhận được số từ 8h00 đến 18h00.
Có thể nạp cộng dồn ( Ví dụ 12 cái 500k )
Hỗ trợ : Viettel, Mobiphone, Vinaphone, Gate, VNMobile

Quý khách vui lòng liên hệ phần CHAT bên dưới để được hỗ trợ nếu nạp thẻ bị lỗi

 NẠP THẺ TẠI ĐÂY 

 

THỐNG KÊ KẾT QUẢ BẠCH THỦ ĐỀ MIỀN BẮC SIÊU CHUẨN

  NGÀY BẠCH THỦ ĐỀ MB  KẾT QUẢ
HÔM NAY  

ĐÃ CHỐT SỐ VIP A/E VÀO LẤY SỐ!

22/10/2018 58 ĂN ĐỀ
21/10/2018 32 ĂN ĐỀ
20/10/2018 28 ĂN ĐỀ
19/10/2018 14 ĂN ĐỀ
18/10/2018 50 ĂN ĐỀ
17/10/2018 16 ĂN ĐỀ
16/10/2018 24 ĂN ĐỀ
15/10/2018 19 ĂN ĐỀ
14/10/2018 28 ĂN ĐỀ
13/10/2018 45 ĂN ĐỀ
12/10/2018 18 ĂN ĐỀ
11/10/2018 05 ĂN ĐỀ
10/10/2018 43 ĂN ĐỀ
09/10/2018 35 ĂN ĐỀ
08/10/2018 32 ĂN ĐỀ
07/10/2018 39 ĂN ĐỀ
06/10/2018 15 ĂN ĐỀ
05/10/2018 26 ĂN ĐỀ
04/10/2018 34 ĂN ĐỀ
03/10/2018 37 ĂN ĐỀ
02/10/2018 44 ĂN ĐỀ
01/10/2018 65 ĂN ĐỀ
30/09/2018 55 ĂN ĐỀ
29/09/2018 30 ĂN ĐỀ
28/09/2018 56 ĂN ĐỀ
27/09/2018 15 ĂN ĐỀ
26/09/2018 22 ĂN ĐỀ
25/09/2018 54 ĂN ĐỀ
24/09/2018 69 ĂN ĐỀ
23/09/2018 62 ĂN ĐỀ
22/09/2018 78 ĂN ĐỀ
21/09/2018 21 ĂN ĐỀ
20/09/2018 96 ĂN ĐỀ
19/09/2018 77 ĂN ĐỀ
18/09/2018 20 ĂN ĐỀ
17/09/2018 43 ĂN ĐỀ
16/09/2018 63 ĂN ĐỀ
15/09/2018 77 ĂN ĐỀ
14/09/2018 88 ĂN ĐỀ
13/09/2018 62 ĂN ĐỀ
12/09/2018 56 ĂN ĐỀ
11/09/2018 36 ĂN ĐỀ
10/09/2018 45 ĂN ĐỀ
09/09/2018 53 ĂN ĐỀ
08/09/2018 15 ĂN ĐỀ
07/09/2018 97 ĂN ĐỀ
06/09/2018 64 ĂN ĐỀ
05/09/2018 88 ĂN ĐỀ
04/09/2018 08 ĂN ĐỀ
03/09/2018 49 ĂN ĐỀ
02/09/2018 40 ĂN ĐỀ
01/09/2018 19 ĂN ĐỀ
31/08/2018 67 ĂN ĐỀ
30/08/2018 60 ĂN ĐỀ
29/08/2018 87 ĂN ĐỀ
28/08/2018 27 ĂN ĐỀ
27/08/2018 87 ĂN ĐỀ
26/08/2018 81 ĂN ĐỀ
25/08/2018 60 ĂN ĐỀ
24/08/2018 17 ĂN ĐỀ
23/08/2018 35 ĂN ĐỀ
22/08/2018 73 ĂN ĐỀ
21/08/2018 56 ĂN ĐỀ
20/08/2018 57 ĂN ĐỀ
19/08/2018 19 ĂN ĐỀ
18/08/2018 77 ĂN ĐỀ
17/08/2018 27 ĂN ĐỀ
16/08/2018 87 ĂN ĐỀ
15/08/2018 62 ĂN ĐỀ
14/08/2018 86 ĂN ĐỀ
13/08/2018 49 ĂN ĐỀ
12/08/2018 77 ĂN ĐỀ
11/08/2018 60 ĂN ĐỀ
10/08/2018 81 ĂN ĐỀ
09/08/2018 17 ĂN ĐỀ
08/08/2018 29 ĂN ĐỀ
07/08/2018 23 ĂN ĐỀ
06/08/2018 14 ĂN ĐỀ
05/08/2018 38 ĂN ĐỀ
04/08/2018 24 ĂN ĐỀ
03/08/2018 86 ĂN ĐỀ
02/08/2018 38 ĂN ĐỀ
01/08/2018 28 ĂN ĐỀ
31/07/2018 36 ĂN ĐỀ
30/07/2018 72 ĂN ĐỀ
29/07/2018 92 ĂN ĐỀ
28/07/2018 33 ĂN ĐỀ
27/07/2018 31 ĂN ĐỀ
26/07/2018 56 ĂN ĐỀ
25/07/2018 41 ĂN ĐỀ
24/07/2018 70 ĂN ĐỀ
23/07/2018 86 ĂN ĐỀ
22/07/2018 92 ĂN ĐỀ
21/07/2018 68 ĂN ĐỀ
20/07/2018 49 ĂN ĐỀ
19/07/2018 17 ĂN ĐỀ
18/07/2018 69 ĂN ĐỀ
17/07/2018 23 ĂN ĐỀ
16/07/2018 71 ĂN ĐỀ
15/07/2018 40 ĂN ĐỀ
14/07/2018 23 ĂN ĐỀ
13/07/2018 01 ĂN ĐỀ
12/07/2018 65 ĂN ĐỀ
11/07/2018 54 ĂN ĐỀ
10/07/2018 57 ĂN ĐỀ
09/07/2018 45 ĂN ĐỀ
08/07/2018 99 ĂN ĐỀ
07/07/2018 67 ĂN ĐỀ
06/07/2018 14 ĂN ĐỀ
05/07/2018 15 Miss
04/07/2018 95 ĂN ĐỀ
03/07/2018 30 ĂN ĐỀ
02/07/2018 87 ĂN ĐỀ
01/07/2018 17 ĂN ĐỀ
30/06/2018 42 ĂN ĐỀ
29/06/2018 83 ĂN ĐỀ
28/06/2018 94 ĂN ĐỀ
27/06/2018 98 ĂN ĐỀ
26/06/2018 92 ĂN ĐỀ
25/06/2018 83 ĂN ĐỀ
24/06/2018 49 ĂN ĐỀ
23/06/2018 96 ĂN ĐỀ
22/06/2018 83 ĂN ĐỀ
21/06/2018 97 ĂN ĐỀ
20/06/2018 15 ĂN ĐỀ
19/06/2018 89 ĂN ĐỀ
18/06/2018 33 ĂN ĐỀ
17/06/2018 64 ĂN ĐỀ
16/06/2018 48 ĂN ĐỀ
15/06/2018 45 ĂN ĐỀ
14/06/2018 43 ĂN ĐỀ
13/06/2018 37 ĂN ĐỀ
12/06/2018 99 ĂN ĐỀ
11/06/2018 54 ĂN ĐỀ
10/06/2018 03 ĂN ĐỀ
09/06/2018 99 ĂN ĐỀ
08/06/2018 38 ĂN ĐỀ
07/06/2018 82 ĂN ĐỀ
06/06/2018 75 ĂN ĐỀ
05/06/2018 85 ĂN ĐỀ
04/06/2018 83 ĂN ĐỀ
03/06/2018 60 Miss
02/06/2018 85 ĂN ĐỀ
01/06/2018 72 ĂN ĐỀ
31/05/2018 54 ĂN ĐỀ
30/05/2018 63 ĂN ĐỀ
29/05/2018 97 ĂN ĐỀ
28/05/2018 38 ĂN ĐỀ
27/05/2018 08 ĂN ĐỀ
26/05/2018 73 ĂN ĐỀ
25/05/2018 36 ĂN ĐỀ
24/05/2018 76 ĂN ĐỀ
23/05/2018 44 ĂN ĐỀ
22/05/2018 30 ĂN ĐỀ
21/05/2018 11 ĂN ĐỀ
20/05/2018 70 ĂN ĐỀ
19/05/2018 45 ĂN ĐỀ
18/05/2018 40 ĂN ĐỀ
17/05/2018 23 ĂN ĐỀ
16/05/2018 70 ĂN ĐỀ
15/05/2018 16 ĂN ĐỀ
14/05/2018 45 ĂN ĐỀ

 

3 CÀNG MIỀN BẮC SIÊU VIP

Tư vấn lấy số và nạp thẻ - anh/em liên hệ SMS: 01627403238

Bạn là người chơi 3 CÀNG MIỀN BẮC mà chưa bao giờ biết mùi chiến thắng, Hãy thử ngay với phương pháp phân tích, thống kê siêu chuẩn xác của chúng tôi. Hãy để giúp các bạn chiến thắng hôm nay.

  3 CÀNG MIỀN BẮC , ngày, giá: 8.000.000 VNĐ
Các bạn sẽ nhận được số từ 8h00 đến 18h00.
Có thể nạp cộng dồn ( Ví dụ 16 cái 500k )
Hỗ trợ : Viettel, Mobiphone, Vinaphone, Gate, VNMobile

Quý khách vui lòng liên hệ phần CHAT bên dưới để được hỗ trợ nếu nạp thẻ bị lỗi

 NẠP THẺ TẠI ĐÂY 

 

THỐNG KÊ KẾT QUẢ BA CÀNG MIỀN BẮC SIÊU CHUẨN

  NGÀY 3 CÀNG MB  KẾT QUẢ
HÔM NAY  

ĐÃ CHỐT SỐ VIP A/E VÀO LẤY SỐ!

22/10/2018 258 TRÚNG
21/10/2018 132 TRÚNG
20/10/2018 328 TRÚNG
19/10/2018 214 TRÚNG
18/10/2018 850 TRÚNG
17/10/2018 416 TRÚNG
16/10/2018 524 TRÚNG
15/10/2018 019 TRÚNG
14/10/2018 128 TRÚNG
13/10/2018 145 TRÚNG
12/10/2018 218 TRÚNG
11/10/2018 705 TRÚNG
10/10/2018 043 TRÚNG
09/10/2018 135 TRÚNG
08/10/2018 832 TRÚNG
07/10/2018 739 TRÚNG
06/10/2018 515 TRÚNG
05/10/2018 926 TRÚNG
04/10/2018 134 TRÚNG
03/10/2018 237 TRÚNG
02/10/2018 644 TRÚNG
01/10/2018 665 TRÚNG
30/09/2018 455 TRÚNG
29/09/2018 030 TRÚNG
28/09/2018 356 TRÚNG
27/09/2018 915 TRÚNG
26/09/2018 922 TRÚNG ĐB 22
25/09/2018 654 TRÚNG
24/09/2018 569 TRÚNG
23/09/2018 662 TRÚNG
22/09/2018 578 TRÚNG
21/09/2018 221 TRÚNG
20/09/2018 096 TRÚNG
19/09/2018 177 TRÚNG
18/09/2018 720 TRÚNG
17/09/2018 143 TRÚNG
16/09/2018 963 TRÚNG
15/09/2018 077 TRÚNG
14/09/2018 588 TRÚNG
13/09/2018 562 TRÚNG
12/09/2018 156 TRÚNG
11/09/2018 040 TRÚNG
10/09/2018 845 TRÚNG
09/09/2018 453 TRÚNG
08/09/2018 915 TRÚNG
07/09/2018 197 TRÚNG
06/09/2018 964 TRÚNG
05/09/2018 788 TRÚNG
04/09/2018 308 TRÚNG
03/09/2018 049 TRÚNG
02/09/2018 640 TRÚNG
01/09/2018 319 TRÚNG
31/08/2018 067 TRÚNG
30/08/2018 660 TRÚNG
29/08/2018 187 TRÚNG
28/08/2018 327 TRÚNG
27/08/2018 987 TRÚNG
26/08/2018 081 TRÚNG
25/08/2018 360 TRÚNG
24/08/2018 517 TRÚNG
23/08/2018 935 TRÚNG
22/08/2018 873 TRÚNG
21/08/2018 056 TRÚNG
20/08/2018 757 TRÚNG
19/08/2018 219 TRÚNG
18/08/2018 177 TRÚNG
17/08/2018 527 TRÚNG
16/08/2018 187 TRÚNG
15/08/2018 662 TRÚNG
14/08/2018 386 TRÚNG
13/08/2018 149 TRÚNG
12/08/2018 677 TRÚNG
11/08/2018 460 TRÚNG
10/08/2018 681 TRÚNG
09/08/2018 717 TRÚNG
08/08/2018 929 TRÚNG
07/08/2018 723 TRÚNG
06/08/2018 214 TRÚNG
05/08/2018 138 TRÚNG
04/08/2018 624 TRÚNG
03/08/2018 786 TRÚNG
02/08/2018 638 TRÚNG
01/08/2018 128 TRÚNG
31/07/2018 236 TRÚNG
30/07/2018 672 TRÚNG
29/07/2018 492 TRÚNG
28/07/2018 833 TRÚNG
27/07/2018 031 TRÚNG
26/07/2018 356 TRÚNG
25/07/2018 841 TRÚNG
24/07/2018 570 TRÚNG
23/07/2018 786 TRÚNG
22/07/2018 892 TRÚNG
21/07/2018 268 TRÚNG
20/07/2018 749 TRÚNG
19/07/2018 817 TRÚNG
18/07/2018 669 TRÚNG
17/07/2018 323 TRÚNG
16/07/2018 371 TRÚNG
15/07/2018 740 TRÚNG
14/07/2018 023 TRÚNG
13/07/2018 401 TRÚNG
12/07/2018 965 TRÚNG
11/07/2018 854 TRÚNG
10/07/2018 157 TRÚNG
09/07/2018 845 TRÚNG
08/07/2018 299 TRÚNG
07/07/2018 967 TRÚNG
06/07/2018 514 TRÚNG
05/07/2018 215 MISS
04/07/2018 995 TRÚNG
03/07/2018 530 TRÚNG
02/07/2018 587 TRÚNG
01/07/2018 017 TRÚNG
30/06/2018 442 TRÚNG
29/06/2018 983 TRÚNG
28/06/2018 594 TRÚNG
27/06/2018 098 TRÚNG
26/06/2018 992 TRÚNG
25/06/2018 883 TRÚNG
24/06/2018 249 TRÚNG
23/06/2018 296 TRÚNG
22/06/2018 183 TRÚNG
21/06/2018 997 TRÚNG
20/06/2018 615 TRÚNG
19/06/2018 681 MISS
18/06/2018 133 TRÚNG
17/06/2018 564 TRÚNG
16/06/2018 948 TRÚNG
15/06/2018 145 TRÚNG
14/06/2018 343 TRÚNG
13/06/2018 937 TRÚNG
12/06/2018 199 TRÚNG
11/06/2018 854 TRÚNG
10/06/2018 603 TRÚNG
09/06/2018 099 TRÚNG
08/06/2018 538 TRÚNG
07/06/2018 882 TRÚNG
06/06/2018 175 TRÚNG
05/06/2018 185 TRÚNG ĐB 85
04/06/2018 083 TRÚNG
03/06/2018 045 MISS
02/06/2018 685 TRÚNG
01/06/2018 872 TRÚNG
31/05/2018 554 TRÚNG
30/05/2018 163 TRÚNG
29/05/2018 997 TRÚNG
28/05/2018 938 TRÚNG
27/05/2018 408 TRÚNG
26/05/2018 873 TRÚNG
25/05/2018 936 TRÚNG
24/05/2018 876 TRÚNG
23/05/2018 544 TRÚNG
22/05/2018 330 TRÚNG
21/05/2018 511 TRÚNG
20/05/2018 370 TRÚNG
19/05/2018 245 TRÚNG
18/05/2018 740 TRÚNG

XỈU CHỦ MIỀN NAM VIP

Tư vấn lấy số và nạp thẻ - anh/em liên hệ SMS: 01627403238

Bạn là người chơi XỈU CHỦ MIỀN NAM mà chưa bao giờ biết mùi chiến thắng, Hãy thử ngay với phương pháp phân tích, thống kê siêu chuẩn xác của chúng tôi. Hãy để giúp các bạn chiến thắng hôm nay.

 XỈU CHỦ MIỀN NAM, ngày, giá: 8.000.000 VNĐ
Các bạn sẽ nhận được số từ 8h00 đến 18h00.
Có thể nạp cộng dồn ( Ví dụ 16 cái 500k )
Hỗ trợ : Viettel, Mobiphone, Vinaphone, Gate, VNMobile

Quý khách vui lòng liên hệ phần CHAT bên dưới để được hỗ trợ nếu nạp thẻ bị lỗi

 NẠP THẺ TẠI ĐÂY 

 

THỐNG KÊ KẾT QUẢ XỈU CHỦ MIỀN NAM VIP

  NGÀY XỈU CHỦ MN  KẾT QUẢ
HÔM NAY  

ĐÃ CHỐT SỐ VIP A/E VÀO LẤY SỐ!

 22/10/2018  HCM 232,ĐT 826,CM 595  Ăn HCM,ĐT,CM
 21/10/2018  TG 291,KG 174,ĐL 378  Ăn TG,KG,ĐL
 20/10/2018  HCM 866,LA 048,BP 534,HG 117  Ăn HCM,LA,BP,HG
 19/10/2018  VL 962,BD 155,TV 373  Ăn VL,BD,TV
 18/10/2018  TN 218,AG 595,BT 180  Ăn TN,AG,BT
 17/10/2018  ĐN 048,CT 981,ST 789  Ăn ĐN,CT,ST
 16/10/2018  BT 158,VT 525,BL 497  Ăn BT,VT,BL
 15/10/2018  HCM 504,ĐT 869,CM 835  Ăn HCM,ĐT,CM
 14/10/2018  TG 388,KG 917,ĐL 179  Ăn TG,KG,ĐL
 13/10/2018  HCM 289,LA 096,BP 449,HG 921  Ăn HCM,LA,HG
 12/10/2018  VL 473, BD 950, TV 968  Ăn VL,BD,TV
 11/10/2018  TN 948,AG 041,BT 685  Ăn TN,AG,BT
 10/10/2018  ĐN 645,CT 390,ST 901  Ăn ĐN,CT,ST
 09/10/2018  BT 979,VT 468,BL 556  Ăn BT,VT,BL
 08/10/2018  HCM 053,ĐT 574,CM 037  Ăn HCM,ĐT,CM
 07/10/2018  TG 385,KG 600,ĐL 562  Ăn TG,KG,ĐL
 06/10/2018  HCM 811,LA 961,BP 049,HG 090  Ăn HCM,LA,BP,HG
 05/10/2018  VL 360,BD 748,TV 440  Ăn VL,BD,TV
 04/10/2018  TN 093,AG 408,BT 026  Ăn TN,AG,BT
 03/10/2018  ĐN 833,CT 904,ST 490  Ăn ĐN,CT,ST
 02/10/2018  BT 058,VT 515,BL 396  Ăn BT,VT,BL
 01/10/2018  HCM 507,ĐT 205,CM 554  Ăn HCM,ĐT,CM
 30/09/2018  TG 516,KG 469,ĐL 140  Ăn TG,KG,ĐL
 29/09/2018  HCM 013,LA 299,BP 910,HG 788  Ăn HCM,LA,BP,HG
 28/09/2018  VL 395,BD 472,TV 573  Ăn VL,BD,TV
 27/09/2018  TN 896,AG 996,BT 503  Ăn TN,AG,BT
 26/09/2018  ĐN 200,CT 764,ST 191  Ăn ĐN,CT,ST
 25/09/2018  BT 614,VT 412,BL 220  Ăn BT,VT,BL
 24/09/2018  HCM 665,ĐT 146,CM 249  Ăn HCM,ĐT,CM
 23/09/2018  TG 427,KG 349,ĐL 840  Ăn TG,KG,ĐL
 22/09/2018  HCM 159,LA 093,BP 369,HG 942  Ăn HCM,LA,BP,HG
 21/09/2018  VL 895,BD 313,TV 794  Ăn VL,BD,TV
 20/09/2018  TN 285,AG 077,BT 155  Ăn TN,BT
 19/09/2018  ĐN 077,CT 934,ST 231  Ăn ĐN,CT,ST
 18/09/2018  BT 740,VT 649,BL 883  Ăn BT,VT,BL
 17/09/2018  HCM 447,ĐT 679,CM 517  Ăn HCM,ĐT,CM
 16/09/2018  TG 927,KG 176,ĐL 507  Ăn TG,KG,ĐL
 15/09/2018  HCM 722,LA 668,BP 373,HG 398  Ăn HCM,LA,BP,HG
 14/09/2018  VL 021,BD 212,TV 052  Ăn,BD,TV
 13/09/2018  TN 699,AG 797,BT 972  Ăn TN,AG,BT
 12/09/2018  ĐN 894,CT 687,ST 569  Ăn ĐN,CT,ST
 11/09/2018  BT 987,VT 594,BL 398  Ăn BT,VT,BL
 10/09/2018  HCM 267,ĐT 123,CM 139  Ăn HCM,ĐT,CM
 09/09/2018  TG 323,KG 646,ĐL 836  Ăn TG,KG,ĐL
 08/09/2018  HCM 367,LA 266,BP 953,HG 012  Ăn HCM,BP,HG
 07/09/2018  VL 703,BD 525,TV 358  Ăn VL,BD,TV
 06/09/2018  TN 216,AG 161,BT 853  Ăn TN,BT
 05/09/2018  ĐN 651,CT 517,ST 618  Ăn ĐN,CT,ST
 04/09/2018  BT 519,VT 939,BL 953  Ăn BT,VT,BL
 03/09/2018  HCM 490,ĐT 057,CM 817  Ăn HCM,ĐT,CM
 02/09/2018  TG 665,KG 314,ĐL 249  Ăn TG,KG,ĐL
 01/09/2018  HCM 422,LA 192,BP 116,HG 272  Ăn HCM,LA,HG
 31/08/2018  VL 124,BD 535,TV 276  Ăn,BD,TV
 30/08/2018  TN 623,AG 625,BT 962  Ăn TN,AG,BT
 29/08/2018  ĐN  465,VT 915,ST 443  Ăn ĐN,CT,ST
 28/08/2018  BT 933,VT 961,BL 169  Ăn BT,VT,BL
 27/08/2018  HCM 700,ĐT 212,CM 738  Ăn HCM,ĐT,CM
 26/08/2018  TG 769,KG 843,ĐL 963  Ăn TG,KG,ĐL
 25/08/2018  HCM 686,LA 926,BP 632,HG 688  Ăn HCM,LA,BP
 24/08/2018  VL 210,BD 837,TV 660  Ăn,BD,TV
 23/08/2018  TN 863,AG 238,BT 274  Ăn TN,AG,BT
 22/08/2018  ĐN 584,CT 201,ST 399  Ăn ĐN,CT,ST
 21/08/2018  BT 635,VT 750,BL 126  Ăn BT,VT,BL
 20/08/2018  HCM 010,ĐT 123,CM 021  Ăn HCM,ĐT,CM
 19/08/2018  TG 721,KG 377,ĐL 046  Miss
 18/08/2018  HCM 477,LA 089,BP 884,HG 041  Ăn HCM,LA,HG
 17/08/2018  VL 953,BD 075,TV 356  Ăn VL,BD,TV
 16/08/2018  TN 717,AG 774,BT 836  Ăn TN,AG,BT
 15/08/2018  ĐN 314,CT 633,ST 991  Ăn ĐN,ST
 14/08/2018  BT 914,VT 091,BL 129  Ăn BT,VT,BL
 13/08/2018  HCM 867,ĐT 408,CM 454  Ăn HCM,ĐT,CM
 12/08/2018  TG 525,KG 684,ĐL 549  Ăn TG,KG,ĐL
 11/08/2018  HCM 220,LA 384,BP 240,HG 005  Ăn HCM,LA,BP
 10/08/2018  VL 409,BD 872,TV 919  Ăn VL,BD,TV
 09/08/2018  TN 790,AG 890,BT 746  Ăn TN,AG,BT
 08/08/2018  ĐN 726,CT 842,ST 173  Ăn ĐN,CT,ST
 07/08/2018  BT 899,VT 203,BL 564  Ăn BT,VT,BL
 06/08/2018  HCM 164,ĐT 548,CM 572  Ăn HCM,ĐT,CM
 05/08/2018  TG 386,KG 789,ĐL 760  Ăn TG,KG,ĐL
 04/08/2018  HCM 395,LA 236,BP 565,HG 332  Ăn HCM,LA,BP
 03/08/2018  VL 126,BD 710,TV 985  Ăn,BD,TV
 02/08/2018  TN 390,AG 414,BT 959  Ăn TN,BT
 01/08/2018  ĐN 679,CT 231,ST 216  Ăn ĐN,CT,ST
 31/07/2018  BT 039,VT 813,BL 631  Ăn BT,VT,BL
 30/07/2018  HCM 340,ĐT 112,CM 640  Ăn HCM,ĐT,CM
 29/07/2018  TG 393,KG 654,ĐL 971  Ăn TG,KG,ĐL
 28/07/2018  HCM 258,LA 259,BP 980,HG 055  Ăn HCM,LA,BP
 27/07/2018  VL 913,BD 276,TV 884  Ăn VL,BD,TV
 26/07/2018  TN 814,AG 156,BT 849  Ăn TN,AG,BT
 25/07/2018  ĐN 671,CT 467,ST 131  Ăn ĐN,CT,ST
 24/07/2018  BT 320,VT 720,BL 473  Ăn BT,VT,BL
 23/07/2018  HCM 948,ĐT 670,CM 636  Ăn HCM,ĐT,CM
 22/07/2018  TG 756,KG 936,ĐL 607  Ăn TG,KG,ĐL
 21/07/2018  HCM 439,LA 060,BP 961,HG 275  Ăn HCM,BP,HG
 20/07/2018  VL 885,BD 541,TV 417  Ăn VL,BD,TV
 19/07/2018  TN 629,AG 979,BT 794  Ăn TN,AG,BT
 18/07/2018  ĐN 840,CT 169,ST 326  Ăn ĐN,ST
 17/07/2018  BT 551,VT 955,BL 438  Ăn BT,VT,BL
 16/07/2018  HCM 812,ĐT 725,CM 271  Ăn HCM,ĐT,CM
 15/07/2018  TG 286,KG 971,ĐL 083  Ăn TG,KG,ĐL
 14/07/2018  HCM 031,LA 422,BP 977,HG 130  Ăn HCM,LA,HG
 13/07/2018  VL 451,BD 935,TV 892  Ăn VL,BD,TV
 12/07/2018  TN 945,AG 029,BT 502  Ăn TN,AG,BT
 11/07/2018  ĐN 041,CT 167,ST 987  Ăn ĐN,CT,ST
 10/07/2018  BT 680,VT 510,BL 725  Ăn BT,VT,BL
 09/07/2018  HCM 224,ĐT 902,CM 611  Ăn HCM,ĐT,CM
 08/07/2018  TG 312,KG 962,ĐL 388  Ăn TG,KG,ĐL
 07/07/2018  HCM 915,LA 567,BP 304,HG 624  Ăn HCM,BP,HG
 06/07/2018  VL 124,BD 649,TV 046  Ăn BD,TV
 05/07/2018  TN 238,AG 058,BT 692  Ăn TN,AG,BT
 04/07/2018  ĐN 618,CT 054,ST 532  Ăn ĐN,CT,ST
 03/07/2018  BT 419,VT 557,BL 518  Ăn BT,VT,BL
 01/07/2018  TG 118,KG 667,ĐL 717  Ăn TG,KG,ĐL
 30/06/2018  HCM 243,LA 445,BP 252,HG 675  Ăn HCM,LA,HG
 29/06/2018  VL 690,BD 557,TV 066  Ăn VL,BD,TV
 28/06/2018  TN 267,AG 130,BT 529  Ăn TN,BT
 27/06/2018  ĐN 894,CT 556,ST 759  Ăn ĐN,CT,ST
 26/06/2018  BT 598,VT 976,BL 490  Ăn BT,VT,BL
 25/06/2018  HCM 389,ĐT 473,CM 446  Ăn HCM,ĐT,CM
 24/06/2018  TG 584,KG 849,ĐL 610  Ăn TG,KG,ĐL
 23/06/2018  HCM 172,LA 236,BP 770,HG 416  Ăn HCM,LA,HG
 22/06/2018  VL 887,BD 812,TV 508  Ăn VL,BD,TV
 21/06/2018  TN 772,AG 186,BT 453  Ăn TN,AG,BT
 20/06/2018  ĐN 121,CT 332,ST 493  Ăn ĐN,ST
 19/06/2018  BT 136,VT 928,BL 702  Ăn BT,VT,BL
 18/06/2018  HCM 893,ĐT 630,CM 530  Ăn HCM,ĐT,CM
 17/06/2018  TG 869,KG 083,ĐL 518  Ăn TG,KG,ĐL
 16/06/2018  HCM 140,LA 857,BP 437,HG 964  Ăn HCM,LA,BP,HG
 15/06/2018  VL 750,BD 380,TV 177  Ăn VL,BD,TV
 14/06/2018  TN 628,AG 341,BT 266  Ăn TN,AG,BT
 13/06/2018  ĐN 249,CT 227,ST 697  Ăn ĐN,CT,ST
 12/06/2018  BT 242,VT 959,BL 621  Ăn BT,VT,BL
 11/06/2018  HCM 575,ĐT 076,CM 464  Ăn HCM,ĐT,CM
 10/06/2018  TG 315,KG 308,ĐL 355  Ăn TG,KG,ĐL
 09/06/2018  HCM 533,LA 752,BP 487,HG 017  Ăn HCM,LA,BP,HG
 08/06/2018  VL 720,BD 040,TV 912  Ăn VL,BD,TV
 07/06/2018  TN 566,AG 294,BT 996  Ăn TN,AG,BT
 06/06/2018  ĐN 142,CT 827,ST 286  Ăn ĐN,CT,ST
 05/06/2018  BT 884,VT 450,BL 613  Ăn BT,VT,BL
 04/06/2018  HCM 719,ĐT 879,CM 519  Ăn HCM,ĐT,CM
 03/06/2018  TG 447,KG 660,ĐL 285  Ăn TG,KG,ĐL
 02/06/2018  HCM 091,LA 833,BP 468,HG 362  Ăn HCM,HG
 01/06/2018  VL 617,BD 454,TV 264  Ăn VL,BD,TV
 31/05/2018  TN 267,AG 151,BT 312  Ăn TN,AG,BT
 30/05/2018  ĐN 647,CT 473,ST 141  Ăn ĐN,CT,ST
 29/05/2018  BT 425,VT 474,BL 504  Ăn BT,VT,BL
 28/05/2018  HCM 731,ĐT 338,CM 623  Ăn HCM,ĐT,CM
 27/05/2018  TG 397,KG 516,ĐL 287  Ăn TG,KG,ĐL
 26/05/2018  HCM 345,LA 266,BP 161,HG 456  Ăn HCM,HG
 25/05/2018  VL 328,BD 660,TV 784  Ăn VL,BD,TV
 24/05/2018  TN 291,AG 787,BT 020  Ăn TN,AG,BT
 23/05/2018  ĐN 992,CT 899,ST 629  Ăn ĐN,ST
 22/05/2018  BT 548,VT 018,BL 382  Ăn BT,VT,BL
 21/05/2018  HCM 352,ĐT 252,CM 531  Ăn HCM,ĐT,CM
 20/05/2018  TG 825,KG 954,ĐL 063  Ăn TG,KG,ĐL
 19/05/2018  HCM 387,LA 750,BP 344,HG 861  Ăn HCM,LA,HG
 18/05/2018  VL 217,BD 337,TV 545  Ăn VL,BD,TV
 17/05/2018  TN 378,AG 984,BT 919  Ăn TN,AG,BT
 16/05/2018  ĐN 280,CT 161,ST 943  Ăn ĐN,CT,ST