SONG THỦ LÔ MIỀN NAM

Bạn là người chơi SONG THỦ LÔ MIỀN NAM mà chưa bao giờ biết mùi chiến thắng, Hãy thử ngay với phương pháp phân tích, thống kê siêu chuẩn xác của chúng tôi. Hãy để giúp các bạn chiến thắng hôm nay.

 SONG THỦ LÔ MIỀN NAM, ngày, giá: 300.000 VNĐ
Các bạn sẽ nhận được số từ 8h00 đến 18h00.
Có thể nạp cộng dồn ( Ví dụ 3 cái 100k )
Hỗ trợ : Viettel, Mobiphone, Vinaphone, Gate, VNMobile

 NẠP THẺ TẠI ĐÂY 

 

THỐNG KÊ KẾT QUẢ SONG THỦ LÔ MIỀN NAM

  NGÀY SONG THỦ LÔ MN  KẾT QUẢ
HÔM NAY  

ĐÃ CHỐT SỐ VIP A/E VÀO LẤY SỐ!

 21/07/2018  HCM 55-18,LA 72-03,BP 31-59,HG 08-57  Ăn HCM,BP,HG
 20/07/2018  VL 66-05,BD 23-89,TV 08-62  Ăn VL,BD,TV
 19/07/2018  TN 19-73,AG 62-48,BT 12-84  Ăn TN,AG,BT
 18/07/2018  ĐN 74-55,CT 21-34,ST 01-45  Ăn ĐN,CT,ST
 17/07/2018  BT 33-96,VT 09-19,BL 80-70  Ăn BT,VT,BL
 16/07/2018  HCM 02-49,ĐT 98-64,CM 24-68  Ăn HCM,ĐT,CM
 15/07/2018  TG 52-30,KG 48-21,ĐL 11-84  Ăn TG,KG,ĐL
 14/07/2018  HCM 77-16,LA 88-54,BP 80-90,HG 24-28  Ăn HCM,LA,HG
 13/07/2018  VL 96-33,BD 93-61,TV 66-27  Ăn VL,BD,TV
 12/07/2018  TN 02-91,AG 45-28,BT 81-41  Ăn TN,AG,BT
 11/07/2018  ĐN 23-10,CT 25-44,ST 90-94  Ăn ĐN,CT,ST
 10/07/2018  BT 21-92,VT 02-56,BL 55-05  Ăn BT,VT,BL
 09/07/2018  HCM 67-59,ĐT 18-81,CM 68-72  Ăn HCM,ĐT,CM
 08/07/2018  TG 32-05,KG 75-60,ĐL 11-09  Ăn TG,KG,ĐL
 07/07/2018  HCM 89-93,LA 13-34,BP 81-91,HG 70-77  Ăn HCM,BP,HG
 06/07/2018  VL 60-12,BD 30-18,TV 40-13  Ăn BD,TV
 05/07/2018  TN 10-52,AG 05-77,BT 89-23  Ăn TN,AG,BT
 04/07/2018  ĐN 30-68,CT 31-40,ST 50-96  Ăn CT,ST
 03/07/2018  BT 58-37,VT 24-12,BL 50-36  Miss
 01/07/2018  TG 21-04,KG 60-25,ĐL 81-52  Ăn TG,KG,ĐL
 30/06/2018  HCM 10-83,LA 50-27,BP 59-68,HG 39-74  Ăn HCM,LA,BP,HG
 29/06/2018  VL 96-34,BD 53-34,TV 12-57  Ăn VL,BD,TV
 28/06/2018  TN 12-88,AG 40-74,BT 29-53  Ăn TN,AG,BT
 27/06/2018  ĐN 60-73,CT 26-58,ST 41-20  Ăn ĐN,CT,ST
 26/06/2018  BT 07-35,VT 60-42,BL 85-43  Ăn BT,VT,BL
 25/06/2018  HCM 42-53,ĐT 41-66,CM 96-27  Ăn HCM,ĐT,CM
 24/06/2018  TG 51-43,KG 02-65,ĐL 91-25  Ăn TG,KG,ĐL
 23/06/2018  HCM 17-87,LA 23-66,BP 83-56,HG 82-32  Ăn HCM,LA,BP,HG
 22/06/2018  VL 72-48,BD 56-04,TV 34-14  Miss
 21/06/2018  TN 35-66,AG 25-52,BT 93-12  Ăn TN,AG,BT
 20/06/2018  ĐN 04-96,CT 98-44,ST 61-59  Ăn ĐN,CT,ST
 19/06/2018  BT 45-49,VT 23-48,BL 36-19  Ăn BT,VT,BL
 18/06/2018  HCM 74-37,ĐT 02-27,CM 10-57  Ăn HCM,ĐT,CM
 17/06/2018  TG 16-21,KG 40-52,ĐL 50-84  Ăn TG,KG,ĐL
 16/06/2018  HCM 57-49,LA 23-81,BP 28-68,HG 62-81  Ăn HCM,LA,BP,HG
 15/06/2018  VL 12-20,BD 80-21,TV 61-22  Ăn VL,BD,TV
 14/06/2018  TN 03-28,AG 52-34,BT 57-72  Ăn TN,AG,BT
 13/06/2018  ĐN 97-85,CT 81-40,ST 12-02  Ăn ĐN,CT,ST
 12/06/2018  BT 17-26,VT 51-36,BL 20-78  Ăn BT,VT,BL
 11/06/2018  HCM 47-65,ĐT 36-73,CM 22-79  Ăn HCM,ĐT,CM
 10/06/2018  TG 30-11,KG 61-27,ĐL 63-51  Ăn TG,KG,ĐL
 09/06/2018  HCM 12-42,LA 44-36,BP 65-46,HG 41-65  Ăn HCM,LA,BP,HG
 08/06/2018  VL 29-77,BD 71-85,TV 02-28  Ăn VL,BD,TV
 07/06/2018  TN 32-65,AG 74-98,BT 47-96  Ăn TN,AG,BT
 06/06/2018  ĐN 95-59,CT 85-38,ST 32-11  Ăn ĐN,CT,ST
 05/06/2018  BT 80-49,VT 08-41,BL 47-68  Ăn BT,VT,BL
 04/06/2018  HCM 22-30,ĐT 34-13,CM 50-37  Ăn HCM,ĐT,CM
 03/06/2018  TG 56-21,KG 26-38,ĐL 79-54  Ăn TG,KG,ĐL
 02/06/2018  HCM 95-85,LA 73-05,BP 53-46,HG 63-51  Ăn HCM,LA,BP,HG
 01/06/2018  VL 96-42,BD 81-32,TV 11-74  Ăn VL,BD,TV
 31/05/2018  TN 07-80,AG 71-40,BT 40-38  Ăn TN,AG,BT
 30/05/2018  ĐN 02-77,CT 82-45,ST 32-88  Ăn ĐN,CT,ST
 29/05/2018  BT 37-83,VT 52-98,BL 77-60  Ăn BT,VT,BL
 28/05/2018  HCM 27-79,ĐT 15-46,CM 83-11  Ăn HCM,ĐT,CM
 27/05/2018  TG 77-60,KG 58-47,ĐL 73-01  Ăn TG,KG,ĐL
 26/05/2018  HCM 41-34,LA 23-93,BP 35-63,HG 10-89  Ăn BP
 25/05/2018  VL 50-36,BD 54-47,TV 87-18  Ăn VL
 24/05/2018  TN 88-47,AG 65-54,BT 12-92  Ăn TN,AG,BT
 23/05/2018  ĐN 86-42,CT 21-75,ST 83-35  Ăn ĐN,CT,ST
 22/05/2018  BT 65-33,VT 67-45,BL 13-51  Ăn BT,VT,BL
 21/05/2018  HCM 24-12,ĐT 50-90,CM 40-81  Ăn HCM,ĐT,CM
 20/05/2018  TG 85-58,KG 65-80,ĐL 93-51  Ăn TG,KG,ĐL
 19/05/2018  HCM 15-96,LA 43-36,BP 13-27,HG 13-91  Ăn HCM,LA,BP,HG
 18/05/2018  VL 61-32,BD 54-48,TV 92-97  Ăn VL,BD,TV
 17/05/2018  TN 08-35,AG 20-13,BT 62-52  Ăn TN,AG,BT
 16/05/2018  ĐN 13-23,CT 03-84,ST 52-77  Ăn ĐN,CT,ST
 15/05/2018  BT 67-74,VT 46-56,BL 38-71  Ăn BT,VT,BL
 14/05/2018  HCM 26-76,ĐT 68-04,CM 44-75  Ăn HCM,ĐT,CM
 13/05/2018  TG 15-96,KG 12-55,ĐL 89-82  Ăn TG,KG,ĐL
 12/05/2018  HCM 04-14,LA 10-48,BP 12-21,HG 32-55  Ăn HCM,LA,BP,HG
 11/05/2018  VL 33-95,BD 32-19,TV 39-94  Ăn VL,BD,TV
 10/05/2018  TN 21-69,AG 05-03,BT 25-74  Ăn TN
 09/05/2018  ĐN 72-56,CT 19-47,ST 10-01  Ăn ĐN,CT,ST
 08/05/2018  BT 49-34,VT 31-04,BL 43-56  Ăn BT,VT,BL
 07/05/2018  HCM 87-70,ĐT 45-51,CM 02-25  Ăn HCM,ĐT,CM
 06/05/2018  TG 86-11,KG 28-76,ĐL 10-92  Ăn TG,KG,ĐL
 05/05/2018  HCM 42-76,LA 21-72,BP 40-11,HG 14-59  Ăn HCM,LA,BP,HG
 04/05/2018  VL 10-01,BD 77-45,TV 23-17  Ăn VL,BD,TV
 03/05/2018  TN 06-71,AG 12-38,BT 45-76  Ăn TN,AG,BT
 02/05/2018  ĐN 67-13,CT 40-54,ST 50-21  Ăn ĐN,CT,ST
 01/05/2018  BT 74-36,VT 41-10,BL 68-06  Ăn BT,VT,BL
 30/04/2018  HCM 25-52,ĐT 30-03,CM 16-74  Ăn HCM,ĐT,CM
 29/04/2018  TG 08-77,KG 21-61,ĐL 25-70  Ăn TG,KG,ĐL
 28/04/2018  HCM 96-15,LA 32-64,BP 34-71,HG 81-23  Ăn HCM,LA,BP,HG
 27/04/2018  VL 13-31,BD 19-87,TV 50-12  Ăn VL,BD,TV
 26/04/2018  TN 32-46,AG 62-91,BT 71-59  Ăn TN,AG,BT
 25/04/2018  ĐN 90-40,CT 52-66,ST 23-15  Ăn ĐN,CT,ST
 24/04/2018  BT 92-20,VT 11-08,BL 61-80  Ăn BT,VT,BL
 23/04/2018  HCM 02-78,ĐT 48-04,CM 67-11  Ăn HCM,ĐT,CM
 22/04/2018  TG 82-60,KG 35-77,ĐL 27-31  Ăn TG,KG,ĐL
 21/04/2018  HCM 64-46,LA 20-45,BP 10-83,HG 91-88  Ăn HCM,LA,BP,HG
 20/04/2018  VL 13-94,BD 06-36,TV 54-90  Ăn VL,BD,TV
 19/04/2018  TN 36-95,AG 89-69,BT 52-21  Ăn AG
 18/04/2018  ĐN 51-54,CT 05-83,ST 42-59  Ăn CT
 17/04/2018  BT 56-29,VT 89-35,BL 44-26  Ăn BT,VT
 16/04/2018  HCM 21-94,ĐT 5075,CM 90-45  Ăn HCM,ĐT,CM
 15/04/2018  TG 23-34,KG 95-62,ĐL 71-26  Ăn TG,KG,ĐL
 14/04/2018  HCM 57-16,LA 10-60,BP 71-29,HG 13-84  Ăn HCM,LA,BP,HG
 13/04/2018  VL 55-12,BD 57-79,TV 14-42  Ăn VL,BD,TV
 12/04/2018  TN 36-68,AG 91-09,BT 73-66  Ăn TN,AG,BT
 11/04/2018  ĐN 18-09,CT 34-43,ST 40-39  Ăn ĐN,CT,ST
 10/04/2018  BT 41-96,VT 18-85,BL 59-56  Ăn BT,VT,BL
 09/04/2018  HCM 39-58,ĐT 14-39,CM 26-61  Ăn HCM,ĐT,CM
 08/04/2018  TG 10-78,KG 31-72,ĐL 91-05  Ăn TG,KG,ĐL
 07/04/2018  HCM 22-09,LA 04-86,BP 82-61,HG 75-16  Ăn HCM,LA,BP,HG
 06/04/2018  VL 86-45,BD 41-56,TV 75-70  Ăn VL,BD,TV
 05/04/2018  TN 12-03,AG 61-91,BT 30-06  Ăn TN,AG,BT
 28/03-04/04/2018  Hệ Thống Bảo Trì
 27/03/2018  BT 15-54,VT 05-64,BL 27-83  Ăn BT,VT,BL
 26/03/2018  HCM 79-37,ĐT 21-74,CM 61-74  Ăn ĐT
 25/03/2018  TG 22-96,KG 65-36,ĐL 36-17  Ăn TG,KG,ĐL
 24/03/2018  HCM 67-79,LA 21-99,BP 26-54,HG 20-51  Ăn HG
 23/03/2018  VL 83-29,BD 23-60,TV 30-55  Ăn VL,BD,TV
 21/03/2018  ĐN 21-95,CT 13-53,ST 37-59  Win ĐN,CT,ST
 20/03/2018  BT 83-03,VT 41-67,BL 09-43  Win BT,VT,BL
 16/03/2018  VL 50-34,BD 14-51,TV 04-84  Win VL,BD,TV
 15/03/2018  TN 24-96,AG 52-89,BT 61-66  Miss
 14/03/2018  ĐN 15-70,CT 22-38,ST 50-19  Win ĐN,CT,ST
 13/03/2018  BT 82-46,VT 50-35,BL 72-29  Win BT,VT,BL
 12/03/2018  HCM 69-13,ĐT 50-79,CM 81-52  Win HCM,ĐT,CM
 11/03/2018  TG 06-60,KG 08-14,ĐL 76-15  Win TG,KG,ĐL
 10/03/2018  HCM 78-23,LA 40-68,BP 60-33,HG 06-01  Win HCM,LA,BP,HG
 09/03/2018  VL 90-08,BD 34-41,TV 35-95  Win VL,BD,TV
 08/03/2018  TN 34-12,AG 50-08,BT 92-78  Win TN,AG,BT
 07/03/2018  ĐN 83-98,CT 10-83,ST 37-31  Win ĐN,CT,ST
 06/03/2018  BT 23-39,VT 72-54,BL 80-45  Win BT,VT,BL
 05/03/2018  HCM 45-32,ĐT 71-58,CM 09-36  Miss
 04/03/2018  TG 21-84,KG 37-85,ĐL 69-54  Miss
 03/03/2018  HCM 64-39,LA 28-42,BP 72-32,HG 31-80  Win HCM,LA,BP,HG
 02/03/2018  VL 23-63,BD 69-70,TV 07-16  Win VL,BD,TV
 01/03/2018  TN 98-34,AG 58-08,BT 33-37  Miss
 28/02/2018  ĐN 32-85,CT 51-60,ST 42-86  Win CT,ST
 27/02/2018  BT 85-21,VT 22-74,BL 78-96  Win BL
 26/02/2018  HCM 92-46,ĐT 52-88,CM 63-19  Win ĐT
 25/02/2018  TG 54-24,KG 67-86,ĐL 65-35  Win TG,ĐL
 24/02/2018  HCM 71-96,LA 74-92,BP 25-60,HG 71-06  Win LA
 23/02/2018  VL 67-98,BD 24-35,TV 50-31  Win VL
 22/02/2018  TN 84-38,AG 53-07,BT 67-02  Win AG,BT
 21/02/2018  ĐN 22-41,CT 20-45,ST 73-52  Win ĐN,CT,ST
 20/02/2018  BT 18-70,VT 52-65,BL 33-28  Win BT,VT,BL
 19/02/2018  HCM 12-27,ĐT 47-65,CM 92-86  Win HCM,ĐT,CM
 18/02/2018  TG 80-29,KG 34-28,ĐL 43-40  Win TG,KG,ĐL
 17/02/2018  HCM 12-32,LA 42-11,BP 07-90,HG 42-84  Win HCM,LA,BP,HG
 16/02/2018  VL 63-27,BD 90-81,TV 85-07  Win VL,BD,TV
 15/02/2018  TN 46-72,AG 12-07,BT 22-58  Win TN
 14/02/2018  ĐN 89-31,CT 09-24,ST 87-12  Miss
 13/02/2018  BT 64-28,VT 35-96,BL 10-28  Miss
 12/02/2018  HCM 23-61,ĐT 56-86,CM 52-07  Miss
 11/02/2018  TG 53-86,KG 21-05,ĐL 56-16  Win TG,KG,ĐL
 10/02/2018  HCM 25-15,LA 08-63,BP 70-38,HG 10-74  Win HCM,LA,BP,HG
 09/02/2018  VL 56-19,BD 65-50,TV 31-46  Win VL,BD,TV
 08/02/2018  TN 52-50,AG 30-61,BT 97-26  Win TN,AG
 07/02/2018  ĐN 98-27,CT 56-13,ST 49-78  Win ĐN
 06/02/2018  BT 03-47,VT 19-47,BL 79-25  Win VT
 05/02/2018  HCM 31-67,ĐT 50-36,CM 21-49  Win HCM,ĐT,CM
 04/02/2018  TG 94-37,KG 26-48,ĐL 10-85  Win ĐL
 03/02/2018  HCM 41-65,LA 28-04,BP 27-96,HG 52-48  Win BP,HG
 02/02/2018  VL 68-31,BD 74-15,TV 73-97  Win TV
 01/02/2018  TN 96-47,AG 64-26,BT 60-53  Win TN,AG
 31/01/2018  ĐN 06-23,CT 21-52,ST 60-23  Win ĐN,CT,ST
 30/01/2018  BT 30-90,VT 98-68,BL 67-21  Miss
 29/01/2018  HCM 91-34,ĐT 21-56,CM 53-58  Win HCM,ĐT,CM
 28/01/2018  TG 52-30,KG 18-42,ĐL 63-47  Win TG,KG,ĐL
 27/01/2018  HCM 12-19,LA 01-72,BP 79-61,HG 88-18  Win HCM,LA,BP,HG
 26/01/2018  VL 96-29,BD 51-40,TV 60-65  Win VL,BD,TV
 25/01/2018  TN 01-31,AG 36-81,BT 42-76  Win TN,AG,BT
 24/01/2018  ĐN 06-37  CT 65-69  ST 69-02  Win ĐN,CT
 23/01/2018  BT 18-31,VT 42-47,BL 36-86  Win BT,VT,BL
 22/01/2018  HCM 11-98,ĐT 38-57,CM 27-52  Win HCM,ĐT,CM
 21/01/2018  TG 27-95,KG 91-34,ĐL 41-04  Win TG,KG,ĐL
 20/01/2018  HCM 92-48,LA 47-31,BP 58-36,HG 01-75  Win HCM
 19/01/2018  VL 31-05,BD 75-30,TV 47-42  Miss
 18/01/2018  TN 22-55,AG 53-93,BT 65-35  Win TN,AG,BT
 17/01/2018  ĐN 12-67,CT 62-70,ST 30-49  Win ĐN,CT,ST
 16/01/2018  BT 92-40,VT 08-27,BL 41-77  Win BT,VT,BL
 15/01/2018  HCM 10-43,ĐT 40-12,CM 31-75  Win HCM,ĐT,CM
 14/01/2018  TG 04-76,KG 75-13,ĐL 23-96  Win TG,KG,ĐL
 13/01/2018  HCM 13-63,LA 05-29,BP 82-90,HG 22-99  Win HCM,LA,BP,HG
 12/01/2018  VL 89-09,BD 25-65,TV 41-74  Win BD
 11/01/2018  TN 10-41,AG 30-56,BT 92-18  Win TN,AG,BT
 10/01/2018  ĐN 47-31,CT 25-06,ST 13-48  Win CT
 09/01/2018  BT 13-28,VT 31-53,BL 70-84  Win BT,VT,BL
 08/01/2018  HCM 70-05,ĐT 86-70,CM 91-27  Win HCM,ĐT,CM
 07/01/2018  TG 22-03,KG 72-40,ĐL 71-64  Win TG,KG,ĐL
 06/01/2018  HCM 16-82,LA 63-42,BP 74-06,HG 03-87  Win HCM,LA,BP,HG
 05/01/2018  VL 71-02,BD 06-52,TV 31-34  Win VL,BD,TV
 04/01/2018  TN 82-19,AG 29-20,BT 02-79  Win TN,AG,BT
 03/01/2018  ĐN 30-73,CT 25-61,ST 04-82  Win ĐN,CT,ST
 02/01/2018  BT 62-37,VT 68-58,BL 71-17  Win BT,VT,BL
 01/01/2018  HCM 68-38,ĐT 30-08,CM 92-72  Win HCM,ĐT,CM
 31/12/2017  TG 37-80,KG 68-45,ĐL 70-20  Win TG,KG,ĐL
 30/12/2017  HCM 76-14,LA 08-27,BP 31-75,HG 73-30  Win HCM,LA,BP,HG
 29/12/2017  VL 46-66,BD 91-96,TV 59-21  Win VL,BD,TV
 28/12/2017  TN 37-29,AG 74-56,BT 13-84  Win TN,AG,BT
 27/12/2017  ĐN 60-14,CT 67-34,ST 15-72  Win ĐN,CT,ST
 26/12/2017  BT 31-13,VT 52-25,BL 50-79  Win BT,VT,BL
 25/12/2017  HCM 62-70,ĐT 53-09,CM 71-40  Win HCM,ĐT,CM
 24/12/2017  TG 42-51,KG 18-31,ĐL 53-63  Win TG,KG,ĐL
 23/12/2017  HCM 09-46,LA 69-31,BP 17-91,HG 80-70  Win HCM,LA,BP,HG
 22/12/2017  VL 05-55,BD 61-90,TV 27-96  Win VL,BD,TV
 21/12/2017  TN 23-32,AG 15-87,BT 46-01  Win TN,AG,BT
 20/12/2017  ĐN 24-44,CT 58-48,ST 14-93  Win ĐN,CT,ST
 19/12/2017  BT 62-56,VT 17-25,BL 84-51  Win BT,VT,BL
 18/12/2017  HCM 55-31,ĐT 71-66,CM 13-60  Win HCM,ĐT,CM
 17/12/2017  TG 27-39,KG 03-75,ĐL 37-11  Win TG,KG,ĐL
 16/12/2017  HCM 98-01,LA 82-18,BP 61-32,HG 42-77  Win HCM,LA,HG
 15/12/2017  VL 01-52,BD 70-58,TV 76-64  Win VL,BD,TV
 14/12/2017  TN 24-41,AG 05-72,BT 28-82  Win TN,AG,BT
 13/12/2017  ĐN 12-09,CT 58-70,ST 55-69  Win ĐN,CT,ST
 12/12/2017  BT 23-51,VT 38-87,BL 10-56  Win BT,VT,BL
 11/12/2017  HCM 90-73,ĐT 69-27,CM 25-04  Win HCM,ĐT,CM
 10/12/2017  TG 13-33,KG 73-26,ĐL 83-32  Win TG,KG,ĐL
 09/12/2017  HCM 01-15,LA 42-21,BP 36-75,HG 16-67  Win HCM,LA,BP,HG
 08/12/2017  VL 51-46,BD 19-60,TV 35-87  Win VL,BD,TV
 07/12/2017  TN 21-13,AG 56-46,BT 60-90  Win TN,AG,BT
 06/12/2017  ĐN 32-02,CT 67-58,ST 72-61  Win ĐN,CT,ST
 05/12/2017  BT 13-21,VT 91-12,BL 01-37  Win BT,VT,BL
 04/12/2017  HCM 45-34,ĐT 03-15,CM 61-39  Win HCM,ĐT,CM
 03/12/2017  TG 01-10,KG 13-27,ĐL 92-48  Win TG,KG,ĐL
 02/12/2017  HCM 11-56,LA 31-34,BP 61-70,HG 83-51  Win HCM,LA,HG
 01/12/2017  VL 96-11,BD 40-46,TV 71-18  Win VL,BD,TV
 30/11/2017  TN 15-57,AG 84-63,BT 90-09  Win TN,AG,BT
 29/11/2017  ĐN 01-25,CT 1882,ST 15-61  Win ĐN,CT,ST
 28/11/2017  BT 69-41,VT 41-72,BL 92-83  Win BT,VT,BL
 27/11/2017  HCM 67-31,ĐT 77-13,CM 89-48  Win HCM,ĐT
 26/11/2017  TG 21-66,KG 19-79,ĐL 25-83  Win TG,KG,ĐL
 25/11/2017  HCM 94-49,LA 32-07,BP 67-83,HG 74-52  Win HCM,LA,BP,HG
 24/11/2017  VL 30-91,BD 40-51,TV 64-51  Win VL,BD,TV
 23/11/2017  TN 40-25,AG 56-64,BT 15-10  Win TN,AG,BT
 22/11/2017  ĐN 02-12,CT 10-71,ST 55-44  Win ĐN,CT,ST
 21/11/2017  BT 60-30,VT 68-20,BL 71-85  Win BT,VT,BL
 20/11/2017  HCM 18-90,ĐT 43-52,CM 68-46  Win HCM,ĐT,CM
 19/11/2017  TG 12-22,KG 81-41,ĐL 28-82  Win TG,KG,ĐL
 18/11/2017  HCM 78-19,LA 35-69,BP 32-62,HG 21-83  Win HCM,LA,BP,HG
 17/11/2017  VL 23-45,BD 43-55,TV 65-18  Win VL,BD,TV
 16/11/2017  TN 76-37,AG 31-19,BT 53-98  Win TN,AG,BT
 15/11/2017  ĐN 53-25,CT 90-45,ST 91-72  Win ĐN,CT
 14/11/2017  BT 12-28,VT 63-76,BL 06-64  Win BT,VT,BL
 13/11/2017  HCM 04-12,ĐT 05-41,CM 16-44  Win HCM,ĐT,CM

 

Written by: admin