SONG THỦ LÔ MIỀN NAM

Bạn là người chơi SONG THỦ LÔ MIỀN NAM mà chưa bao giờ biết mùi chiến thắng, Hãy thử ngay với phương pháp phân tích, thống kê siêu chuẩn xác của chúng tôi. Hãy để giúp các bạn chiến thắng hôm nay.

 SONG THỦ LÔ MIỀN NAM, ngày, giá: 300.000 VNĐ
Các bạn sẽ nhận được số từ 8h00 đến 18h00.
Có thể nạp cộng dồn ( Ví dụ 3 cái 100k )
Hỗ trợ : Viettel, Mobiphone, Vinaphone, Gate, VNMobile

 NẠP THẺ TẠI ĐÂY 

THỐNG KÊ KẾT QUẢ SONG THỦ LÔ MIỀN NAM

  NGÀY SONG THỦ LÔ MN  KẾT QUẢ
HÔM NAY  
 19/01/2018  VL 31-05,BD 75-30,TV 47-42  Miss
 18/01/2018  TN 22-55,AG 53-93,BT 65-35  Win TN,AG,BT
 17/01/2018  ĐN 12-67,CT 62-70,ST 30-49  Win ĐN,CT,ST
 16/01/2018  BT 92-40,VT 08-27,BL 41-77  Win BT,VT,BL
 15/01/2018  HCM 10-43,ĐT 40-12,CM 31-75  Win HCM,ĐT,CM
 14/01/2018  TG 04-76,KG 75-13,ĐL 23-96  Win TG,KG,ĐL
 13/01/2018  HCM 13-63,LA 05-29,BP 82-90,HG 22-99  Win HCM,LA,BP,HG
 12/01/2018  VL 89-09,BD 25-65,TV 41-74  Win BD
 11/01/2018  TN 10-41,AG 30-56,BT 92-18  Win TN,AG,BT
 10/01/2018  ĐN 47-31,CT 25-06,ST 13-48  Win CT
 09/01/2018  BT 13-28,VT 31-53,BL 70-84  Win BT,VT,BL
 08/01/2018  HCM 70-05,ĐT 86-70,CM 91-27  Win HCM,ĐT,CM
 07/01/2018  TG 22-03,KG 72-40,ĐL 71-64  Win TG,KG,ĐL
 06/01/2018  HCM 16-82,LA 63-42,BP 74-06,HG 03-87  Win HCM,LA,BP,HG
 05/01/2018  VL 71-02,BD 06-52,TV 31-34  Win VL,BD,TV
 04/01/2018  TN 82-19,AG 29-20,BT 02-79  Win TN,AG,BT
 03/01/2018  ĐN 30-73,CT 25-61,ST 04-82  Win ĐN,CT,ST
 02/01/2018  BT 62-37,VT 68-58,BL 71-17  Win BT,VT,BL
 01/01/2018  HCM 68-38,ĐT 30-08,CM 92-72  Win HCM,ĐT,CM
 31/12/2017  TG 37-80,KG 68-45,ĐL 70-20  Win TG,KG,ĐL
 30/12/2017  HCM 76-14,LA 08-27,BP 31-75,HG 73-30  Win HCM,LA,BP,HG
 29/12/2017  VL 46-66,BD 91-96,TV 59-21  Win VL,BD,TV
 28/12/2017  TN 37-29,AG 74-56,BT 13-84  Win TN,AG,BT
 27/12/2017  ĐN 60-14,CT 67-34,ST 15-72  Win ĐN,CT,ST
 26/12/2017  BT 31-13,VT 52-25,BL 50-79  Win BT,VT,BL
 25/12/2017  HCM 62-70,ĐT 53-09,CM 71-40  Win HCM,ĐT,CM
 24/12/2017  TG 42-51,KG 18-31,ĐL 53-63  Win TG,KG,ĐL
 23/12/2017  HCM 09-46,LA 69-31,BP 17-91,HG 80-70  Win HCM,LA,BP,HG
 22/12/2017  VL 05-55,BD 61-90,TV 27-96  Win VL,BD,TV
 21/12/2017  TN 23-32,AG 15-87,BT 46-01  Win TN,AG,BT
 20/12/2017  ĐN 24-44,CT 58-48,ST 14-93  Win ĐN,CT,ST
 19/12/2017  BT 62-56,VT 17-25,BL 84-51  Win BT,VT,BL
 18/12/2017  HCM 55-31,ĐT 71-66,CM 13-60  Win HCM,ĐT,CM
 17/12/2017  TG 27-39,KG 03-75,ĐL 37-11  Win TG,KG,ĐL
 16/12/2017  HCM 98-01,LA 82-18,BP 61-32,HG 42-77  Win HCM,LA,HG
 15/12/2017  VL 01-52,BD 70-58,TV 76-64  Win VL,BD,TV
 14/12/2017  TN 24-41,AG 05-72,BT 28-82  Win TN,AG,BT
 13/12/2017  ĐN 12-09,CT 58-70,ST 55-69  Win ĐN,CT,ST
 12/12/2017  BT 23-51,VT 38-87,BL 10-56  Win BT,VT,BL
 11/12/2017  HCM 90-73,ĐT 69-27,CM 25-04  Win HCM,ĐT,CM
 10/12/2017  TG 13-33,KG 73-26,ĐL 83-32  Win TG,KG,ĐL
 09/12/2017  HCM 01-15,LA 42-21,BP 36-75,HG 16-67  Win HCM,LA,BP,HG
 08/12/2017  VL 51-46,BD 19-60,TV 35-87  Win VL,BD,TV
 07/12/2017  TN 21-13,AG 56-46,BT 60-90  Win TN,AG,BT
 06/12/2017  ĐN 32-02,CT 67-58,ST 72-61  Win ĐN,CT,ST
 05/12/2017  BT 13-21,VT 91-12,BL 01-37  Win BT,VT,BL
 04/12/2017  HCM 45-34,ĐT 03-15,CM 61-39  Win HCM,ĐT,CM
 03/12/2017  TG 01-10,KG 13-27,ĐL 92-48  Win TG,KG,ĐL
 02/12/2017  HCM 11-56,LA 31-34,BP 61-70,HG 83-51  Win HCM,LA,HG
 01/12/2017  VL 96-11,BD 40-46,TV 71-18  Win VL,BD,TV
 30/11/2017  TN 15-57,AG 84-63,BT 90-09  Win TN,AG,BT
 29/11/2017  ĐN 01-25,CT 1882,ST 15-61  Win ĐN,CT,ST
 28/11/2017  BT 69-41,VT 41-72,BL 92-83  Win BT,VT,BL
 27/11/2017  HCM 67-31,ĐT 77-13,CM 89-48  Win HCM,ĐT
 26/11/2017  TG 21-66,KG 19-79,ĐL 25-83  Win TG,KG,ĐL
 25/11/2017  HCM 94-49,LA 32-07,BP 67-83,HG 74-52  Win HCM,LA,BP,HG
 24/11/2017  VL 30-91,BD 40-51,TV 64-51  Win VL,BD,TV
 23/11/2017  TN 40-25,AG 56-64,BT 15-10  Win TN,AG,BT
 22/11/2017  ĐN 02-12,CT 10-71,ST 55-44  Win ĐN,CT,ST
 21/11/2017  BT 60-30,VT 68-20,BL 71-85  Win BT,VT,BL
 20/11/2017  HCM 18-90,ĐT 43-52,CM 68-46  Win HCM,ĐT,CM
 19/11/2017  TG 12-22,KG 81-41,ĐL 28-82  Win TG,KG,ĐL
 18/11/2017  HCM 78-19,LA 35-69,BP 32-62,HG 21-83  Win HCM,LA,BP,HG
 17/11/2017  VL 23-45,BD 43-55,TV 65-18  Win VL,BD,TV
 16/11/2017  TN 76-37,AG 31-19,BT 53-98  Win TN,AG,BT
 15/11/2017  ĐN 53-25,CT 90-45,ST 91-72  Win ĐN,CT
 14/11/2017  BT 12-28,VT 63-76,BL 06-64  Win BT,VT,BL
 13/11/2017  HCM 04-12,ĐT 05-41,CM 16-44  Win HCM,ĐT,CM
 12/11/2017  TG 50-38,KG 88-46,ĐL 27-81  Win TG,KG,ĐL
 11/11/2017  HCM 32-14,LA 61-58,BP 72-68,HG 84-23  Win HCM,LA,BP,HG
 10/11/2017  VL 96-52,BD 39-15,TV 20-16  Win VL,BD,TV
 09/11/2017  TN 81-18,AG 31-40,BT 13-23  Win TN,AG,BT
 08/11/2017  ĐN 13-52,CT 21-27,ST 32-35  Win ĐN,ST
 07/11/2017  BT 65-27,VT 03-74,BL 90-43  Miss
 06/11/2017  HCM 33-77,ĐT 21-35,CM 09-46  Win HCM,ĐT
 05/11/2017  TG 26-62,KG 42-24,ĐL 78-87  Win TG,KG,ĐL
 04/11/2017  HCM 51-15,LA 37-60,BP 45-40,HG 92-85  Win HCM,LA,BP,HG
 03/11/2017  VL 32-75,BD 50-64,TV 59-41  Win VL,BD
 02/11/2017  TN 04-24,AG 74-14,BT 50-89  Win TN,AG,BT
 01/11/2017  ĐN 27-13,CT 04-17,ST 91-71  Win ĐN,CT,ST
 31/10/2017  BT 64-46,VT 50-60,BL 15-65  Win BT,VT,BL
 30/10/2017  HCM 59-61,ĐT 28-82,CM 23-32  Win HCM,ĐT,CM
 29/10/2017  TG 34-43,KG 76-56,ĐL 16-81  Win TG,KG,ĐL
 28/10/2017  HCM 44-53,LA 40-61,BP 27-84,HG 72-33  Win HCM,BP,HG
 27/10/2017  VL 43-68,BD 24-21,TV 93-84  Win VL,BD,TV
 26/10/2017  TN 29-92,AG 54-45,BT 45-69  Win TN,AG,BT
 25/10/2017  ĐN 25-24,CT 21-35,ST 92-78  Win ĐN,CT,ST
 24/10/2017  BT 29-79,VT 42-52,BL 72-83  Win BT,VT,BL
 23/10/2017  HCM 43-35,ĐT 34-05,CM 47-62  Win HCM,ĐT,CM
 22/10/2017  TG 52-94,KG 29-92,ĐL 30-20  Win TG,KG,ĐL
 21/10/2017  HCM 64-49,LA 53-43,BP 20-60,HG 75-56  Win HCM,LA,BP,HG
 20/10/2017  VL 12-18,BD 24-40,TV 20-97  Win VL,BD,TV
 19/10/2017  TN 32-23,AG 51-15,BT 07-89  Win TN,AG,BT
 18/10/2017  ĐN 94-16,CT 20-33,ST 75-53  Win ST
 17/10/2017  BT 85-14,VT 53-25,BL 12-33  Win BT,VT,BL
 16/10/2017  HCM 18-30,ĐT 44-14,CM 94-74  Win HCM,ĐT,CM
 15/10/2017  TG 83-38,KG 14-80,ĐL 32-79  Win TG,KG,ĐL
 14/10/2017  HCM 41-14,LA 18-81,BP 46-64,HG 90-06  Win HCM,LA,BP,HG
 13/10/2017  VL 58-44,BD 44-63,TV 30-80  Win VL,BD,TV
 12/10/2017  TN 37-31,AG 69-03,BT 96-40  Win TN,AG,BT
 11/10/2017  ĐN 38-52,CT 51-57,ST 11-03  Win ĐN,CT,ST
 10/10/2017  BT 30-73,VT 40-74,BL 19-92  Win BT,VT,BL
 09/10/2017  HCM 42-13,ĐT 35-41,CM 61-07  Win HCM,ĐT,CM
 08/10/2017  TG 89-30,KG 51-97,ĐL 65-33  Win TG,ĐL
 07/10/2017  HCM 47-28,LA 05-41,BP 58-72,HG 51-89  Win HCM,LA,BP,HG
 06/10/2017  VL 96-23,BD 01-28,TV 72-46  Miss
 05/10/2017  TN 06-16,AG 54-29,BT 80-10  Win BT
 04/10/2017  ĐN 56-90,CT 24-19,ST 52-25  Win CT
 03/10/2017  BT 97-37,VT 02-66,BL 89-42  Win VT,BL
 02/10/2017  HCM 90-30,ĐT 50-30,CM 92-75  Win HCM,ĐT,CM
 01/10/2017  TG 57-75,KG 34-73,ĐL 69-78  Win TG,KG,ĐL
 30/09/2017  HCM 62-12,LA 45-64,BP 78-68,HG 97-79  Win HCM,LA,BP,HG
 29/09/2017  VL 30-19,BD 35-81,TV 41-79  Win VL,TV
 28/09/2017  TN 35-43,AG 38-73,BT 80-82  Win TN,AG,BT
 27/09/2017  ĐN 72-24,CT 14-42,ST 67-76  Win ĐN,CT,ST
 26/09/2017  BT 93-39,VT 02-20,BL 41-14  Win BT,VT,BL
 25/09/2017  HCM 12-03,ĐT 23-04,CM 33-79  Win HCM,ĐT.CM
 24/09/2017  TG 48-58,KG 60-40,ĐL 83-13  Win TG,ĐL
 23/09/2017  HCM 46-33,LA 83-09,BP 15-27,HG 96-31  Win HCM
 22/09/2017  VL 25-56,BD 50-68,TV 70-81  Win VL,BD
 21/09/2017  TN 43-20,AG 42-65,BT 91-78  Win TN,AG,BT
 20/09/2017  ĐN 08-51,CT 94-40,ST 57-67  Win ĐN,CT,ST
 19/09/2017  BT 46-63,VT 40-73,BL 91-82  Win VT,BL,BT
 18/09/2017  HCM 24-42,ĐT 46-97,CM 70-01  Win ĐT,CM
 17/09/2017  TG 23-32,KG 35-56,ĐL 97-60  Win TG,KG,ĐL
 16/09/2017  HCM 31-85,LA 19-68,BP 61-73,HG 40-92  Win HCM,LA,BP,HG
 15/09/2017  VL 17-54,BD 53-62,TV 90-77  Win VL,BD
 14/09/2017  TN 36-47,AG 82-90,BT 65-60  Win BT
 13/09/2017  ĐN 15-31,CT 67-59,ST 83-96  Win ĐN,CT,ST
 12/09/2017  BT 02-79,VT 35-53,BL 74-50  Win VT,BL
 11/09/2017  HCM 75-20,ĐT 68-82,CM 33-12  Win HCM,ĐT,CM
 10/09/2017  TG 37-56,KG 70-96,ĐL 28-63  Win TG,KG
 09/09/2017  HCM 73-99,LA 52-86,BP 10-76,HG 54-31  Win HCM
 08/09/2017  VL 66-10,BD 33-84,TV 99-21  Win VL,TV
 07/09/2017  TN 95-59,AG 57-75,BT 81-10  Win TN,AG,BT
 06/09/2017  ĐN 40-80,CT 57-61,ST 86-56  Win CT,ST
 05/09/2017  BT 50-29,VT 41-96,BL 12-45  Win BT,VT,BL
 04/09/2017  HCM 94-25,ĐT 67-15,CM 80-10  Win HCM,ĐT,CM
 03/09/2017  TG 40-54,KG 63-47,ĐL 95-42  Win TG,KG,ĐL
 02/09/2017  HCM 12-30,LA 75-82,BP 59-16,HG 81-96  Win LA,BP,HG
 01/09/2017  VL 29-61,BD 54-43,TV 65-80  Win VL,BD,TV
 31/08/2017  TN 45-64,AG 35-61,BT 68-27  Win TN,AG,BT
 30/08/2017  ĐN 55-37,CT 36-95,ST 90-40  Win ĐN,CT
 29/08/2017  BT 15-30,VT 44-65,BL 69-10  Win VT,BL
 28/08/2017  HCM 17-13,ĐT 20-43,CM 62-69  Miss
 27/08/2017  TG 82-21,KG 58-07,ĐL 19-24  Win TG,KG,ĐL
 26/08/2017  HCM 90-41,LA 59-79,BP 80-09,HG 44-63  Win HCM,LA,BP,HG
 25/08/2017  VL 06-43,BD 25-58,TV 80-91  Win VL,BD
 24/08/2017  TN 82-28,AG 70-17,BT 90-45  Win TN,AG,BT
 23/08/2017  ĐN 04-23,CT 30-46,ST 87-45  Win ĐN,ST
 22/08/2017  BT 55-25,VT 61-70,BL 71-20  Win BL, BT, VT
 21/08/2017  HCM 36-65,ĐT 54-69,CM 74-90  Win HCM,ĐT,CM
 20/08/2017  TG 33-59,KG 68-16,ĐL 40-60  Win TG,KG,ĐL
 19/08/2017  HCM 51-20,LA 64-24,BP 71-03,HG 90-82  Win HCM,LA,BP,HG
 18/08/2017  VL 16-90,BD 30-50,TV 24-86  Win VL,TV
 17/08/2017  TN 51-16,AG 31-13,BT 72-27  Win TN,AG,BT
 16/08/2017  ĐN 60-20,CT 49-56,ST 72-42  Win ĐN, ST, ĐN
 15/08/2017  BT 07-87,VT 52-25,BL 15-94  Win BL, BT, VT
 14/08/2017  HCM 18-81, ĐT 50-86, CM 90-41  Win CM, ĐT, HCM
 13/08/2017  TG 23-13, KG 20-10, ĐL 73-86  Win ĐL, KG,TG
 12/08/2017  HCM 28-43,BP 74-86,HG 22-64,LA 30-58  Win HCM,BP,LA
 11/08/2017  BD 24-64, TV 37-13, VL 89-29  Miss
 10/08/2017  TN 33-88,AG 16-76,BT 05-15  Miss
 09/08/2017  ĐN 30-47,CT 08-82,ST 6075  Win DN,CT,ST
 08/08/2017  VT 50-26, BL 06-75, BT 53-35  Win VT,BL,BT
 07/08/2017  HCM 24-92,ĐT 61-75,CM 80-91  Win HCM,ĐT
 06/08/2017  TG 64-08, DL 90-70, KG 45-55  Win TG,DL,KG
 05/08/2017  HCM 82-52,BP 45-38,HG 90-51,LA 15-02  Win HCM,BP,HG
 04/08/2017  BD 61-51, TV 47-37, VL 80-20  Miss
 03/08/2017  TN 12-63,AG 82-28,BT 56-65  Win TN,AG,BT
 02/08/2017  ĐN 11-26,CT 47-36,ST 71-52  Win DN,CT
 01/08/2017  VT 13-19, BL 67-47, BT 04-61  Win BL,BT
 31/07/2017  HCM 05-50,ĐT 88-24,CM 36-15  Win HCM,ĐT
 30/07/2017  TG 54-24 , DL 32-23, KG 70-90  Win TG,ĐL
 29/07/2017  HCM 05-54, BP 49-94, HG 24-64, LA 67-12  Win LA
 28/07/2017  BD 57-11, TV 61-64, VL 04-54  Win VL
 27/07/2017  TN 32-65,AG 21-53,BT 33-88  Win TN,AG
 26/07/2017  ĐN 23-03,CT 16-61,ST 72-32  Win ST
 25/07/2017  VT 74-26,BL 83-41,BT 04-21  Win VT,BL,BT
 24/07/2017  HCM 36-86,ĐT 65-25,CM 02-21  Miss
 23/07/2017  TG 41-72, DL 77-63, KG 41-28  Win TG,ĐL
 22/07/2017  HCM 11-88, BP 48-64, HG 46-37, LA 32-23  Win HCM,BP,HG
 21/07/2017  BD 85-22, TV 31-14, VL 20-40  Win BD,TV,VL
 20/07/2017  TN 37-54,AG 28-60,BT 80-96  Win TN, AG, BT
 19/07/2017  DN 54-11,CT 27-90,ST 77-07  Win ST
 18/07/2017  VT 08-35,BL 31-19,BT 64-95  Win BL
 17/07/2017  HCM 32-40,ĐT 73-82,CM 38-19  Win HCM
 16/07/2017  TG 43-69, DL 83-13, KG 55-04  Win DL,KG
 15/07/2017  HCM 35-85,BP 28-08,HG 33-86,LA 27-96  Miss
 14/07/2017  BD 79-40, TV 84-16, VL 58-02  Win TV
 13/07/2017  TN 55-21,AG 92-28,BT 36-47  Win AG
 12/07/2017  ĐN 07-58,CT 60-21,ST 64-30  Win ĐN
 11/07/2017  VT 11-69,BL 90-41,BT 61-75  Win VT,BT
 10/07/2017  HCM 03-61,ĐT 72-05,CM 51-19  Win HCM,CM
 09/07/2017  TG 82-52, DL 33-68, KG 71-09  Win TG,DL
 08/07/2017  HCM 52-61,BP 74-90,HG 33-75,LA 46-03  Win HCM,BP,LA
 07/07/2017  BD 26-70, TV 35-86, VL 07-12  Win BD,VL
 06/07/2017  TN 18-40,AG 58-98,BT 30-46  Win AG
 05/07/2017  ĐN 12-92,CT 24-48,ST 42-34  Win DN,CT,ST
 04/07/2017  VT 63-69,BL 60-73,BT 14-21  Win VT,BL
 03/07/2017  HCM 52-89,ĐT 86-69,CM 47-10  Win HCM,CM
 02/07/2017  TG 87-52, DL 74-61, KG 37-42  Win TG,KG
 01/07/2017  HCM 57-32,BP 10-90,HG 25-21,LA 20-75  Win HCM,BP
29/06/2017 TN 84-52,AG 15-47, BT 12-51    Win TN, BT, AG
28/06/2017 ĐN 51-81,CT 14-45,ST 01-13  Win ĐN,CT,ST
27/06/2017 VT 53-81,BL 02-54, BT 02-38  Win VT, BL, BT
26/06/2017  HCM 92-45,CM 20-61,ÐT 04-31   Win HCM, CM,ĐT
 25/06/2017  TG 43-05,KG 94-22,ĐL 21-50  Win TG,KG
 24/06/2017 HCM 17-25,BP 74-81,HG 37-70,LA 51-42    Win HG,LA
23/06/2017 BD 41-50,TV 23-65,VL 24-64  Win BD, TV, VL
22/06/2017  TN 84-26,AG 04-56, BT 05-50   Win TN, AG, BT
21/06/2017  ĐN 31-63,CT 13-71,ST 45-02   Win ĐN, CT
20/06/2017  VT 36-03,BL 92-37, BT 64-43  Win VT
19/06/2017 HCM 87-45, CM 20-71, ÐT 54-30 Win HCM, CM, ĐT
18/06/2017 TG 78-43,ĐL 50-21,KG 95-31    Win TG,KG
 17/06/2017 HCM 07-10, BP 09-70, HG 16-36, LA 60-27  Win HCM, BP
16/06/2017 BD 05-75,TV 31-84,VL 53-91  Win BD, TV, VL
15/06/2017  TN 84-32, AG 81-04, BT 21-56  Win BT
14/06/2017 ĐN 35-89,CT 90-47,ST 45-02 Win ĐN
13/06/2017  VT 19–59, BL 04-42, BT 26-78  Win VT, BL
12/06/2017 HCM 12-42, ĐT 31-62,CM 68-30 Win HCM, CM
11/06/2017  TG 27-30,ĐL 01-73,KG 81-98 Win TG,DL,KG
10/06/2017  HCM  82-70, BP 60-24, HG 91-44, LA 12-20  Win BP, HG
09/06/2017  BD 18-74,TV 41-12,VL 53-91  Ăn BD, VL
08/06/2017 TN 22-33, AG 29-44, BT 79-65 Ăn TN, AG, BT
07/06/2017  ÐN 19-35, CT 41-24, ST 46-12  Ăn CT
06/06/2017  VT 19-99, BL 10-24, BT 26-78  Ăn VT
05/06/2017 HCM 53-74, CM 26-39, ÐT 14-32  Ăn HCM, CM, ĐT
04/06/2017  TG 58-21,KG 85-02,ĐL 05-09  Ăn TG,KG,ĐL
03/06/2017  HCM 82-60,LA 51-03 ,BP 69-90,HG 83-62  Ăn HCM,LA,HG
02/06/2017  BD 26-10,VL 38-76,TV 59-69  Ăn BD,VL,TV
01/05/2017  TN 20-88, AG 75-22,BT 67-90  Ăn TN,AG,BT
31/05/2017  ÐN 97-70, CT 67-49,ST 44-04  Ăn ĐN,CT
30/05/2017  VT 92-88, BL 10-24, BT 94-58  Ăn VT, BL,BT
29/05/2017  HCM 50-05, CM 42-13, ÐT 39-00  Ăn HCM,CM,ĐT
28/05/2017  TG 16-96, ĐL 70-87,KG 71-92 Ăn TG,KG
27/05/2017  HCM 22-03, BP 26-38, HG 57-06, LA 40-30 Ăn HCM,BP,LA
26/05/2017  BD 85-74, TV 81-41, VL 54-15  Ăn VL
25/05/2017 TN 10-34, AG 06-24, BT 73-37  Ăn TN, BT
24/05/2017  ĐN 30-07,CT 50-36,ST 13-20 Ăn ĐN, CT, ST
23/05/2017 VT 38-98,BL 66-36,BT 14-84 Ăn VT,BL,BT
22/05/2017 HCM 76-84,ĐT 47-18,CM 72-31 Ăn HCM,ĐT,CM
21/05/2017 TG 81-68,ĐL 42-55,KG 52-30 Ăn TG,ĐL,KG
20/05/2017 HCM 56-19,BP 43-10,HG 87-41,LA 10-14 Ăn BP,HCM,LA
19/05/2017 BD 45-08,TV 94-15,VL 58-15  Ăn BD,TV,VL
18/05/2017 TN 65-79,AG 39-28,BT 30-49 Ăn TN,AG,BT
17/05/2017 ĐN 40-07,CT 82-36,ST 13-20 Ăn CT,ĐN
16/05/2017 VT 71-79,BL 34-94,BT 21-15 Ăn BT,VT
15/05/2017 HCMC 98-34,ĐT 45-75,CM 76-75 Trượt
14/05/2017 TG 21-34.ĐL 73-31,KG 63-60 Ăn TG,ĐL,KG
13/05/2017 HCM 01-34,BP 89-52,HG 56-79,LA 17-25 Ăn HCM,BP,LA
12/05/2017 BD 64-20,TV 47-29,VL 14-37 Trượt
11/05/2017 TN 24-94,AG 59-41,BT 08-53 Ăn TN,AG,BT
10/05/2017 ĐN 37-20 ,CT 29-16,ST 48-15 Ăn ĐN,CT,ST
09/05/2017 VT 47-04,BL 09-54,BT 12-53 Ăn VT,BL
08/05/2017 HCM 46-25,ĐT 18-53,CM 95-12 Ăn HCM,ĐT,CM
07/05/2017 TG 08-42,DL 10-33,KG 19-14 Ăn TG,DL,KG
06/05/2017 HCM 33-76,BP 20-05
,HG 74-92,LA 24-69
Ăn HCM,BP,LA
05/05/2017 BD 08-36,TV 10-56,VL 19-75 Ăn BD,TV,VL
04/05/2017 TN 63-47,AG   89-75,BT 13-57 Trượt
03/05/2017 ĐN 79-34,CT 45-65,ST 20-44 Ăn ĐN,CT,ST
02/05/2017  VT 61-41,BL 11-13,BT 98-94 Ăn VT,BL,BT
01/05/2017 HCM 23-34,ĐT 75-74,CM 92-67 Ăn HCM
30/04/2017  TG 39-57,DL 15-24,KG 93-74 Ăn TG,DL,KG
29/04/2017 HCM 62-47,HG 56-63,LA 52-34,BP 30-75 Ăn HCM,HG,LA,BP
28/04/2017  BD 48-56,TV 83-59,VL 27-74 Ăn BD,VL
27/04/2017 TN 37-86,AG 61-32,BT 20-67 Ăn TN,AG,BT
26/04/2017  DN 53-75,CT 35-68, ST 24-46 Ăn DN
25/04/2017 VT 81-87,BL 16-21,BT 02-55 Ăn VT,BL,BT
24/04/2017  HCM 98-14, DT 78-35, CM 11-53 Ăn HCM,CM
23/04/2017 TG 85-79,DL 76-74,KG 80-79 ĂN TG,DL,KG
22/04/2017 HCM 56,BP 21,HG 67,LA 89 Ăn BP,HG
21/04/2017  BD 23-34,TV 20-64,VL 31-86 ĂN BD,TV,VL
20/04/2017 TN 54-63, AG 95-64, BT 12-63 Ăn TN,AG
19/04/2017  DN 08-22,CT 42-35,ST 69-74  Ăn  DN,CT,ST
18/04/2017 VT 38-45 , BL 42-86, BT 71-86  Ăn VT
17/04/2017  CM 78-80,DT 44-89,HCM 26-79  Ăn DT,HCM
16/04/2017  KG 90-23,DL76-53,TG 46-42  Ăn KG,TG
15/04/2017 HCM 66-75,BP 87-97,HG 86-09,LA 82-35  Ăn HCM,BP,LA
14/04/2017 HCM 54-57,DT 18-74,CM 24-97  Ăn  HCM,CM,DT
13/04/2017  AG 18-24,BT 86-57,TN 78-67  Ăn AG,BT,TN
12/04/2017 CT 19-68,DN 39-86,ST 69-63  Ăn CT,ST
11/04/2017 BL 46-24,BT 54-67,VT 68-85  Ăn BL,BT,VT
10/04/2017 CM 98-63,DT 89-86,HCM 93-47  Ăn CM,HCM
09/04/2017  KG 04-14,LD 99-52,TG 47-25  Ăn KG,LD,TG
08/04/2017 HCM 12-53,BP 67-36,HG 72-52,LA 86-12 Ăn HCM,HG,LA
07/04/2017 BD 86-23,TV 60-47,VL 56-74 Ăn TV,VL
06/04/2017 AG 19-85,BT 96-85,TN 48-97 Ăn AG,BT,TN
05/04/2017 CT 48-85,DN 63-65,ST 39-68  Ăn CT,ST
04/04/2017  BL 03-54,BT 53-96,VT 64-25 Ăn BL,BT,VT
03/04/2017 CM 69-57,DT 53-54,HCM 84-74 Ăn CM,HCM
02/04/2017 KG 76-96,LD 68-85,TG 63-24 Ăn KG,LD,TG
01/04/2017 HCM 09-45,BP 58-24,HG 25-34,LA 79-22  Ăn HCM,HG,LA

 

Written by: admin